date

 1. Noun, Plant Species hurma
 2. Noun tarih
 3. Noun tarih, günleme.
  under the date of 5 May: 5 Mayıs tarihinde.
  date of a bill: bir senedin
  vadesi.
  6 months after = at 6 month's date: 6 ay sonunda.
  interest to date: bugüne kadar işleyen faiz.
 4. Noun belge, para vb. üzerinde yazılı tarih.
  This book has no date on it. The date on the coin is 1923.
 5. Noun çağ.
  of early/late date: eski/yakın çağa ait.
 6. Noun randevu, (belirli bir yer ve zamanda) buluşma sözleşmesi.
  They made a date to meet soon.
  have
  a (blind) date with someone: (tanımadığı) birisiyle sözü/randevusu olmak.
 7. Noun randevu: iki kişilik buluşma.
  to go on date: randevuya gitmek/(birbiriyle) buluşmak.
  Does your
  mother let you go out on dates?
 8. Noun flört edilen kız veya erkek.
  Of course you can bring your date to my party.
 9. Verb
  date from: tarihli olmak, tarihini taşımak.
  This coin dates from 1919: Bu para 1919 tarihini taşıyor.
 10. Verb belirli bir çağa ait olmak.
  That dress dates from 19th century.
 11. Verb yaşını/tarihini belli etmek/göstermek.
  The unusual shape of this pot dates it at about AD 400.
 12. Verb eskimek, modası geçmek, tarihe karışmak.
  Most fashions soon date. This type of music is beginning to date.
 13. Verb randevuya gitmek, (kız ve oğlan) sözleşip buluşmak.
  She's been dating him for months but it's not serious yet.
 14. Verb tarih atmak/koymak.
  Please date all your letters.
 15. Verb yaşını/tarihini belirtmek/tespit etmek.
  I can't date that house exactly, but it must be very old.
 16. Verb (buluşmak üzere) sözleşmek, randevu vermek.
 17. Noun hurma.
 18. Noun
  date palm ile ayni anlama gelir. hurma ağacı
  (Phoenix dactylifera).
çok eski kafalı olmak Verb
onay tarihi Noun, International Law
kullandırım tarihi Noun, Banking
kredi kullandırım tarihi Noun, Banking
kredi kullandırım tarihi Noun, Banking
kullandırım tarihi Noun, Banking
garanti bitiş tarihi Noun, Quality
garanti başlangıç tarihi Noun, Quality
hurma
hedef edinilen tarih
tahakkuk tarihi
bir televizyon ya da radyo programı ya da reklamının zamanı belirlenmiş yayın tarihi
belli bir yükü almak üzere bir geminin hazır olacağı tarih
başvuru tarihi
belirlenen tarihi
denetim tarihi
ortalama vade
bir kişiye
faiz gibi muhtelif tarihlerdeki çeşitli ödemelerde kolaylık sağlamak için farklı tarihlerin ortalamasına
tesadüf eden bir tarihte tek bir ödeme yapılm
ödemelerin geçmiş bir tarihten başlamasını sağlamak Verb
bir belgeye eski tarih atmak Verb
hakkın düşmesi tarihi
... tarihli
tarihli
son kullanma tarihi Noun
fatura tarihi
doğum tarihi
takvim günü
iptal tarihi
kançello
fesih tarihi
kapanma tarihi
ihalede son tekliflerin sunulma tarihi
bir ihalede tekliflerin son sunulma tarihi
hesapların kapanma tarihi
gemi tarafından yüklenmek üzere malların teslimi için en son tarih
kapanış tarihi
belirli bir nüshada çıkacak ya da zaman diliminde yayımlanacak bir reklamın ilgili medyaya son teslim ediliş tarihi
başlangıç tarihi
tamamlanma tarihi
işin tamamlanma tarihi
sözleşme tarihi
akdin tarihi Noun
kongre toplantı günü
reklam metnini son gönderme tarihi
reklam metin tni inin son gönderme tarihi
kritik tarih
önemli tarih
ödeme günü
günün tarihi Information Technology
