1. Geometri düzlem(sel), müstevi.
  plane angle: düzlem açı.
  plane figure: düzlem şekil.
  plane geometry:
  düzlem geometri.
  plane trigonometry: düzlemsel üçgenölçü, düzlem trigonometri.
  inclined plane: eğik düzlem.
 2. düzey, seviye, derece, safha.
  on the same plane: aynı düzeyde, eşit, denk.
  the intellectual
  plane. a high moral plane. He keeps his work on a high plane.
 3. uçak, tayyare.
 4. marangoz rendesi, rende, plânya.
 5. bir çeşit mala.
 6. Botanik .
 7. düz, pürüzsüz, dümdüz.
 8. Geçişsiz Fiil kaymak, süzülmek, kayar gibi süzülüp gitmek.
 9. Geçişsiz Fiil suyun yüzünde uçar gibi gitmek.
 10. Geçişsiz Fiil rendelemek.
 11. Geçişsiz Fiil rende vazifesi görmek.
 12. İsim çınar
  (Planera aquatica)
uçağı denize indirmek Fiil
düzlem
uçak
ambulans uçağı
(marangozun) geçme tahta planyası.
uçağı bir yana eğik duruma getirmek Fiil
uçağa eğim vermek Fiil
taban
savaş uçağı
(marangozlukta) kaba rende. İsim
uçağa binmek Fiil
uçağa binmek Fiil
bombardıman uçağı
uçağı düşürmek Fiil
kargo uçağı
uçak gemisinde üslenen uçak
uçağa yetişmek Fiil
çarter uçağı
çartır uçağı
çarter uçağı
ticari uçak
şirket uçağı
(ikiz kristallerde) ortak yüzey, birleşme yüzeyi.
koordinat düzlemi İsim, Cebir
tidal datum
bir uçak planı çizmek Fiil
direkt uçak
bir uçağı indirmek Fiil
turistik mevki uçak
kopma yüzü
kırık yüzey
avcı uçağı.
fillister ile ayni anlama gelir. yiv/oluk rendesi.
deniz uçağı
uçakta teslim
taşıt uçağı
gökada (çemberi) düzlemi.
uçağı indirmek Fiil
kenar rendesi İsim
yüksek performanslı uçak
kaçırılan uçak
kullanılmadan duran uçak
(a) eğik düzlem, (b) incline 9 (a).
(Marangoz) el rendesi, kaba rende. İsim
jet yük uçağı
jet uçağı, tepkili uçak.
kara uçağı
hafif uçak
sis çınarı, Londra çınarı: sise/dumana dayanıklı, sokaklara dikilen bir tür çınar.
boylamasına düzlem İsim, Ulaşım
posta uçağı
(resimde) orta yer, orta uzaklık, tablonun ortası. İsim
middle distance
askeri uçak
daha yüksek sosyal düzeyde
daha geniş bir düzeyde
aynı düzeyde
yükselmekte
ikiz uçak (bir uçak diğerinin altına tespit edilmiş olarak kalkar , belli bir hıza ulaşıldığında küçük uçak ana uçaktan ayrılır
yolcu uçağı İsim, Ulaşım
projektörle uçak arayıp bulmak Fiil
resim düzlemi.
pilotsuz uçak
politik düzeyde
hoparlörlü uçak
pervaneli uçak
avcı uçağı.
birini uçağa bindirmek Fiil
keşif uçağı
kurtarma uçağı
dönüş uçağı
tepkili uçak. İsim
roket atıcılarla mücehhez uçak İsim
fırıldaklı uçak, döner kanatlı uçak: Havada tutan yüzeyi düşey eksen etrafında dönen hava aracı (helikopter vb.). İsim
router ile ayni anlama gelir. (marangoz) oyma rendesi, freze/oluk tezgâhı.
keşif uçağı
isabet ettirerek yere düşürmek Fiil
özel uçak
spor uçak
casus uçağı
durma düzlemi İsim, Ulaşım
destek düzlemi İsim, Ulaşım
kuyruktan kumandalı uçak
uçağa binmek Fiil
direkt uçak
uçağa ateş edip
torpido bombardıman uçağı.
eğitim uçağı
nakliye uçağı Askerlik
yük uçağı
planya
kalkmak üzere bekleyen uçak
savaş uçağı İsim, Askerlik
meteoroloji uçağı
tekerlek orta düzlemi İsim, Ulaşım
(US) bir seçim kampanyası sırasında adayı izleme görevi verilen gazetecilere tahsis edilen uçak
düzlem açı
(rendeleyerek) düzeltmek, düzleştirmek, dümdüz/kaypak hale getirmek, pürüzlerini temizlemek.
tığ
uçak aktarması (bağlantısı
uçak aktarması , bağlantısı
uçak bağlantısı
uçak kazası
suda meydana gelen uçak kazası İsim, Denizcilik
uçak bileti ücreti
düzlük
düzlem geometrisi İsim, Geometri
ecliptic ile ayni anlama gelir. ekliptik düzlem, tutulum düzlemi: arzın yörüngesiyle güneşin merkezinden geçen düzlem.
uçak rezervasyonu
resim sehpası: topografik ölçüleri kaydetmek için üç ayaklı resim tahtası. İsim
uçak bileti İsim, Hava Taşımacılığı
çınar (ağacı)
(Platanus orientalis); batı çınarı
(P. occidentalis). İsim
çınar İsim, Bitki Türleri
uçak yolculuğu
dönüş uçak yolculuğu
uçak enkazı İsim, Havacılık
bir uçağı tarifeli uçuş trafiğine almak Fiil
bir vahşi ile aynı düzeyde olmak Fiil
(fotoğrafçılık) obtüratör
araç boyuna orta düzlemi İsim, Ulaşım