bacterium

  1. Noun, Biology bakteri
  2. Noun, Biology bakteri (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  3. Noun minican, bakteri.
nitrat bakterisi.
azot bakterisi: amonyak türevlerini oksitleyerek nitritlere çeviren bakteri. Noun