1. büyü(t)mek, çoğal(t)mak, art(ır)mak, geliş(tir)mek, yüksel(t)mek, ziyadeleş(tir)mek.
    The population
    of Turkey has increased by 6 million in last five years. He increased his efforts. To increase in volume/in weight. To increase someone's salary. To increase the speed. He increased his speed to 120 km/h.
  2. artma, artış, çoğalma, fazlalaşma, büyüme, gelişme, yükselme, yükseliş.
maaş zammı almak için işverene yaklaşmak Fiil
masraflarını yükseltmek Fiil
likiditesini artırmak Fiil
bilgisini artırmak Fiil
kârını artırmak Fiil
kârıni artırmak Fiil
harcamalarını artırmak Fiil
harcamalarını artırmak Fiil
faiz arttırmak Fiil, Ekonomi
faiz yükseltmek Fiil, Ekonomi
% 27 artış
büyük artış
aktiflerin artışı
otomatik ücret artışı
otomatik maaş artışı
sermaye artışı
sermaye artırımı İsim, Muhasebe
sermaye tezyidi İsim, Hukuk
sermaye arttırımı
tezyid-i sermaye İsim, Hukuk
maliyet artışı
hayat pahalılığı
fiyat yükselişini frenlemek Fiil
konjonktürel fiyat artışı
kâr payı artışı
kazancın artması
muafiyet artışı
(US) vergiden muaf olan meblağın yükseltilmesi
ihracat artışı
harçların yükselmesi
sabit yüzde değer artışı
götürü artış
navlun ücreti zammı
sosyal yardımlar zammı
yan gelir artışı
genel artış
(yük tarifesi) genel fiyat artışı
gizli fiyat artışı
bir ürün ya da hizmetin kalitesini ya da miktarını düşürmek yoluyla gerçek değerinin azaltılması
kalite düşürerek gizli fiyat artırma
ümitle beklenen artış
aşamalar ya da adımlarla meydana gelen
ya da birbirini izleyen bir birim artış
faizin yükselmesi
geçici ücret artışı
stok artması
(US) liyakat zammı
(US) liyakata dayanan maaş zammı
milli hâsıla artışı
milli hasıla artışı
nüfus artışı
net artış
yükselmekte
artmakta
toplam artış
maaş zammı
maaş artışı
emekli aylığı zammı
artış yüzdesi İsim
benzin vergisi zammı
4000 sterlin daha artış
fiyat artışını denetlemek Fiil
nüfus artışı
PTT ücretlerinde artış
posta ücretlerinde artış
prim artışı
fiyat artışı
üretim artışı
üretim artışı
terfi sonucu maaş artışı
oranlı artış
nispi artış
kotaların artırılması
kotanın artırılması
artış oranı İsim, Matematik
kira artırma
bakım masrafları için kira artırımı
gelir artışı
vergi geliri artışı
maaş artışı
satış artışı
mevsime bağlı artış
hafif artış
muntazam artış
gümrük vergisi artışı
vergi artışı
trafik artışı
konjonktürün yükselmesi
cironun artması
işsizlik artışı
(Br) KDV artışı
değer artışı
(Br) KDV artışı
savaş zammı
iblağ etmek Fiil
krediyi artırmak Fiil
bir krediyi artırmak Fiil
birşey oranında artış sergilemek Fiil
birşey oranında artmak Fiil
birşey oranında artış göstermek Fiil
tüketimi artırmak Fiil
ihracatı artırmak Fiil
randımanı artırmak Fiil
ihracatı artırmak Fiil
ihracatı artırmak Fiil
artış tahmini
ithalatı artırmak Fiil
(gelir vergisi) muafiyet indirim payının yükselmesi
sermaye yatırımlarında artış
harçların yükselmesi
tüketim artışı
işlenen suçlarda artış
verim artışı
öz varlık artışı
fiyat yükselmek Fiil
bitmiş ürünlerde artış
sabit varlıklarda artış
artış tahmini
navlun ücretlerinde artış
önemli hale gelmek Fiil
önem kazanmak Fiil
önemi artmak Fiil
(uçak) iniş ücretinde artış
nakit artışı
sayıca artmak Fiil
petrol fiyatlarında artış
verim artışı
nüfus artışı
iktidarın gücünün artması
fiyat yükseltmek Fiil
kâr artışı
satın alma gücünde artış
rütbe yükselişi
tarifenin yükselmesi
gerçek gelirde yükseliş
kazançta artış
satışlarda artış
tasarruflarda artış
sevkiyatlarda artış
risk artışı
ticaretin gelişmesi
ciro artışı
işsizlikte artış
değer artışı
değer kazanmak Fiil
çeşitlendirmek Fiil
maaş zammı
ücretlerde artış
ağırlığın artışı
likiditeyi artırmak Fiil
sermaye artımı
sermaye artırımı İsim, Muhasebe
(US) bir sermaye şirketinin hisselerinin artması
kredi artışı
(tedavüldeki) paranın çoğalması
mevduat artışı
gümrük vergisinde artış
ihracat artışı
kira artışı
maaş artışı
tasarruflarda artış
hisse senetleri fiyatlarında artış
tezyiti bedel
kâğıt para tedavülünü artırmak Fiil
kâğıt para sürümünü artırmak Fiil
kağıt para tedavülünü artırmak Fiil
maaşı artırmak Fiil
üretimi artırmak Fiil
verimi artırmak Fiil
maaşı artırmak Fiil
bir maaşı artırmak Fiil
satışları artırmak Fiil
hızını artırmak Fiil
sürati artırmak Fiil
hız vermek Fiil
vergiyi artırmak Fiil
vergileri yükseltmek Fiil
harcamaları artırmak Fiil
sıklaştırmak Fiil
şiddetlendirmek Fiil
sıklaştırmak Fiil
fiyatı artırmak Fiil
tarifeyi yükseltmek Fiil
haftalık maaş tutarını artırmak Fiil
ücretlere zam yapmak Fiil
ücretleri artırmak Fiil
maliyet artıran faktör
yatay maaş artığı
verginin doğrusal artırılması
fiyatların genel artışı
maaş zammı usulü
değerin yüzde olarak artışı
fiyat artışı
fiyat yükselme hızı
...'lık artış kaydetmek Fiil
değer artış fonu