how

 1. Adverb nasıl.
  how did it happen? Nasıl oldu?
 2. Adverb ne kadar, ne derece(de), ne miktar, kaç.
  how damaged is the car? I saw how courageously he acted.
  how do you like that?
  how long: (a) uzunluğu ne kadar? (b) ne kadar zaman?
  how early/late? Ne kadar erken/geç?
  how old: kaç yaşında.
  how old are you? Kaç yaşındasın(ız)?
 3. Adverb niçin, ne maksatla, ne sebepten.
  how is it you are late? I can't see how he bought such an expensive car.
 4. Adverb ne gibi, ne suretle, ne şekilde.
  how is one to interpret his action? Show her how to do it.
  Do
  you know how to do it: Nasıl yapılacağını biliyor musun(uz)?
 5. Adverb ne.
  how do you mean? Ne demek istiyorsun? Maksadın nedir?
 6. Adverb ifadeye kuvvet vermek için “son derece, pek, çok, okadar … ki” anlamlarında kullanılır:
  how seldom
  I go there! Oraya okadar az gidiyorum ki!
 7. Adverb hangi sözlerle/unvanla/isimle, nasıl, ne şekilde.
  how does one address to the president? Cumhurbaşkanına
  ne şekilde hitap edilmelidir?
  how is he called? Adı nedir?
 8. Adverb ne halde, ne durumda, nasıl.
  how are you/ how do you feel/how do you do? Nasılsın(ız)/ne haldesiniz
  (sağlığınız nasıl)?
  how goes it = how is it going? Ne var ne yok? Ne âlemdesiniz? İşler nasıl?
 9. Adverb kaç(a)/kaçtan, hangi fiyata.
  how do you sell these apples? Bu elmaları kaçtan satıyorsun?
 10. Adverb ne anlamda, ne kastederek.
  how did he intend that remark to be taken? Bu sözü ne anlamda söyledi? Bu sözle neyi kastetti?
 11. Conjunction nasıl, ne şekilde, ne suretle.
  He coudn't figure out how to solve the problem. Be careful how you
  act. Remember how they fought.
 12. Conjunction ne biçim(de), ne durumda.
  I don't care how you leave your desk when you go.
 13. Conjunction … gibi, … şekilde/tarzda, nasıl … ise öyle.
  You can travel how you please: Nasıl istersen öyle
  seyahat edebilirsin (=İstediğin gibi/şekilde seyahat et).
 14. Noun yapma tarzı, yöntem, usul, metod, tarz.
 15. Exclamation selam! (Kızılderilileri takliden şaka yollu söylenir).
Fena değil. ("Nasılsın?" sorusuna cevaben) Sentence, Idioms
İyidir. ("Nasılsın?" sorusuna cevaben) Sentence, Idioms
İdare eder. ("Nasılsın?" sorusuna cevaben) Sentence, Idioms
Yuvarlanıp gidiyoruz. ("Nasılsın?" sorusuna cevaben) Sentence, Idioms
Kaç aylık hamilesiniz? Sentence
Kaç haftalık hamilesiniz? Sentence
Kaç aylık oldu? Sentence
Kaç haftalık oldu? Sentence
nasıl olduğunu açıklamak Verb
nasıl olduğunu tarif etmek Verb
sanayi sırrı (üretim yöntemleri bilgisi
usulünü bilmek, tekniğine vâkıf olmak, tecrübeyle bilmek.
to know how to use a computer. to know how to make baklava.
bilgi
bilgi
imalat sırrı
asla
hiçbir surette
teknik bilgi tedariki
nasıl olacağını planlamak Verb
nasıl olacağını ayrıntılarıyla planlamak Verb
ne dersin(iz)/diyorsun(uz)? fikriniz nedir? ne buyurulur?
how about having lunch? Yemek yiyelim
mi, ne dersiniz?
how about natural gas, is it an alternative? Doğal gaz hakkında fikriniz nedir, bir seçenek olabilir mi?
how about you? Ya siz? (siz ne dersiniz?).
I like this best, how about you? Ben bunu beğendim, ya siz?
… ne alemde? Sentence
…den ne haberler var? Sentence
… yapmaya ne dersin? Sentence
… yapalım mı? Sentence
… ister misin? Sentence
…e ne dersin? Sentence
bir satranç oyununa ne dersiniz
Ne dersiniz?
Vay canına!
Şu işe bak!
hayret
Ne durumdayız?
Nasıl gidiyoruz?
nasılsınız?
nasılsın
nasılsın ? idare ediyorum
Nasılsınız? Sentence
nasıl oldu ?
nasıl oldu da ...
neden, niçin, ne sebeple, nasıl oluyor da.
how come you never visit us anymore? how come you didn't call last night?
Nasıl geçti?
Nasıl oldu?
bu kitabı nereden ele geçirdin
müşerref/memnun oldum (ilk tanışıldığı zaman söylenir).
nasılsın(ız)
Nasılsınız? Müşerref oldum! (Birisiyle ilk tanışılırken söylenir. Cevap olarak aynı söz tekrarlanır).
kendinizi bugün nasıl hissediyorsunuz ?
(a) fikrin(iz)/düşüncen(iz)/mütalean(ız) nedir? …'i nasıl buluyorsun(uz)?
