1. likit
 2. sıvı, akışkan (madde), akıcı, mayi.
  Water is a liquid: Su bir akışkandır.
  liquid soap:
  sıvı sabun.
  liquid air: sıvı(laştırılmış) hava.
 3. sulu, su gibi.
 4. berrak, saydam, şeffaf, parlak.
  large liquid eyes.
 5. (ses) hoş, akıcı, kulağa hoş gelen.
  the liquid notes of a bird.
 6. (hareket) âhenkli, yumuşak, zarif.
 7. kolayca paraya çevrilebilir.
  liquid assets. Canada Savings Bonds are a liquid investment.
 8. Fonetik akıcı: pürüzsüz, yumuşak telâffuz edilebilen ve sesli gibi uzatılabilen (sessiz harf).

  L and r
  are liquid consonants.
paraya çevrilebilir varlıklar İsim, Medeni Hukuk
Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (NACE kodu: 46.71) İsim, Sanayi ve Zanaatler
çamaşır suyu
soğutma akarı
muaccel borç
likit aktifler İsim
kolayca paraya çevrilebilir değerler İsim
likit varlıklar İsim, Muhasebe
likit aktifler (para , pazarlanabilir hisse senetleri ve tahviller , alacaklar gibi kolayca paraya dönüştürülebilir varlıklar İsim
nakit aktif
dönen varlıklar İsim
disponibilite
Hazır Değerler İsim, Muhasebe
tedavüldeki sermaye
döner sermaye
likit sermaye
sıvı soğutma İsim, Ulaşım
sıvı örüt, sıvı kristal: donma noktası üstündeki belli sıcaklık aralığında dış etkilere karşı yönseme
gösteren, özellikle optik özellikleri doğrultu ile değişen sıvı.
İsim
sıvı kristal İsim, Fizik
sıvı kristal görüntü birimi Bilgi Teknolojileri
likit cari aktifler İsim
vadesi gelmiş alacaklar
vadesi gelmiş alacak
likit açığı
sıvı silah: savaşta düşmana karşı kullanılan petrol vb. gibi tutuşucu sıvı. İsim
sıvı besi maddesi İsim
sıvı durum
akaryakıt sanayi
sıvı yakıt tankı İsim, Ulaşım
likit
nakit
sodium silicate İsim
likit kasa mevcudu
sıvı hidrojen
likit hidrojen
nakit yatırım
likit yatırımlar İsim
likit yükümlülükler İsim
nakit kredi
likit kredi
sıvı ölçüsü/ölçeği (litre, galon, vb.). İsim
sıvı oksijen: sıkıştırılıp - 183°C'den aşağı sıcaklıkta sıvı olarak saklananan oksijen. İsim
madenî yağ. İsim
likidite durumu
sıvı hali
yazılı talep
likidite oranı
likit rezerv
likit rezervler İsim
likit kaynaklar İsim
hemen paraya dönüştürülebilecek değerli kâğıtlar İsim
günlük, buhur.
storax ile ayni anlama gelir. İsim
kısa süre içinde paraya dönüştürülebilecek değerler
likidite fazlası
antiseptik sıvı sabun İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen
likit durumda olmak Fiil
yeterli likiditesi olmak Fiil
nakit kıtlığı
likit aktif kıtlığı
Diğer Hazır Değerler İsim, Muhasebe