mal vb akışını durdurup hesapları denetleme veya kapatma tarihi
nakit
ödeme günü
bir şirketin yönetim kurulunca ödenmesine müsaade edildiği tarih
teslim tarihi
teslimat tarihi
mevduat tarihi
amortisman tarihi
dağıtım tarihi
kura çekme tarihi
mühlet
vade tarihi
vade bitimi
vade
son tarih Information Technology
ödeme vadesi Noun, Commerce
vade sonu Noun, Commerce
yürürlüğe girme tarihi Noun, Law
bir şeyin yürürlüğe girme tarihi
yürürlük tarihi Noun, Law
müşahede günü
işe başlama tarihi
son bulma tarihi
yürürlük tarihi
giriş tarihi
son kullanma tarihi Information Technology
vade dolma tarihi
sona erme tarihi
geçerliliğin son bulma tarihi
geçerlilik tarihi
tahrif edilmiş tarih
dava açma tarihi
vergi ödeme vadesi Noun
nihai tarih
(ödeme) son ödeme tarihi
sabit tarih
uçuş tarihi
duruşma günü
duruşma tarihi Law
(kambiyo senedi) eksik tarih
başlangıç tarihi
kurulma tarihi
faiz vade tarihi
fatura tarihi
yayın tarihi
müşahede günü
son tarih
uzak tarihli senet
hakkın düşeceği tarih Noun, Law
zamanaşımı tarihi Noun, Law
postalama tarihi
ödeme tarihi
vade bitimi
vade sonu Noun, Commerce
vade tarihi
yanlış tarih atmak Verb
satış teklif vadesi Noun
ambalajlı yiyecek maddeleri üzerindeki yiyeceğin ne zaman ambalajlandığını ya da ne zaman bayat sayılacağını gösteren tarih
açılış tarihi
açılış açılma tarihi
sipariş tarihi
maaş günü
ödeme vadesi Noun, Commerce
ödeme tarihi
sonraki bir tarihi atmak Verb
sonraki bir tarihi koymak Verb
posta damgası Noun
bir açıkhava reklamının sergilenmeye başlayacağı tarih
baskı tarihi
bir yayımın baskıyla verileceği tarih
belgeyi alan bankanın belgeyi işleme tabi tuttuğu tarih
üretim tarihi
Londra Maden Borsası'nda satın alma sözleşmesini yerine getirmek için bir madenin teslim edilmesi gereken tarih
yayım tarihi
ambalajlı yiyeceklerin üzerindeki damga
belirli bir tarihten sonra yiyeceğin taze olmadığını belirten
satın alma tarihi
seçime girebilmenin tayin edileceği gün
(banka) mutabakat tarihi
belirtilen temettüyü alabilmek için bir kişinin şirketin sermaye defterine kayıt olması gereken tarih
kayıt tarihi
itfa tarihi
yenileme tarihi
tekrarlanan bir gösteri
sefer tarihi
son kullanım tarihi
tarihi ayarlamak Verb
gönderme tarihi
sevk tarihi
kısa vadeli
belirlenmiş tarih
belirtilen tarih
bildirilen tarih
(US) bilanço düzenleme tarihi
bilanço düzenleme tarih
geminin kalkış tarihi
sunuş tarihi
vergi ödeme vadesi Noun
fesih tarihi
işlem tarihi
duruşma günü
ay ve yıl olarak belirtilen geçerli tarih
değerlendirme tarihi
tahsil tarihi Noun, Banking
valör Noun, Banking
değer tarihi (faizin işlemeye başladığı tarih ; banka mevduatının geçerli olduğu tarih
değer tarihi
değer saptama tarihi Noun, Banking
bir yasanın yürürlüğe girerek
bir devlet dairesi
yerel idare ya da kamu kuruluşu gibi bir örgütü yasal olarak yetkili kıldığı tarih
mesleki veriler
tarih siz
tarihsiz
(çek) daha sonraki bir tarihi koymak Verb
işe başlayabilme tarihi
işe başlanılabilecek tarih
işe başlıyabilme tarihi
yapraklı takvim
pulu damga ile iptal etmek Verb
tarih biçimi Information Technology
ileri bir tarihi koymak Verb
den beri
tarihinden kalma
vade planı
randevu
tarih şeması
tarih damgası Noun
tarihi kaydetmek için kullanılan numaraları ayarlanabilir lastik damga
bilete tarih koymak Verb
hurma ağacı Noun, Plant Species