1. İsim sesleniş
 2. söylev, nutuk, hitabe.
  The President's address to the nation.
 3. adres.
  What is your address?
 4. konuşma/hitap tarzı/tavrı/edası.
  a man of pleasing address: hoşsohbet bir adam.
 5. maharet.
  to handle a matter with address: bir işi maharetle çevirmek.
 6. adres: bilgisayarda bir bilginin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişileceğini tanımlayan veri.
 7. yetersizliği nedeniyle bir yargıcın görevden alınması hakkında yasa organının icra organına talebi.
 8. (yazılı) resmî bir tebrik/teşekkür/hürmet mesajı veya dilekçe.
  an address of thanks: teşekkür mesajı.
 9. İngiliz parlamentosunda kralın nutkuna cevap.
 10. hazırlık.
 11. hitap etmek.
  to address oneself to someone: birisine hitap etmek.
  He addressed himself to the
  judge: Yargıca hitap etti.
 12. nutuk söylemek, hitabede bulunmak.
  He is to address the meeting: Toplantıda nutuk söyleyecek.
 13. ihtar etmek, dikkatine sunmak.
  to address a warning to someone: birisine ihtarda bulunmak.
 14. adres yazmak.
  to address a letter: mektuba adres yazmak.
 15. Ticaret tevdi/emanet etmek.
  The ship was addressed to a merchant in Baltimore: Gemi Baltimorda bir tüccara emanet edilmişti.
 16. kur yapmak, ilânı aşk etmek.
 17. yön vermek, nişan almak.
 18. hazırlamak.
 19. mektup/dilekçe sunmak, başvurmak.
kendini savunmak için jüriye hitap etmek Fiil
adresini değiştirmek Fiil
adresini bırakmak Fiil
görev kapsamı dışında olmak Fiil
birine kur yapmak Fiil
matbaa harfi bir adresi matbaa harfleriyle yazmak adını matbaa harfleriyle
adını ve adresini zarfın üstüne basmak Fiil
adını ve adresini zarfın üzerine basmak Fiil
kısa (telgraf) adresi
salt adres Bilgi Teknolojileri
(bellekteki bir yerin makine kodunda kullanılan sayı sistemiyle açıklanan gerçek adresi
mutlak adres
mektup bu gönderme adresi
sadece postanın geldiği adresi
yazışma adresi
bir şirketin gerçek adresi olmayıp
aritmetik adres
taban adresi Bilgi Teknolojileri
bir adresi oluşturan satırların dikey olarak ve bir hizada yazıldığı adres şekli
kısa adres
radyodan hitap
iş adresi
telgraf adresi
adres değişikliği İsim
bir mektubun son paragrafı
kod adres
kodlu adres
kod lu adres
şirket adresi
kutlama konuşması
kapak adresi
kısa bir konuşma yapmak Fiil
malları birinin adresine teslim etmek Fiil
teslim yeri İsim, Ticaret
varış adresi Bilgi Teknolojileri
dolaysız adres Bilgi Teknolojileri
doğrudan adres Bilgi Teknolojileri
seçim nutku
seçim konuşması
irticali konuşma
yanlış adres
son savunma
savunma avukatının son sözleri İsim
konuşma
bir adres bulmak Fiil
gezer adres
hitap biçimi
hitap şekli İsim
hitap şekilleri İsim
mektupları yeni adrese göndermek Fiil
mektupları yeni bir adrese göndermek Fiil
alacak olanın adresi
yerinde bulunmadığı takdirde gönderilecek adres
gönderme adresi
gönderilecek yerin adresi
açık adres
ikametgâha teslim mallar İsim
izindeyken adres
ev adresi
IP adresi İsim, Yazılım
okunamayan adres
okunmayan adres
başkanının görevine başlarken yaptığı konuşma
(US) (ABD başkanının) açılış töreni konuşması
özel adres
komut adresi
şifreli adres
açış nutku, özellikle parti genel kurul toplantılarında genel ilkeleri ve temel konuları sunan nutuk.
