1. harita, plân.
  draw a map: harita yapmak.
  city map: şehir plânı.
  highway/road map: karayolları haritası.
 2. gökyüzü haritası: yıldızları gösteren harita.
 3. Matematik izdeşim, gönderim.
 4. yüz, surat.
 5. harita(sını) yapmak/çıkarmak, plân yapmak/çizmek.

 6. map out: plânla(ştır)mak, kararlaştırmak, tasarlamak, ayrıntılarıyla plânlamak, düzenlemek.
  map
  out one's time. map out the week's work.
  He hasn't yet mapned out what he will do: Henüz ne yapacağını kararlaştırmadı.
zamanını yapacağı işlere ayırmak Fiil
harita üzerinde yolunu çizmek Fiil
havadan alınma harita
havadan fotoğraf çekilerek yapılan harita. İsim
muharebenin cereyan ettiği alanı gösteren harita
tartışılması bitmiş konu durumunda olmak Fiil
ikil eşlemi Bilgi Teknolojileri
kadastro haritası İsim
kadastro haritası İsim
kariyer haritası İsim, İnsan Kaynakları
bulut haritası İsim
renk eşlemi Bilgi Teknolojileri
haritaya bakmak Fiil
düzey çizgili harita: arazideki engebeleri eşyükseklik eğrileriyle gösteren harita.
bir radyo ve TV yayın istasyonunun yayınlarının ulaştığı coğrafi alanı gösteren harita
bir harita üzerindeki mesafe
dağıtım haritası İsim
haritaya bakarak araba kullanmak Fiil
kabartma harita
jeolojik harita İsim, Jeoloji
kareli harita
deniz haritası İsim
dünya haritası İsim
kayıtsızlık paftası İsim
genel harita
büyük ölçekli harita
dil haritası İsim
şehir haritası İsim
harita üzerinde şehri bulmak Fiil
deniz haritası İsim
harita üzerinde bir mesafeyi işaretlemek Fiil
askeri harita
mosaic ile ayni anlama gelir. havadan çekilen fotoğrafların yanyana getirilmesiyle elde edilen harita.
(a) önemsiz, kıymetsiz, hükümsüz, unutulmuş, nisyana mahkûm, silik, silinmiş, yok olmuş, ortadan kaybolmuş,
(b) çok uzak, cehennemin dibi(nde), dünyanın öbür bucağında.
(a) önemli, tanınmış, meşhur.
put on the map: önem kazandırmak, tanıtmak, meşhur etmek, şöhretini
yaymak.
This big new hotel certainly put our town on the map.
katlanır bir haritayı açmak Fiil
katlanır bir haritayı açmak Fiil
umumi harita
önemini duyurmak Fiil
ortaya çıkarmak Fiil
bir yerin adını duyurmak Fiil
demiryolu haritası İsim
kabartma harita
karayolları haritası.
rulo harita
sokakları gösteren harita
uçuş haritası İsim
site haritası İsim
durum planı
yıldız haritası İsim
gök haritası İsim
sokakları gösteren harita
güzergâh haritası.
yapısal plan
bir haritayı incelemek Fiil
yeryüzü
doku eşlemi Bilgi Teknolojileri
topoğrafik harita İsim, Coğrafya
haritaya bakarak seyahat etmek Fiil
hava/meteoroloji haritası.
bütün bir şehri haritadan silmek Fiil
bütün şehri haritadan silmek Fiil
(a) önem vermemek, hesaba katmamak, hiçe saymak, yok saymak/addetmek, (b) yok etmek, mahvetmek, (haritadan)
silmek.
The whole town was wiped off the map: Şehir tamamıyla yok olmuştu/haritadan silinmişti.
iş haritası İsim
imar planı İsim, Şehir Planlama
harita tahtası İsim
harita muhafazası
harita mahfazası
(US) şirketin başka bir yere taşınması planını yapmak Fiil
harita kabı
kartotek
plana göre ateş etme
harita taksimatı
harita kabı
harita mahfazası
harita yapan
şehir haritası İsim
şehir planı
dünya haritası İsim
ayrıntılı haritasını çizmek Fiil
bir hareket tarzı planlamak Fiil
bir gelecek tasarlamak Fiil
yeni bir meslek tasarlamak Fiil
bir yol çizmek Fiil
satış stratejisi hazırlamak Fiil
bir satış stratejisi hazırlamak Fiil
harita izdüşümü
harita okuma
nirengi noktası.
harita ölçeği
bir ırmak yatağının haritasını çizmek Fiil
bir ırmağın yatağının haritasını çizmek Fiil
günün konusu olmak Fiil
ön planda olmak Fiil
semtin haritasını açmak Fiil
bir haritayı yere sermek Fiil
pafta İsim, İnşaat
pafta numarası İsim, İnşaat