1. memur, görevli, resmî hükümet memuru, makam sahibi.
 2. resmî.
  There will be an official inquiry in the matter.
 3. memuriyetle/resmî görev ve yetki ile ilgili.
 4. onaylı, hükümetçe/yetkili kurumca atanmış/uygulanmış/onaylanmış.
 5. kamu+, kamusal, devlet+.
 6. Eczacılık Sağlık Bakanlığınca izin verilmiş: ABD'de
  “United States Pharmacopoeia” veya
  “National Formulary”
  tarafından onaylanmış (ilâç).
resmi sıfatıyla hareket etmek Fiil
resen hareket etmek Fiil
resmi görevlerini ihmal etmek Fiil
resmi bir forma adını yazmak Fiil
vakıf yöneticileri İsim
devlet erkanı İsim, Kamu Yönetimi
resmi yetkisine dayanarak
resmi site, resmi sayfa, resmi Internet sitesi, resmi web sitesi, resmi Internet sayfası, resmi web sayfası İsim, Bilgi Teknolojileri
resmi site, resmi sayfa, resmi Internet sitesi, resmi web sitesi, resmi Internet sayfası, resmi web sayfası İsim, Bilgi Teknolojileri
resmi görevleri dışında
banka yetkilisi İsim, Bankacılık
sınır memuru
şirket memuru
şirket yetkilisi İsim, İşletme
konsolosluk görevlisi İsim, Kamu Yönetimi
anonim şirket yöneticisi
adliye memuru
mahkeme memuru
(Br) devlet memuru
gümrük memuru
bakanlık memuru
mülkî amir İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
elçilik memuru
asaleten memur
eski memur
dördüncü hakem İsim, Futbol
hükümet görevlisi
(Br) devlet memuru
yüksek kademe memur
çalışmayan memur
faal olmayan memur
kilit mevkideki memur
kilit noktasındaki memur
küçük memur
küçük memur
polis memuru
posta memuru
postacı
postane memuru
baş memur
demiryolu yöneticisi
sicil memuru
yönetici memur
kontrol memuru
vergi memuru
(US) maliye memuru
aşağı dereceden yükseltilen memur
bir işte saç sakal ağartmış memur
ambar memuru
resmi muamele
resmi senet
bilirkişi
resmi kıyafet
resmi denetçi
resmi merciler İsim
resmi merci
resmi müsaade
resmi ruhsat
resmi oy pusulası
devlet memurunun kefaleti
(US) (kayyum , vasi) teminat senedi
bir devlet memurunun kefaleti
resmi iş
(telefon) iş konuşması
resmi konuşma
resmi ziyaret
resmi yetki
makam arabası İsim
devlet kutlama töreni
resmi makamlar İsim
resmi nitelik
resmi yazışma
devlet parasını zimmetine geçirme
resmi itiraz
resmi akşam yemeği
resmi belge
resmi evrak kağıtları İsim
resmi tahmin
teşrifat
(US) başkan kabinesi
resmi harç
resmi harç
resmi görevler
kamu görevi
resmi görev
resmi görevler İsim
(US) resmi gazete
(Br) resmi gazete
resmi vasi
resmi misafir
resmi rehber
yasal tatil günü
resmi tatil
(borsa) borsanın açık olduğu saatler İsim
borsanın açık olduğu saatler İsim
resmi tahkikat
resmi talimat
resmi iş yolculuğu
iş yolculuğu
resmi dil
günlük borsa bülteni (Londra Menkul Kıymetler Borsası'na kayıtlı tüm menkul kıymetlerin belirtildiği
liste , Londra Menkul Kıymetler Borsası tarafında
resmi borsa listesi
resmi mekanizma
resmi posta
resmi iş
resmi haberci
disipline aykırı hareket
resmi haber
resmi belge
takrir
resmi ihbar
resmi tebliğ
resmi bildiri
(Br) memuriyete giriş yemini
(Br) devlet memuriyeti yemini
(US) resmi yetkinin kötüye kullanılması
resmi organ
resmi kâğıt
resmi evrak kâğıtları İsim
kırmızı pasaport
resmi pasaport
resmi görev
resmi mevki
resmi afiş
resmi yayım
yayın yoluyla resmi açıklama
resmi kur
resmi kur
resmi makbuz
(Br) şirket tasfiye memuru
resmen tayin olunmuş sendik
müflise ait para ve cezayı kabz
muhafaza ve idare için mahkemece tayin edilen memur
şirket tasfiye memuru
iflas masası görevlisi
(Br) yediadil
resmen tanıma; resmen tanınma
resmi kayıt ydı
resmi protokol
resmi kayıtlar İsim
resmi hakem
(Br) resmi hakem
(US) resmi gazete
resmi talimatlar İsim
resmî din İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
resmi din
resmi cevap
tutanak
resmi temsilci
resmi yedek akçe
resmi yedekler İsim
hükümetin elinde bulunan altın ve para rezervleri İsim
resmi ikametgâh
resmi sorumluluk
resmi arama
resmi gizlilik
devlet sırrı
(Br) hazine avukatı
hazine avukatı
basın sözcüsü
resmi sözcü
resmi damga
resmi beyanat
sendika çağrısı üzerine yapılan grev
resmi saat
resmi unvan
iş seyahati
devletin transfer ödemeleri İsim
resmi üniforma
resmi kullanım
gümrük değerlendirmesi
gümrük dairesinin değer biçmesi
resmi kopya
iş yılı
kamu görevlisi İsim, Kamu Yönetimi