(US) (posta) adres listesi
yazışma adresi
posta adresi İsim, Posta
bir konuşma yapmak Fiil
konuşma yapmak Fiil
hitapta bulunmak Fiil
hitap şekli
anma nutku
anımsatıcı adres
tebligat adresi İsim, Hukuk
ikametgâhı belli değildir
büro adresi
açılış konuşması İsim
devamlı adresi
daimi adres
(US) posta adresi
posta adresi İsim, Posta
cumhurbaşkanının nutku
başkanın hitabı
bir adresi matbaa harfleriyle yazmak Fiil
özel adres
söylev
bir adresi not etmek Fiil
radyoyla yayımlanan konuşma
radyo konuşması
kısaltılmış taahhütlü posta adresi
kayıtlı adres
ikametgâh adresi
yerleşim yeri adresi İsim
iade adresi
teslim yeri İsim, Ticaret
hitap şekli
birinin adını ve adresini almak Fiil
bir adresi kaydetmek Fiil
birinin adını ve adresini almak Fiil
birinin adıni ve adresini almak Fiil
telgraf adresi
telgraf adresi.
telgraf adresi
telefon adresi
televizyon adresi
geçerli adres
telgraf adresi
yanlış adres
bir topluluğa hitap etmek Fiil
(parlamento) takrir vermek Fiil
toplantı da konuşmak Fiil
bir toplantıda konuşmak Fiil
bir toplantıda gizli bir konudan söz etmek Fiil
toplantı da gizli bir konudan söz etmek Fiil
soru yöneltmek Fiil
bir soru yöneltmek Fiil
birinden bilgi istemek Fiil
bir sorunu ele almak Fiil
bir meseleyi ele almak Fiil
bir konuyu ele almak Fiil
adres defteri
adres rehberi
danışma bürosu İsim
adres yolu Bilgi Teknolojileri
vizite kartı
adres komisyonu
navlun miktarı üzerinden kiralayana tanınan belli bir yüzde
kiracı komisyonu
bazı navlun sözleşmelerinde konşimentonun imzasında
adres dönüştürme Bilgi Teknolojileri
başlık
tebligat adresi İsim, Hukuk
tebligata esas adres İsim, Hukuk
tebligat adresi İsim, Hukuk
gerektiğinde başvurulacak adres
adres etiketi
anket çalışmasında soruların yöneltileceği adres
bir reklam malzemesinde reklamcının adresinin belirtildiği yer
bir reklam malzemesinde reklam adresinin belirtildiği yer
tebrik konuşması
teslim yeri İsim, Ticaret
teşekkür konuşması
bir işe kolları sıvamak Fiil
kendini bir işe adamak Fiil
birine başvurmak Fiil
birini azarlamak Fiil
birine yanaşıp konuşmaya başlamak Fiil
(golf) topa nişan almak.
başkana hitap etmek Fiil
birfiil adreslemek Fiil
söz almak Fiil
jüriye hitap etmek Fiil
'a hitaben yazmak Fiil
hissedarlara hitapta bulunmak Fiil
(US , Başkan) halka hitap etmek Fiil
(enerji ve kuvvetini) yöneltmek, vakfetmek, hasretmek.
He addressed himself to the task: Kendini
işine vakfetti.
Let us now address ourselves to the business in hand: Şimdi bütün enerjimizi elimizdeki işe yöneltelim.
adres dönüştürme Bilgi Teknolojileri
şikâyetlerinizi müdüre bildiriniz
bana albay diye hitap etme
devingen adres dönüştürme Bilgi Teknolojileri
bir poliçenin arkasına gereğinde başvurulmak üzere bir adres yazmak Fiil
komut adres yazmacı
bellek erişim yazmacı.
adresinde alıcısına ödenecek
hoparlör tertibatı. İsim
bir zarfın üstüne adres basmak Fiil
bir zarfın üzerine adres basmak Fiil