difficult

 1. Adjective zor, güç, müşkül.
  Cutting down the tree was difficult. It is difficult to deny/to believe that …
 2. Adjective çetin, anlaşılması zor, karışık, muğlâk.
  a difficult problem. Mathematics is difficult for some people.
 3. Adjective yaramaz, haşarı, başa çıkılmaz, yola gelmez.
  a difficult pupil.
 4. Adjective titiz, müşkülpesent, güç beğenen, huysuz, geçinilmesi zor.
  difficult to get on with: titiz, huysuz.

  The secretary found her new employer difficult.
 5. Adjective inatçı, dikkafalı.
 6. Adjective yorucu, sıkıcı, sinirlendirici, sabır tüketici, engellerle dolu, elverişsiz.
 7. Adjective (malî bakımdan) sıkıntılı.
zor durumlarda saygınlığını yitirmemek Verb
haline vakur bir şekilde katlanmak Verb
park edilmesi güç bir yere arabasını park etmek Verb
zor gelmek Verb
güçleşmek Verb
tanınan zorluklar
zorlaşmak Verb
güçleştirmek Verb
birşeyi zor hale getirmek Verb
zorlaştırmak Verb
birşeyi zor kılmak Verb
birşeyi zorlaştırmak Verb
zorluk çıkarmak Verb
zahmetsiz
halli güç vaka
güç dil
erişilmesi güç
huzuruna çıkılması güç
başarılması güç
erişilmesi güç
güç görev
erişilmesi güç
elde edilmesi güç
kavranması güç
kavraması güç
okunması güç yazı
geçinilmesi güç bir kişi olmak Verb
hakkında karar verilmesi güç biri olmak Verb
kolay kolay hüküm verememek Verb
zor duruma girmek Verb
güç bir işi becermek Verb
halli güç vaka
güç bir duruma hâkim olmak Verb
...'mekte zorlanmak Verb
güç devreleri atlatmak Verb
zor günler geçirmek, zor zamanlar geçirmek, zor bir dönemden geçmek Verb, Idioms
zor günler geçirmek, zor zamanlar geçirmek, zor bir dönemden geçmek Verb, Idioms
zor günler geçirmek, zor zamanlar geçirmek, zor bir dönemden geçmek Verb, Idioms
bir kitaptaki zor bir ibareyi açıklamak Verb
bir kitapta anlaşılması güç bir ibareyi açıklamak Verb
müşkülat çıkarmak Verb
zora koşmak Verb
bu güç dönemin zaruretlerini karşılamak Verb
temas kurulması güç bakan
zor giden ürünler Noun
birine güç bir problemin çözülmesini devretmek Verb
güç bir iş başarmak Verb
zor şartlar altında çalışmak Verb