comfort

 1. teselli etmek, yatıştırmak, teskin etmek.
 2. rahat ettirmek.
 3. yardım etmek, cesaret vermek.
 4. teselli, teskin.
  Her presence was a comfort to him.
  cold comfort: züğürt tesellisi.
 5. teselli eden kimse.
  She was a great comfort to him.
 6. rahat, refah, konfor.
  He is a man who enjoys his comfort: Rahatına düşkündür.
  creature comforts:
  bedenî rahatlık sağlayan konfor.
 7. yorgan.
 8. yardım, destek.
ağızınin tadını kaçırmak Verb
ağızınin tadı bozulmak Verb
en küçük bir teselli.
teşvik
yardım
kuru teselli, üstünkörü/içten gelmeyen teselli veya teşvik. Noun
serinletme rahatlığı
canı tatlı
manevi teselli
birine yardım etmek Verb
hali vakti yerinde
rahat hayat sürmek Verb
lüks içinde yaşamak Verb
teselli etmek Verb
biraz teselli bulmak Verb
yolculuktaki konfor
birinin rahatı için kaygılanmak Verb
ciddi ve sürekli rahat
hayat standardı
iyi hissettiren yiyecek Noun, Food-Kitchen
moral düzelten yiyecek Noun, Food-Kitchen
mutluluk veren yiyecek Noun, Food-Kitchen
görüş mektubu Noun, Competition Law
konforlu yolculuk
konforlu yolculuk olanağı
konfor içinde yaşama düzeyi
umumi tuvalet
huzur vermek Verb
bir şeyle teselli bulmak Verb
bir şeyle teselli bulamamak Verb
gönlünü ferahlatmak Verb
birşeyden dolayı rahat etmek Verb
birşeyden dolayı içi rahat olmak Verb
.. ile kendini avutmak uyor