1. İsim, Biyoloji bakteriler
  2. İsim minicanlar, bakteriler. (bkz: bacterium )
nitrobacteria.
azot bakterisi: amonyak türevlerini oksitleyerek nitritlere çeviren bakteri. İsim