1. Sıfat zor, güç, müşkül.
  Cutting down the tree was difficult. It is difficult to deny/to believe that …
 2. Sıfat çetin, anlaşılması zor, karışık, muğlâk.
  a difficult problem. Mathematics is difficult for some people.
 3. Sıfat yaramaz, haşarı, başa çıkılmaz, yola gelmez.
  a difficult pupil.
 4. Sıfat titiz, müşkülpesent, güç beğenen, huysuz, geçinilmesi zor.
  difficult to get on with: titiz, huysuz.

  The secretary found her new employer difficult.
 5. Sıfat inatçı, dikkafalı.
 6. Sıfat yorucu, sıkıcı, sinirlendirici, sabır tüketici, engellerle dolu, elverişsiz.
 7. Sıfat (malî bakımdan) sıkıntılı.
zor durumlarda saygınlığını yitirmemek Fiil
haline vakur bir şekilde katlanmak Fiil
park edilmesi güç bir yere arabasını park etmek Fiil
zor gelmek Fiil
güçleşmek Fiil
tanınan zorluklar
zorlaşmak Fiil
güçleştirmek Fiil
birşeyi zor hale getirmek Fiil
zorlaştırmak Fiil
birşeyi zor kılmak Fiil
birşeyi zorlaştırmak Fiil
zorluk çıkarmak Fiil
zahmetsiz
halli güç vaka
güç dil
erişilmesi güç
huzuruna çıkılması güç
başarılması güç
erişilmesi güç
güç görev
erişilmesi güç
elde edilmesi güç
kavranması güç
kavraması güç
okunması güç yazı
geçinilmesi güç bir kişi olmak Fiil
hakkında karar verilmesi güç biri olmak Fiil
kolay kolay hüküm verememek Fiil
zor duruma girmek Fiil
güç bir işi becermek Fiil
halli güç vaka
güç bir duruma hâkim olmak Fiil
...'mekte zorlanmak Fiil
güç devreleri atlatmak Fiil
zor günler geçirmek, zor zamanlar geçirmek, zor bir dönemden geçmek Fiil, Deyim
zor günler geçirmek, zor zamanlar geçirmek, zor bir dönemden geçmek Fiil, Deyim
zor günler geçirmek, zor zamanlar geçirmek, zor bir dönemden geçmek Fiil, Deyim
bir kitaptaki zor bir ibareyi açıklamak Fiil
bir kitapta anlaşılması güç bir ibareyi açıklamak Fiil
müşkülat çıkarmak Fiil
zora koşmak Fiil
bu güç dönemin zaruretlerini karşılamak Fiil
temas kurulması güç bakan
zor giden ürünler İsim
birine güç bir problemin çözülmesini devretmek Fiil
güç bir iş başarmak Fiil
zor şartlar altında çalışmak Fiil