1. Askerlik2 top.
  the big guns: ağır topçu.
 2. tüfek, silah.
  machine gun: makineli tüfek.
  double-barelled gun: çifte.
  single barelled
  gun: tek namlulu tüfek.
 3. tabanca, revolver.
  He's got a gun: Tabancası/silahı var.
  The thief was carrying a gun.

  to draw a gun on someone: birine tabanca çekmek.
 4. püskürteç, püskürtme cihazı.
  a paint gun.
  grease gun: yağ/gres tabancası.
  spray gun: püskürteç.
 5. av partisi üyesi.
 6. silahla avlamak.

 7. gun down: (tüfekle/tabanca ile) ateş etmek, vurmak, vurup yaralamak/öldürmek.
  He wasgunned
  down as he left his car. to gun down a killer.
 8. gazlamak, birdenbire motora fazla yakıt sevketmek, hızlandırmak.
  He gunned the engine to pass.
 9. (bkz: gin )3
  (s.f.).
 10. makineli tüfek, mitralyöz.
uçaksavar İsim, Askerlik
uçaksavar mevzii İsim, Askerlik
mitralyöz İsim, Askerlik
tomson İsim, Askerlik
hava tabancası, hava basıncı ile çalışan silah. İsim
tank savar silahı
(a) işaret verilmeden yarışa başlamak, (b) bir işe vakitsiz (vaktinden önce) başlamak, acele etmek/davranmak, ivmek.
kodaman, nüfuzlu/önemli kişi.
He became a big gun in scientific circles: Bilimsel çevrelerde önemli bir kişi oldu. İsim
kodaman, nüfuzlu/önemli kimse, yüksek mevki sahibi adam.
biyopsi tabancası İsim, Sağlık Cihazları
kurusıkı tabanca İsim
(40 mm. otomatik) uçaksavar topu. İsim
hafif makineli tüfek. İsim
makineli tabanca. İsim
otomatik tabanca.
cap pistol İsim
chaser ile ayni anlama gelir. takip gemisi topu. bow chaser: baş topu. stern chaser: kıç topu.
motoru ayarlamak Fiil
elektron tabancası İsim, Fizik
fil tüfeği: fil ve benzeri hayvanları avlamakta kullanılan büyük çaplı tüfek.
sahra topu
top atmak Fiil
flaş-çakan: foto flaşını ve diyaframı beraberce çalıştıran düzen. İsim
ileri mevzi topu
ileri mevzi topu
Gatling (makineli) tüfeği: bir eksen etrafında dönerek otomatik doldurulup ateşlenen bir sürü namlusu olan ilkel makineli tüfek. İsim
(a) (makinenin motorunu) birdenbire hızlandırmak, (b) hızını/şiddetini/verimini vb. artırmak.
harekete geçirmek, hızlandırmak.
(el ile işleyen) yağ/gres pompası, (yatak yağlamak için) yağlama tabancası. İsim
büyük hayvan
zıpkın-atan, zıpkın tüfeği.
kurutma makinesi/tabancası: alevsiz sıcak hava üfleyen cihaz. İsim
ücretli asker
kiralık katil
tetikçi İsim
(a) işaret verilmeden yarışa başlamak, (b) bir işe vakitsiz (vaktinden önce) başlamak, acele etmek/davranmak, ivmek.
(a) işaret verilmeden önce başlamak/harekete geçmek, (b) vaktinden önce başlamak.
zamanından önce harekete geçmek Fiil
hafif makineli tüfek. İsim
hafif makineli tüfek. İsim
uzun menzilli top
makineli tüfek
mitralyöz
makineli
kamufle edilmiş top
matem topu: matem işareti olarak (kral veya devlet başkanının ölümü, geminin batması vb. dolayısıyla) her dakikada bir atılan top.
çivi tabancası İsim
gemi topu
mekanizmalı tüfek. İsim
(gemide/kalede) sahte top.
geri tepmesiz top İsim, Askerlik
isyan bastırma tüfeği, yaralamaktan ziyade korkutan kısa namlulu tüfek. İsim
roket topu, roketli silah, roket atan, bazuka İsim
filinta
işaret topu
işaret tüfeği
son (5).

sons of guns
) argo (a) çapkın, külhanbeyi, madrabaz, düzenbaz, alçak, rezil, (b) köftehor,
maskara (sevgi ve şefkat hitabı olarak).
zıpkın tüfeği.
av tüfeği
püskürteç
pülverizatör
tabanca
püskürtme tabancası
otomatik yaylı tüfek
oyuncak su tabancası, püskürtme şırıngası.
zımba tabancası İsim
sten
yüksek voltta elektrik çıkaran silah
hafif makinalı tüfek
hafif makinalı tüfek. İsim
mil üzerinde dönen top.
Tomson hafif makineli tüfeği.
Tomson hafif makineli tüfeği.
taret topu, taret/kule silahı.
müşkül/zor durumda, kendini savunma zorunda.
ev yapısı tabanca. İsim
tüfek namlusu. İsim
topçu kumandanı. İsim
top kundağı. İsim
silah taşıyıcısı. İsim
bireysel silahlanmanın önlenmesi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
top mürettebatı, silah mürettebatı. İsim
top güvertesi. İsim
av köpeği. İsim
öldürmek Fiil
yere sermek Fiil
(a)
ABD- argo birini yoketmeye çalışmak, vurmak/öldürmek maksadıyla aramak, (b) peşine düşmek,
bütün gayretiyle araştırmak, bulmaya/ele geçirmeye çalışmak.
gun for victory: bütün gücüyle zafere ulaşmaya çalışmak.
(US) aşırı istekli
çok hevesli
(Br) silah ruhsatı
silah taşıma izni
top madeni, tunç: bakır-kalay-çinko alaşımı. İsim
gri alaşım: zincir, kemer tokası vb. yapmakta kullanılan menevişli koyu kurşunî/siyahımsı gri renkte maden alaşımı. İsim
gangsterin sevgilisi. İsim
kadın haydut/hırsız. moll ile ayni anlama gelir. İsim
top mevzii. İsim
silahlık
top menzili
silah tescili
silahhane, silahların muhafaza edildiği salon. İsim
savaş gemisinde küçük rütbeli subaylar bölümü. İsim
silah kaçakçısı
silah satıcısı
silah kaçakçılığı
silah ticareti
tüfekçilik
(biri sabit) iki makaralı palanga. İsim
top tareti İsim, Askerlik
silahı ateşe hazır duruma getirmek Fiil
birine silahını doğrultmak Fiil
tartışma götürmez delili
(US) birine silah doğrultmak Fiil
week-day
bissextile day
leap-day
bissext
intercalary day
leap d
weekday
someday
all day
entire day
all day long
around the clock
bissext
leap day
on the following day Zarf
the day before yesterday
the day before last İsim
the day before last İsim
the day before yesterday
on the other day
the other d
sun
time
weekday
feast-day
period
light
daytime
happy-days
day Bilgi Teknolojileri
date
age
before daylight
to make an appointment Fiil
on alternate days
sundown
day after day
day by day
in the course of the day
all day (long
cock crow
solstice İsim
day light
days after date
end-of-day (EOD) Sıfat
time of trouble
black day
decisive date (decisive day)
that time of the month İsim, Biyoloji
ever after
field day
the day bc
previous day
odd- come shortly
open day
day of expiration
full time
black letter day
evil day
half time
wearing day

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. bk. –gın
 2. Renk

Dünyânın kendi yörüngesi etrâfında bir defa ... 24 saatlik zaman parçası
bk. –gın