contest

 1. (üstünlük/başarı için yapılan) mücadele, çarpışma.
  A contest developed for the position of the party leadership.
 2. yarış(ma), müsabaka.
  a beauty contest. a dancing contest.
 3. tartışma, çekişme, münakaşa.
 4. iddia, bahse tutuşma.
 5. çarpışmak, vuruşmak, kavga/mücadele etmek.
  The soldiers contested every spot of ground.
 6. yarışmak, müsabakaya/yarışmaya girmek.
 7. tartışmak, çekişmek, münakaşa/münazaa etmek.
 8. itiraz/muhalefet etmek, karşı gelmek, kabul etmemek, yanlışlığını iddia etmek.
  I intend to contest
  the judge's decision in another court. to contest a will. The lawyer contested the claim and tried to prove that it was false.
 9. rekabet etmek, rekabete girişmek, rakip olmak.
 10. ortaya atmak, tartışma konusu yapmak.
tartışmasız olmak Verb
güzellik yarışması/müsabakası.
başabaş, beraberliğe yakın (oyun, yarış vb.). Noun
bir ürünün tüketicilerinin ödül için yarışmaya katıldığı satış-teşvik faaliyeti
tüketici yarışması
müşteri yarışması
bayi yarışması
gümrük beyannamesi
bir spor yarışmasına girmemesi için diskalifiye etmek Verb
bir yarışmayı yarıda bırakmak Verb
verim yarışması
seçim mücadelesi
seçim mücadelesi
eleme müsabakası Noun
müsabakaya katılmak Verb
uçuş yarışması
ödüllü yarışma
müsabaka tertiplemek Verb
satış yarışması
vasiyetnamenin iptal davası Noun
talebe itirazda bulunmak Verb
bir talebe itirazda bulunmak Verb
bir iddiaya itiraz etmek Verb
bir evliliğin geçersizliğini savunmak Verb
parlamento için adaylığını koymak Verb
bir beyana itirazda bulunmak Verb
vasiyetnamenin geçerliliğine itiraz etmek Verb
bir vasiyetnamenin geçerliğine itiraz etmek Verb
bir vasiyete itiraz etmek Verb
bir seçime itiraz etmek Verb
seçime girmek Verb
bir ödül için yarışmak Verb
parlamentoda sandalye için yarışmak Verb
parlamento da sandalye için yarışmak Verb
birinin haklarına karşı koymak Verb
birinin hakkını ihtilaf konusu yapmak Verb
birinin haklarına karşı koymak Verb
birinin mirasa ehil olmadığını savunmak Verb
meşru luğunu dava konusu yapmak Verb
meşruluğunu dava konusu yapmak Verb
US oy verme hakkı (kavgası Noun