1. İsim, Geometri eğri
 2. eğri, münhani.
 3. dönemeç, viraj.
 4. kavis, yay, kıvrım.
 5. pistole, eğri çizme şablonu.
 6. eğrilmiş şey.
 7. curved ball ile ayni anlama gelir. (a) normal doğru yoldan sapan beyzbol topu, (b) bu topun yörüngesi.
 8. Matematik eğri, münhani: koordinatları tek bir değişkenin fonksiyonu olan noktaların çizdiği şekil.
 9. grafik: değişen koşulların etkisini temsilî olarak gösteren çizgi.
 10. aldatıcı/yanıltcı hile.
 11. Eğitim (evvelce saptanmış standartlara göre değil) bir grubun ortalama başarısına göre not verme usulü.
  The
  new professor marks on the curve.
 12. eğ(il)mek, bük(ül)mek, kıvırmak, kıvrılmak, kavis/dönemeç meydana getirmek, kavis çiz(dir)mek, inhina/eğim
  vermek.
  The road curved to the right.
 13. eğri, kıvrık, dönemeçli, kavisli.
yük-deplasman eğrisi İsim, İnşaat
yük-transfer eğrisi İsim, Mekanik
dolambaç
viraj
geriye doğru eğik arz eğrisi
yükselen viraj
çan eğrisi
kapalı viraj
meslek eğrisi
maliyet eğrisi
birikimli sıklık eğrisi.
ölüm vadisi eğrisi (zararların kapitali eritmesi sonucu yeni kurulan bir şirkette ortaya çıkan durum
talep eğrisi
değişik su çekimleri deplasmanı
dağıtım eğrisi
dağılım eğrisi
kâr payı eğrisi
noktalı eğri
gelir eğrisi
kazanç eğrisi
masraf eğrisi
(US) yorgunluk eğrisi
pistole, eğri-çizer, münhani/eğri cetveli.
sıklık eğrisi
yakıt eğrisi İsim, Ulaşım
eğmek Fiil
viraj almak Fiil
regülatör karasteristik eğrisi İsim, Ulaşım
büyüme eğrisi
uygulu eğri
armoni eğrisi
yol dönemeci
endeks eğrisi
kayıtsızlık eğrisi
enjeksiyon avansı eğrisi İsim, Ulaşım
yatırım talebi eğrisi
yatırım talep eğrisi
eşürün eğrisi
hızla düşen ve yine hızla yükselen bir performans eğrisi
basit kapalı eğri.
bir eğride kırılma
dirsekli talep eğrisi
(Laffer eğrisi (Amerikalı iktisatçı Arthur Laffer tarafından ileri sürülen , düşük vergi oranlarının
, daha çok gelir elde etmek için insanları daha ç
vergi oranları ve ekonomik faaliyet arasında bir ilişki olduğunu gösterir eğri
öğrenme eğrisi (yeni bir işi yapmadaki gelişme oranı
yük eğrisi
uzun dönem maliyet eğrileri İsim
Lorenz eğrisi (nüfus içinde gelir ya da zenginlik gibi bir değişkenin dağılımdaki eşitliğini gösteren grafik üzerindeki eğri
lorenz eğrisi
piyasa talep eğrisi
piyasa talebi eğrisi
ölüm oranı eğrisi
negatif eğilimli eğri
ters sarkan verim eğrisi
kısa vadelerdeki faiz oranlarının uzun vadelerdekilerin üzerinde bulunduğu verim eğrisi
(otomobil) dönemeci almak Fiil
kesişmeyen topluluk kayıtsızlık eğrisi
düzgen dağılım (eğrisi): Değişkenin çeşitli değerleri için olasılıkları gösteren çan kesiti biçimindaki
eğri.
Gaussian curve ile ayni anlama gelir.
İsim
normal dağıtım eğrisi
normal dağılım eğrisi
normal hata eğrisi
mod ve medyan değerlerinin benzer ya da birbirine çok yakın olduğu durumdaki değerlerin dağılım biçimi
normal sıklık eğrisi
istatistiksel analizde aritmetik ortalama
teklif eğrisi
harcamalar eğrisi
Philips eğrisi İsim, Ekonomi
Philips eğrisi (bir grafikte enflasyon oranının işsizlik karşısındaki durumunu gösteren eğri
bir eğri çizmek Fiil
kısa vadeli faiz oranlarının uzun vadeli olanların altında seyrettiği verim eğrisi İsim, Bankacılık
fiyat tüketim eğrisi
olasılık eğrisi.
üretim eğrisi
üretim kapasitesi eğrisi
üretim imkanları eğrisi
verimlilik eğrisi
gerileyen arz eğrisi
bir dönemeci dönmek Fiil
köşeyi dönünce
maaş artış eğrisi
satış eğrisi
keskin dönemeç
toplumsal ilgisizlik eğrisi
aşağı doğru giden satış eğrisini engellemek Fiil
gerilme-şekil değiştirme eğrisi İsim, Mühendislik
arz eğrisi
ölüm oranı şeması
sıcaklık değişim eğrisi.
gafil avlamak, faka/tongaya bastırmak, şaşırtmak, müşkül mevkide bırakmak.
The newspaper reporter
threw the politician a curve by asking him an unexpected question he couldn't answer.
işsizlik eğrisi
yukarıya doğru viraj eğrisi
ücret eğrisi
yorgunluk eğrisi
verim eğrisi
dönemeç
kayıtsızlık analizi
yerli paranın değerinin düşürülmesinden ötürü
kısa bir süre için ithalatın artması ya da ihracatın azalması
Basit kapalı eğri teoremi, İlingebilimin (Topolojinin) temel teoremi: “Her basit kapalı eğri düzlemi
iki bölgeye ayırır ve bu eğri, bölgeler arasında sınır oluşturur.”