1. Sıfat korkmuş, korkan.
  to be afraid of: korkmak.
  Don't be afraid = Be not afraid: Korkma(yınız).

  to make someone afraid: birisini korkutmak.
 2. Sıfat esef/üzüntü duyan.
  I am afraid: Maalesef, yazık ki.
  I am afraid I can't tell you: Maalesef
  size söleyemem.
  I am afraid it is so: Maalesef bu böyledir.
  I am afraid we are too late: Maalesef çok geç kaldık.
 3. Sıfat kayıtsız, isteksiz, bigâne.
  He seemed afraid to show his own children a little kindness: Kendi
  çocuklarına azıcık şefkat göstermeyecek kadar kayıtsızdı.
gölgesinden korkmak, çok korkak/ödlek olmak.
maalesef
canı tatlı
korkmak Fiil
gözü korkmak Fiil
rekabetten korkmak Fiil
Korkarım … Zarf
Maalesef … Zarf
Korkarım … Zarf
Maalesef … Zarf
Korkarım … Zarf
Maalesef … Zarf
Maalesef … Zarf
Korkarım … Zarf