How do you like the idea/my
dress? (b) ister misin(iz)? arzu eder misin(iz)? …'e ne buyurulur?
How would you like a holiday? (c) beğeniyor/hoşlanıyor musun(uz)?
How do you like you new job? Yeni işinden hoşlanıyor musun (memnun musun)?
Nasıl olmuş?
Nasıl buldun?
Güzel olmuş mu?
Beğendin mi?
İngilizcesi nedir? Sentence, Language-Literature
Türkçesi nedir? Sentence, Language-Literature
başka nasıl yapabilir
(a) ne kadar uzak(ta), (b) ne derece/kerte, ne dereceye kadar.
I don't know how far I should believe him.
Vadim O kadar Yeşildi Ki Proper Name, Cinema
Ne mutlu Türküm diyene Sentence, Politics-Intl. Relations
Nasıl oluyor da … ?
Nasıl gidiyor?
Nasıl oluyor da ...?
efendim? anlamadım, tekrar eder misiniz?
“My name is KungFu.” “How is that again?”
yiyecekler daha ne kadar dayanır ?
Ne âlâ!
kaç tane
nice
kaç tane
kaç eksik var
kaç gün ?
kaç kere
kaç kere ?
...i sana kaç kere söyledim!
Kaça maloldu?
... kaça malolur?
kaçar
... ne kadar?
... kaç para?
Kaç para?
Ne kadar?
ne kadar tuttu
... kaça malolur?
Kaç para?
Ne kadar?
ne demek? bu da ne demek oluyor?
ne kadar sık? ne kadar zamanda bir? ne kadar fasıla ile? kaç dakikada (saatte/günde vb.) bir? (saatte/günde
vb.) kaç defa?
How often do the buses run? Kaç dakikada bir otobüs var?
“How often do you go there?” “ Once a month”: “Oraya ne kadar sık gidiyorsun?'“ Ayda bir.”
kaç yaşında ?
Kaç yaşındasın?
Ne bileyim?
sebep ne? neden? niçin? ne sebeple?
You haven't any desire to go? how so?
İşler nasıl?
See/find out how the land lies: İşlerin nasıl olduğunu araştırmak, zemin yoklamak, ağzını aramak.
Batının Zaferi Proper Name, Cinema
(bir eylemin) ilerisi, bırakacağı etki, muhtemel gelişme/tepki.
genel eğilim/temayül, gelecekten beklenen, muhtemel gelişme.
Try to find out how the wind blows. See how the wind blows.
ne demek? maksat ne? bunun anlamı ne?
Çok düşüncelisin.
Çok naziksiniz.
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Proper Name, Cinema
Neler yaptın bugün?
Günün nasıl geçti?
Ne bileyim?
(a) fikrin(iz)/düşüncen(iz)/mütalean(ız) nedir? …'i nasıl buluyorsun(uz)?
How do you like the idea/my
dress? (b) ister misin(iz)? arzu eder misin(iz)? …'e ne buyurulur?
How would you like a holiday? (c) beğeniyor/hoşlanıyor musun(uz)?
How do you like you new job? Yeni işinden hoşlanıyor musun (memnun musun)?
nasıl nasıl ? anlamadım
Ne dediniz?
kaçıncı defa
elbette! tabiî! hem de nasıl!
Am I happy? And how! Mutlu muyum? Elbette!
işlerin ne şekil alacağını görmek Verb
ne zamandır Adverb
anasının gözüdür, hinoğlu hindir.
birine işini nasıl yapacağını göstermek Verb
haddini bilmek Verb
işlerin ne şekil alacağını görmek Verb
işlerin ne şekil alacağını bilmek
görgü kurallarına uymak Verb
araba kullanmasını bilmek Verb
adam kullanmasını bilmek Verb
çok çabuk tepki göstermek Verb
işini iyi bilmek Verb
bir şey yapmayı öğrenmek Verb
ne kadar ... olursa olsun
işlerin nasıl gelişeceğini görmek Verb
durumun ne olduğunu anlamak Verb
yol yöntem, sebep, bir işin nasıl ve neden yapılacağı.
Show me the hows and whys of it: Bana işin
sebeplerini anlatın.
A child's unending whys and hows: bir çocuğun niçin, nasıl şeklindeki sonu gelmez soruları.
Nasıl bir tepki göstereceğini bilmek imkansız.
Nasıl bir tepki göstereceği bilinmez.
Nasıl mı?
duygularını anlatmak için sözler yeterli değil
kaç tane olduğunu hesaplamak Verb
ne kadar olduğunu hesaplamak Verb
söylenen söze şiddet verir, öfke/hayret/tehevvür vb. ifade eder.
What the devil are you doing here?
Burada ne yapıyorsun/ne işin var/ne halt ediyorsun?
What the devil are you talking about: Sen ne diyorsun! (=Ne demek istiyorsun yani!)
What the devil have you been: Hangi cehennemde idin (= Nerede kaldın/niye bukadar geciktin?)
What the devil is he gone: Hangi cehenneme gitti?
What the devil are you doing: Ne halt ediyorsun!
Oh, well, what the devil: Aman, canı cehenneme!
Why the devil didn't he say so: Bunu ne diye söylemedi!
How the devil would I know: Ne bileyim birader! (Kerametim mi var?).
Where the devil is he: Hangi cehennemde (= Nerede?)
know-how