enthusiasm

  1. Noun coşku, coşkunluk, heyecan, hayranlık.
    The great leader filled his people with enthusiasm.
  2. Noun şevk, gayret, istek, heves.
  3. Noun tutku, tutkunluk, sanat aşkı.
    Among his many enthusiasms is a great fondness for Easterm music.
  4. Noun kuvvetli ilham, dinî cezbe/taassup.
birinin heyecanını tutmak Verb
coşkunluk
ilk heyecanın verdiği ateşle
ilk hevesin verdiği şevkle
yatırım heyecanı
iş hevesi
ılımlı coşku
işe karşı heves
dışarı çıkmayı canım pek çekmiyor