1. Zarf değil.
  That's not true: Bu doğru değildir.
  It's a cat, not a dog: O köpek değil kedidir.

  not everybody can do this: Bu her babayiğidin harcı değil.
  not a few: az değil.
  not much: çok değil.
  Not everybody likes this book: Bu kitaptan hoşlanmayanlar çok!
  Not all his work is succesful: Bütün işleri başarılı değil (bazıları başarısız).
  if not: yoksa, aksi halde.
  Drop that gun! If not, you'll be sorry: silahını bırak, yoksa pişman olursun.
  Why not: neden olmasın? elbette (olur).
  “Can you come tomorrow?” “Why not?” “Yarın gelebilir misin?” “Elbette gelirim.”
 2. Zarf fiilleri olumsuz yapar: -me/-ma.
  Do not go!: gitme!
  Do not touch: dokunma!
 3. Zarf olumsuz bir sözcükle kullanılırsa o sözcüğün olumlu anlamını kuvvetlendirir:
  a not unwelcome guest
  = a very welcome one.
  He had many enemies, but found he was not without friends as well: Çok düşmanı vardı, fakat dostu da çoktu.
mesleğini bildirmemiş olmak Fiil
henüz hayati tehlikeyi atlatmamış olmak Fiil, Deyim
henüz kefeni yırtmamış olmak Fiil, Deyim
tam anlamıyla düze çıkmamış olmak Fiil, Deyim
tam toparlanamamak Fiil, Deyim
kılına (bile) dokunmamak, nazik/kibar davranmak, hiçbir zararı dokunmamak. not harm a fly.
kafadan sakat/çatlak olmak, bir tahtası noksan olmak, deli olmak, aklından zoru olmak.
Anyone who
would do such a thing must not have all his buttons.
atik davranmak, vakit kaybetmemek, zamanında harekete geçmek, çok faal olmak.
kabuğundan dışarı çıkmamak
birinin karakteriyle bağdaşmamak Fiil
akılı başında olmamak Fiil
eski mevkiinde olmamak Fiil
yediği ekmeği hak etmemek Fiil
ekmeğini hak etmemek Fiil
gözlerine inanamamak
yaptığı masrafları ödememek Fiil
talimatlarından zerre kadar ayrılmamak
kıyamamak, cesaret edememek, içi götürmemek, yüzü olmamak.
No one had the heart to tell him he was through as an actor.
evini kiraya vermemek Fiil
adına beş parası olmamak Fiil
(US) hiç kuşkusu olmamak Fiil
çok faaliyet göstermek Fiil
itidalinımuhafaza etmek Fiil
sözünü esirgememek, açıkça/dobra dobra konuşmak.
He does not mince matters/his words: Sözünü sakınmaz,
dobra dobra konuşur.
He didn't mince matters with me: Yüzüme karşı/açıkça /çekinmeden söyledi.
Not to mince matters she just wasn't good: Açıkçası (sözün kısası) onda aranan liyakat yoktu.
üzerine düşeni yapmamak Fiil
renk vermemek Fiil
ayrıcalıklarından hiçbir şey feda etmemek Fiil
bir kimsenin anlayamayacağı/kavrayamayacağı, akla sığmaz, akıl almaz/ermez, anlaşılması olanaksız.
Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret (NACE kodu: 47.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret (NACE kodu: 47.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kesinlikle katılıyorum! Cümle, Deyim
Çok doğru! Cümle, Deyim
Haklısın Cümle, Deyim
Aynen! Cümle, Deyim
Aynen öyle! Cümle, Deyim
elbette ki hayır
ister
hesabını verme yükümlülüğü yok
saymaca
yasaktır
görünmez
devir ve temlik edilemez
haczedilemez
bulanık
tutarsız
(Lordlar Kamarası , Br) aleyhte
gözü tok
tokgözlü
haksız
doğru olmayan
zahmetsiz
belli bir ikametgâhı yok
belirli bir ikametgâhı yok
idare etmez
yetkisiz
ahlakdışı
'den fazla olmamak üzere
adil değil
şöhretsiz
rengi atar
gerçekleştirilmesi olanaksız
boş
doldurulmamış
idmansız
adresinde bulunmamış
affedilir
affolunur Sıfat
tokgözlü
suçsuzdur
suçsuz
işitmezlik
acısız
hariç
tüzel kişiliği olmayan
(US) anonim şirket olmayan
borçsuz
(mektup) adresinde bulunamamış
kanun harici
satılamaz
adamsendeci
sivil
istekli olmak Fiil
aldırış etmemek Fiil
ciro edilemez
zahmetsiz
meziyetsiz
muaccel olmayan
itfa edilemez
ödenemez
para getirmeyen
kabil değil
karışık
ağır
karşılıksız
iade edilemez
ayarsız
dayanıksız
sorumlu değil
iade edilemez
mal iade edilmez
kabak
ödenmemiş
kör
dilsiz
damgasız
zayıf
(senet , çek) yetersiz karşılık
tutumsuz
devredilemez
zahmetsiz
teyit edilmemiş
zamansız
telsiz
... giremez.
İsraf etmezsen muhtaç olmazsın.
 1. İsim note
 2. İsim grade
 3. İsim, Eğitim grade
 4. İsim annotation
 5. İsim score
 6. İsim remark
 7. İsim mark
 8. İsim notice
 9. İsim rating
 10. İsim memo
 11. İsim memorandum
 12. İsim message
 13. İsim aide-memoire
 14. İsim jotting
 15. İsim record
 16. İsim reminder
course grade İsim, Eğitim
head note
office memo İsim, Kamu Yönetimi
annotation İsim
memorandum İsim, Kamu Yönetimi
memo İsim, Kamu Yönetimi
office memorandum İsim, Kamu Yönetimi
indorsement on a document
class grade İsim, Eğitim
course grade İsim, Eğitim
grade İsim, Eğitim
course grade İsim, Eğitim
semester-point average (SPA) İsim, Eğitim
semester grade İsim, Eğitim
black mark for tardiness
passing grade
(US) passing grade
grade-point average (GPA) İsim, Eğitim
marginal note
credit rating İsim, Bankacılık
credit score İsim, Bankacılık
premium advice note
examination mark
branch advice
memorandum of registration
confirmation note
notice of confirmation
semester grade İsim, Eğitim
author entry
grade
annotation İsim
foot note
pendant note İsim
pass degree
memo Bilgi Teknolojileri
demerit mark
to keep notes Fiil
to dot down Fiil
to jot Fiil
to take a record Fiil
to keep nfrs Fiil
to mark Fiil
memory book
scratchpad İsim
notebook İsim
jotter İsim
notation İsim
to note Fiil
to make a nfr Fiil
to get down Fiil
to take down notes of sth Fiil
to make a note Fiil
note paper İsim
mark book
class list
grade average İsim, Eğitim
average grade İsim, Eğitim
grade point average İsim, Eğitim

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Bir şeyi ... kısa yazı