1. Sıfat (a) çok, birçok, pek çok.
  many people: birçok kimseler.
  many years ago: yıllarca önce.

  There are many, many reasons against it: Aleyhinde pek çok deliller var.
  Were there many people at the play? Oyunda çok seyirci var mıydı?
  How many: ne kadar? kaç (tane)?
  How many letters are there in the alphabet?
  too many: pek çok, sayısız, külliyetli.
  You have (far) too many books on the shelf. (b) sayısız, müteaddit, çeşitli, muhtelif, türlü, külliyetli.
 2. İsim çok kimse/şey, çoğu, bir çoğu, ekserisi.
  There were many in the show: Gösteride çok seyirci vardı.

  good many: pek çoğu, ekserisi, hayli(si).
  many of us left early: Çoğumuz erken ayrıldık.
  as many as: … kadar.
  as many as ten people: on kişi kadar, tahminen on kişi.
  Take as many as you want: İstediğin kadarını al.
 3. İsim çok kimse, kalabalık.
  A great many attended the concert: Konseri büyük bir kalabalık izledi.
 4. İsim many a/an/another: çok, pek çok, ekseri (bunu izleyen fiil/ad tekil olur).
  many a man: pek çok
  kimse/kişi.
  many a man would welcome the opportunity: Pek çok kimseler bu fırsatı öpüp başına koyar.
  many another student: öğrencilerin çoğu/ekseri öğrenciler.
  I have been there many (and many) a time: Çok kereler orada bulundum.
 5. Zamir çok sayıda insan/şey, çoğu.
  many of the beggars were blind: Dilencilerin çoğu kördü.
hayatında çok kitap okumuş olmak Fiil
Doğum günün kutlu olsun! Cümle, Deyim
Nice yaşlara! Cümle, Deyim
Nice yıllara! Cümle, Deyim
Mutlu yıllar! Cümle, Deyim
Doğum günün kutlu olsun! Cümle, Deyim
Nice yaşlara! Cümle, Deyim
Nice yıllara! Cümle, Deyim
Mutlu yıllar! Cümle, Deyim
fazlalık etmek Fiil
pek çok, hayli, sayısız (bunu izleyen fiil/ad çoğul olur).
I have a good many things to do today.
pek çok
kırk
onun gibisi çok
kaç tane
nice
çok, külliyetli.
so many men, so many minds: Ne kadar insan varsa o kadar da fikir var.
şunca
insanların çoğu, halk, toplum, halk kütlesi.
Is it right that the many should starve while the few have plenty?
şunca
fazla
çok
kaç tane olduğunu hesaplamak Fiil
çoğunda, … ce, pek çok, müteaddit.
For many a day it rained: Günlerce yağmur yağdı (günlerin çoğu
yağmurlu geçti).
as many: aynı sayıda.
I saw 3 plays in as many days: 3 günde 3 temsil seyrettim.
sık sık, defalarca, tekrar tekrar.
çoğunda, … ce, pek çok, müteaddit.
For many a day it rained: Günlerce yağmur yağdı (günlerin çoğu
yağmurlu geçti).
as many: aynı sayıda.
I saw 3 plays in as many days: 3 günde 3 temsil seyrettim.
çok uzun bir zaman önce Zarf
çok eskiden Zarf
uzun deneyim yılları İsim
sık sık
etc.: bir çok kereler/günler/geceler vb.
Many's the time he used to say that: O bunu çok kereler söylerdi.
...'in çok büyük çoğunluğu İsim
birçok ... Sıfat
kaçıncı defa
feleğin nice darbesinden sonra
kadar
bu kadar daha.
I'll have as many more as you can spare: Fazladan ne kadar verebilirseniz o kadar alırım.
bir sürü sıkıntılara maruz kalmak Fiil
birisinden çok üstün/kuvvetli olmak.
He carries too many guns for me: O benden çok üstündür. Onunla boy ölçüşemem.
birçok ürün için sipariş vermek Fiil
uzun yıllardır ilk defa Zarf
kuşaklar boyunca babadan oğula geçmiş olmak Fiil
beş parmağında beş marifeti olmak Fiil
alacalı bulacalı
anasının gözüdür, hinoğlu hindir.
kaç tane
kaç eksik var
kaç gün ?
kaç kere
kaç kere ?
...i sana kaç kere söyledim!
çok kere, birçok hallerde.
birçok bakımdan Zarf
pek çok açıdan Zarf
aynen (bu sözlerle).
He didn't say in so many words: Aynen öyle söylemedi.
I told him in so
many words: Ona aynen böyle söyledim.
aynen, açıkça, kesinlikle, kesin olarak.
He told me in so many words to go to Hell: Bana aynen
"cehennem ol!" dedi.
He did not say it in so many words: Aynen böyle demedi (fakat böyle demeğe getirdi).
birçok görevi şirket dışındakilere yaptırmak Fiil
çok yönlü adam
konuşkan, çok konuşan, geveze.
birçok hallerde.
her bakımdan Zarf
her açıdan Zarf
pek çok açıdan Zarf
türlü sebeplerle Zarf
neresinden baksan Zarf
(birisi için/birinin takatinden) fazla, aşırı, yeteneğinin üstünde.
uzun yıllar boyunca Zarf
birçok kez el değiştirmek Fiil
dama taşı gibi oynatmak Fiil
günlük
birçok güçlüklerin karşısında başarı elde etmek Fiil
birçok ufak tefek mahrumiyet çekmek Fiil
kaldırılması gereken birçok kötü gelenek ve kanun var
İleride ne olacağı bilinmez.
Bir işe çok kimse karışırsa o iş yürümez.
türlü türlü insanlarla yakın temasa gelmek Fiil
türlü insanlarla yakın temasa girmek Fiil
birçok noktaya değinmek Fiil
her açıdan yanlış İsim, Deyim
iler tutar yanı olmayan İsim, Deyim
neresinden tutsan elinde kalan İsim, Deyim