1. teselli etmek, yatıştırmak, teskin etmek.
 2. rahat ettirmek.
 3. yardım etmek, cesaret vermek.
 4. teselli, teskin.
  Her presence was a comfort to him.
  cold comfort: züğürt tesellisi.
 5. teselli eden kimse.
  She was a great comfort to him.
 6. rahat, refah, konfor.
  He is a man who enjoys his comfort: Rahatına düşkündür.
  creature comforts:
  bedenî rahatlık sağlayan konfor.
 7. yorgan.
 8. yardım, destek.
ağızınin tadını kaçırmak Fiil
ağızınin tadı bozulmak Fiil
en küçük bir teselli.
teşvik
yardım
kuru teselli, üstünkörü/içten gelmeyen teselli veya teşvik. İsim
serinletme rahatlığı
canı tatlı
manevi teselli
birine yardım etmek Fiil
hali vakti yerinde
rahat hayat sürmek Fiil
lüks içinde yaşamak Fiil
teselli etmek Fiil
biraz teselli bulmak Fiil
yolculuktaki konfor
birinin rahatı için kaygılanmak Fiil
ciddi ve sürekli rahat
hayat standardı
iyi hissettiren yiyecek İsim, Gıda ve Mutfak
moral düzelten yiyecek İsim, Gıda ve Mutfak
mutluluk veren yiyecek İsim, Gıda ve Mutfak
görüş mektubu İsim, Rekabet Hukuku
konforlu yolculuk
konforlu yolculuk olanağı
konfor içinde yaşama düzeyi
umumi tuvalet
huzur vermek Fiil
bir şeyle teselli bulmak Fiil
bir şeyle teselli bulamamak Fiil
gönlünü ferahlatmak Fiil
birşeyden dolayı rahat etmek Fiil
birşeyden dolayı içi rahat olmak Fiil
.. ile kendini avutmak uyor