1. İsim, Biyoloji bakteri
  2. İsim, Biyoloji bakteri (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  3. İsim minican, bakteri.
nitrat bakterisi.
azot bakterisi: amonyak türevlerini oksitleyerek nitritlere çeviren bakteri. İsim