official

 1. memur, görevli, resmî hükümet memuru, makam sahibi.
 2. resmî.
  There will be an official inquiry in the matter.
 3. memuriyetle/resmî görev ve yetki ile ilgili.
 4. onaylı, hükümetçe/yetkili kurumca atanmış/uygulanmış/onaylanmış.
 5. kamu+, kamusal, devlet+.
 6. Pharmaceuticals Sağlık Bakanlığınca izin verilmiş: ABD'de
  “United States Pharmacopoeia” veya
  “National Formulary”
  tarafından onaylanmış (ilâç).
resmi sıfatıyla hareket etmek Verb
resen hareket etmek Verb
resmi görevlerini ihmal etmek Verb
resmi bir forma adını yazmak Verb
vakıf yöneticileri Noun
devlet erkanı Noun, Public Administration
resmi yetkisine dayanarak
resmi site, resmi sayfa, resmi Internet sitesi, resmi web sitesi, resmi Internet sayfası, resmi web sayfası Noun, Information Technology
resmi site, resmi sayfa, resmi Internet sitesi, resmi web sitesi, resmi Internet sayfası, resmi web sayfası Noun, Information Technology
resmi görevleri dışında
banka yetkilisi Noun, Banking
sınır memuru
şirket memuru
şirket yetkilisi Noun, Management
konsolosluk görevlisi Noun, Public Administration
anonim şirket yöneticisi
adliye memuru
mahkeme memuru
(Br) devlet memuru
gümrük memuru
bakanlık memuru
mülkî amir Noun, Politics-Intl. Relations
elçilik memuru
asaleten memur
eski memur
dördüncü hakem Noun, Football
hükümet görevlisi
(Br) devlet memuru
yüksek kademe memur
çalışmayan memur
faal olmayan memur
kilit mevkideki memur
kilit noktasındaki memur
küçük memur
küçük memur
polis memuru
posta memuru
postacı
postane memuru
baş memur
demiryolu yöneticisi
sicil memuru
yönetici memur
kontrol memuru
vergi memuru
(US) maliye memuru
aşağı dereceden yükseltilen memur
bir işte saç sakal ağartmış memur
ambar memuru
resmi muamele
resmi senet
bilirkişi
resmi kıyafet
resmi denetçi
resmi merciler Noun
resmi merci
resmi müsaade
resmi ruhsat
resmi oy pusulası
devlet memurunun kefaleti
(US) (kayyum , vasi) teminat senedi
bir devlet memurunun kefaleti
resmi iş
(telefon) iş konuşması
resmi konuşma
resmi ziyaret
resmi yetki
makam arabası Noun
devlet kutlama töreni
resmi makamlar Noun
resmi nitelik
resmi yazışma
devlet parasını zimmetine geçirme
resmi itiraz
resmi akşam yemeği
resmi belge
resmi evrak kağıtları Noun
resmi tahmin
teşrifat
(US) başkan kabinesi
resmi harç
resmi harç
resmi görevler
kamu görevi
resmi görev
resmi görevler Noun
(US) resmi gazete
(Br) resmi gazete
resmi vasi
resmi misafir
resmi rehber
yasal tatil günü
resmi tatil
(borsa) borsanın açık olduğu saatler Noun
borsanın açık olduğu saatler Noun
resmi tahkikat
resmi talimat
resmi iş yolculuğu
iş yolculuğu
resmi dil
günlük borsa bülteni (Londra Menkul Kıymetler Borsası'na kayıtlı tüm menkul kıymetlerin belirtildiği
liste , Londra Menkul Kıymetler Borsası tarafında
resmi borsa listesi
resmi mekanizma
resmi posta
resmi iş
resmi haberci
disipline aykırı hareket
resmi haber
resmi belge
takrir
resmi ihbar
resmi tebliğ
resmi bildiri
(Br) memuriyete giriş yemini
(Br) devlet memuriyeti yemini
(US) resmi yetkinin kötüye kullanılması
resmi organ
resmi kâğıt
resmi evrak kâğıtları Noun
kırmızı pasaport
resmi pasaport
resmi görev
resmi mevki
resmi afiş
resmi yayım
yayın yoluyla resmi açıklama
resmi kur
resmi kur
resmi makbuz
(Br) şirket tasfiye memuru
resmen tayin olunmuş sendik
müflise ait para ve cezayı kabz
muhafaza ve idare için mahkemece tayin edilen memur
şirket tasfiye memuru
iflas masası görevlisi
(Br) yediadil
resmen tanıma; resmen tanınma
resmi kayıt ydı
resmi protokol
resmi kayıtlar Noun
resmi hakem
(Br) resmi hakem
(US) resmi gazete
resmi talimatlar Noun
resmî din Noun, Politics-Intl. Relations
resmi din
resmi cevap
tutanak
resmi temsilci
resmi yedek akçe
resmi yedekler Noun
hükümetin elinde bulunan altın ve para rezervleri Noun
resmi ikametgâh
resmi sorumluluk
resmi arama
resmi gizlilik
devlet sırrı
(Br) hazine avukatı
hazine avukatı
basın sözcüsü
resmi sözcü
resmi damga
resmi beyanat
sendika çağrısı üzerine yapılan grev
resmi saat
resmi unvan
iş seyahati
devletin transfer ödemeleri Noun
resmi üniforma
resmi kullanım
gümrük değerlendirmesi
gümrük dairesinin değer biçmesi
resmi kopya
iş yılı
kamu görevlisi Noun, Public Administration