1. İsim, Denizcilik bot
 2. İsim gemi, vapur.
  fishing boat: balıkçı gemisi.
  mail boat: posta vapuru.
  take a boat:
  vapura binmek.
  to go by boat: vapurla gitmek.
 3. İsim sandal, kayık.
 4. İsim filika.
  boat-deck: filika güvertesi.
  They lowered the boats for evacuation.
 5. İsim kayık tabağı, kayık biçiminde tabak.
  a gravy boat: etsuyu tabağı.
 6. İsim sandalla gezmek.
  We boated down the river.
 7. İsim sandal/kayık ile taşımak/nakletmek.
  They boated us across the river.
 8. İsim küreği sudan çıkarıp öbür tarafa geçirmek.
hücum çıkarma botu: hücum birliklerini nehirden geçiren veya gemiden karaya taşıyan bot.
hücumbot İsim, Askerlik
aynı sorunları olmak Fiil
plaj kayığı: kolayca kumsala çekilebilen altı düz kayık.
sağlam/açık denizlere dayanıklı gemi. İsim
seyyar satıcı teknesi
kanal mavnası, kanallarda kullanılan uzun mavna.
yük gemisi
bir kişi ya da bir grup insan tarafından kiralanan su taşıtı
katlanır bot
gambot
su geçirmez bölge ve kapılarla ayrılmış bölümleri olan gemi
(US) uçak kurtarma gemisi
resmî mektupları taşıyan devlet gemisi. İsim
Alman torpidosu. İsim
ekspres gemi
süratli karakol botu İsim, Denizcilik
araba vapuru
vapur
fiber tekne İsim, Denizcilik
balıkçı kayığı/gemisi.
filama kayığı
deniz uçağı.
tekneli deniz uçağı
katlanır kayık
kaburga Denizcilik
yük vapuru
şilep
vapurla gitmek Fiil
kayık biçiminde etsuyu kabı, sosluk.
nöbetçi filikası. İsim
balıkçı gemisi
her şeye karışmak Fiil
bir gemiyi karaya çekmek Fiil
kayaklı gemi.
aynı durumda, aynı koşullar altında, aynı sorunlarla karşı karşıya.
to be in the same boat: aynı
durumda olmak, aynı koşullara tâbi olmak.
şişme bot İsim
lastik bot İsim, Denizcilik
nehir gemisi: Kanadada Hudson Körfezinde ve iç sularda yük taşımak için yapılmış kürekli gemi.
patalya, küçük filika, kıç filikası. İsim
çıkarma botu
alamana Denizcilik
izinliler gemisi
can filikası İsim
tahlisiye aracı
filika İsim, Denizcilik
botu mayna etmek Fiil
Kızılderili sandalı (tabanı düz, ucu sivri, bazen yelkenli olur).
posta vapuru
yelkenli gemi kullanmak Fiil
(a) fırsatı kaçırmak, başarısızlığa uğramak. (b) esas fikri/meselenin ruhunu kavrayamamak/anlayamamak.

I missed the boat on that explanation: Bu açıklamanın esasını kavrayamadım.
fırsatı (elden) kaçırmak.
You should have bought those shares a month ago; now you've missed the boat.
devriye torpido gemisi.
devriye torpidobot. İsim
hızlı bot
hücum botu
şnelbot
kanal mavnası İsim
sandal
güvertesiz gemi
açık gemi
yolculuğa çıkan tekne
bir şilebi kızağa çekmek Fiil
packet ile ayni anlama gelir. posta gemisi: belirli bir güzergâhta muntazam seferler yaparak posta,
yolcu ve yük taşıyan gemi.
araba vapuru
feribot
yolcu vapuru
karakol gemisi
istimbot
karakol gemisi
kılavuz motoru
kılavuz sandalı
polis botu
(Br) vapur
motorbot
devriye torpido gemisi.
devriye torpidobot. İsim
kürek çekmek Fiil
sandal
yarış kayığı
yarış kayığı
ışınlı kumanda düzenli tekne
sert karinalı şişme bot İsim, Denizcilik
hiç yoktan zorluk/ mesele çıkarmak, çıngar çıkarmak, işleri bozmak, oyun bozanlık etmek.
ortalığı karıştırmak, telâşa/velveleye vermek, zorluk/müşkilât çıkarmak, birliği/beraberliği sarsmak.
kürek çekmek Fiil
aynı gemide yolculuk etmek Fiil
kader birliği etmek Fiil
rowboat. İsim
şişme bot İsim
yelkenli
tahlisiye sandalı
kurtarma gemisi
sos servisi yapılan tabak ya da sürahi
filika
gezi teknesi İsim, Denizcilik
dibi düz ufak kayık.
erzak gemisi
bataklık sandalı, bataklık yerlerde kullanılan motorlu ve dibi düz sandal.
mavna
(US) salapurya
torpido gemisi, torpidobot.
römorkör
gemiyle asker taşımak Fiil
Alman denizaltısı
gözetleme gemisi.
nehir gemisi: Kanadada Hudson Körfezinde ve iç sularda yük taşımak için yapılmış kürekli gemi.
gemi inşaatı
kayık kancası, çengelli uzun sırık. İsim
kayıkhane
(US) iskele
kayık yükleyici
sandal çivisi. İsim
kayık yaka: kayık biçiminde kesilmiş elbise yakası. İsim
kayık yaka: kayık biçiminde kesilmiş elbise yakası. İsim
gemi firarileri: 1970'lerde Vietnamdan ufak gemilerle kaçan sığınmacılar.
kayık yarışları İsim
mavna sırığı/gönderi. İsim
vapur bağlantılı tren. İsim
çekek yeri İsim, Denizcilik
kalafat Denizcilik
bir gemiden sandal indirmek Fiil
kıçtan çarklı gemi
yandan çarklı gemi
kutlamak Fiil
işi lanse etmek Fiil
para saçmak Fiil
gemiyi suya bırakmak Fiil