1. çevre-çizgi, dış hatlar, sınır çizgisi.
  We saw the outlines of the mountains against the evening sky.
 2. taslak, kroki, ana çizgileriyle yapılmış resim/harita/plan.
  Make an outline before trying to write
  a composition.
  in outline: kabataslak.
 3. özet, bir kitabın/raporun/projenin) anahatları/en önemli kısımları.
  an outline of history.
 4. taslağını çizmek.
 5. ana hatlariyle belirtmek/izah etmek, özetlemek.
kabataslak
dış çizgi Bilgi Teknolojileri
bir vekâletnamedeki bir yetkinin sınırlarını çizmek Fiil
çerçeve anlaşması
umumi harita
bir konferansın taslağı
bir konuşmanın taslağı
bir dersin taslağı
ekonomi tarihinin ana çizgileri İsim
bir arabanın zarif çizgileri İsim
bir planın genel çizgileri İsim
Yerel Yönetimler ve Yerel Topluluklar Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Belirli Bir Bölgeye Ait Topluluklar Veya Hükümetler Arasında Sınır Ötesi İşbirliğine Dair Taslak Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk