1. ortadaki, ortada/merkezde/ara yerde bulunan, merkezî.
  the middle house in the row.
 2. orta, vasat.
  The middle section of the country is the least populated.
  There is no middle way:
  İkisinin ortası yoktur.
 3. ılımlı, mutedil, itidalli, aşırı değil, ifrattan uzak.
 4. (tarih) orta, eski ile yeni (çağdaş) arası.
  middle age: orta çağ.
 5. Gramer (Yunanca, Sanskritçe gibi dillerde) etken ve edilgen arası (fiil), eylemi özneyi etkileyen (fiil).
 6. orta, merkez, orta yer.
  the middle of a road: yolun ortası.
 7. bel, bedenin orta kısmı.
 8. ortalama, vasat.
 9. (çiftçilikte) ekili yerler arasındaki arazi.
 10. Geçişli Fiil ortasına koymak/yerleştirmek.
 11. Geçişli Fiil ortadan ikiye katlamak.
 12. Geçişli Fiil (kriket) ortalamak, sopanın ortası ile vurmak.
ortayolcu Sıfat
orta da kalmak Fiil
orta da
fesat çıkarmak, kendi çıkarı için başkalarını birbirine düşürmek.
kendi çıkarı için başkalarını birbirine düşürmek Fiil
birşeyi ortadan ikiye ayırmak Fiil
birşeyi ikiye ayırmak Fiil
birşeyi ortadan ikiye bölmek Fiil
birşeyi ikiye bölmek Fiil
meyan
göbek
borsada teklif edilen fiyat ile satışa çıkarılan fiyat arasında kalan fiyat
orta yaş, insan ömrünün orta yılları, 45-65 yaş arası. İsim
orta yaşta çoğu kişide görülen göbek bağlama
orta yaşlı
Orta Çağ, 476-1453 yılları arasındaki tarihî çağ. (eski: Kurunu Vusta). İsim
adayı seçen seçmenler çoğunluğu
ABD'de vergilerin çoğunu verenler
orta Amerika
çoğu değeri elinde tutanlar
orta gelirli sınıf
radyo ya da televizyon programı ortasında istasyonun kendini tanıtması
do (notası).
orta sınıf, burjuva, orta tabaka (halk). İsim
orta yol
orta güverte
(resimde) orta yer, orta uzaklık, tablonun ortası. İsim
orta mesafe koşu İsim, Spor
orta kulak: kulak zarı ile örs, çekiç, üzengi ve mercimek kemiklerini içine alan kulak boşluğu. İsim
Orta Doğu: Libyadan Afganistana kadar uzanan ve Mısır, Sudan, İsrail, Ürdün, Lübnan, Suriye, Türkiye,
Arap Yarımadası, Irak ve İranı kapsayan bölge.
İsim
Ortadoğu Özel Isim, Yer İsimleri
Orta Doğu Özel Isim, Yer İsimleri
ODTÜ Özel Isim, Kurum İsimleri
Orta Doğu+, Orta Doğuya ait/özgü. Sıfat
orta kademe yönetici
orta kademe memur
Middle Kingdom ile ayni anlama gelir. (Mısırda) Orta Krallık: 11-14'üncü hanedanların hüküm sürdüğü
çağ (M.Ö. Middle Kingdom 2000-1785). New Kingdom, Old Kingdom.
Orta İngilizce (150-1475 yılları arasında konuşulan İngilizce).
kıs.:
ME. İsim
orta parmak. İsim
oyunun ortası, özellikle satrançta ilk açılımı izleyen gelişme/ilerleme safhası. İsim
(resimde) orta yer, orta uzaklık, tablonun ortası. İsim
middle distance. İsim
yol ortası, iki ucun ortası. İsim
orta gelir dilimi
orta gelirli
orta gelirli sınıflar İsim
orta gelir tuzağı İsim, Ekonomi

Middle Empire ile ayni anlama gelir. (Mısırda) Orta Krallık: 11-14'üncü hanedanların hüküm sürdüğü
çağ (M.Ö. Middle Kingdom 2000-1785). New Kingdom, Old Kingdom.
İsim
Çin'in içeri bölgesindeki 18 eyalet. İsim
ortazar: bitki gözeleri arasında bulunan pektinli zar. İsim
ortalama enlem
ömrün ortası İsim
(US) orta kademe yönetim
orta kademe yönetim
orta yönetici sınıfı
günlük işlerin yürütülmesinden sorumlu orta kademe yöneticisi
genel politikanın saptanmasından değil de
orta kademe yöneticisi
borsada teklif edilen fiyat ile satışa çıkarma fiyatı arasında kalan fiyat
ad, isim, göbek adı ile soyadı arasındaki ad. İsim
ılımlı bir yol veya politika güden
ılımlı
aşırılıktan kaçınan
herkese uygun gelen
ılımlı parti üyeleri İsim
(tarihte) orta geçit: Atlas Okyanusunun Afrika-Antil Adaları arası (esir gemilerinin en uzun süre seyrettikleri yol). İsim
(resimde) orta yer, orta uzaklık, tablonun ortası. İsim
middle distance
orta kalite
orta okul
orta okul (genellikle 5-8'inci sınıflar). İsim
orta boy
orta boylu
orta-terim: tasımda (kıyasta) her iki tümcede ortak olan terim. İsim
(gemi) geceyarısı nöbeti
karma ekonomi
(boks) orta sıklet
orta sıklet
Orta Batı: ABD'nin orta bölgesinin batısı.
Middle Western = Midwestern: Orta Batı+, Orta Batılı, Orta Batıya özgü. İsim
saygın orta sınıftan olmak Fiil
suyu geçerken at değiştirmek, önemli bir işin ortasında iken hareket plânını değiştirmek.
konuşmanın ortasında takılıp kalmak Fiil
orta yoldan gitmek Fiil
yolun ortasından gitmek Fiil
ılımlı davranmak Fiil
orta yol politikası İsim
ortalamak Fiil
idarei maslahat etmek Fiil
orta yoldan gitmek Fiil
orta yoldan gitmek Fiil
ortasını bulmak Fiil
ortaokul sınıfları İsim
üst ortasınıf
üst orta sınıf
şosenin ortasından yürümek Fiil
Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri Dairesi İsim, Kurum İsimleri
İngiltere, Amerika, Asya ve Pasifik, Orta Doğu Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Merkezi ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve BDT İsim, Yer İsimleri
Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Karayipler İsim, Yer İsimleri
Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Hindistan İsim, Yer İsimleri
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Genişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP) Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Hindistan, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Ortadoğu İslam Ülkeleri Müşavirliği İsim, Kurum İsimleri
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Orta Doğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Güney Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Ortadoğu Dörtlüsü (ABD, AB, Rusya ve BM) İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler