examination

 1. İsim muayene
 2. İsim sınav, imtihan, yoklama.
  oral examination: sözlü sınav.
  written examination: yazılı sınav.

  examination in mathematics: matematik sınavı.
  give an examination: sınav yapmak, imtihan etmek.
  pass an examination: sınavı geçmek/başarmak.
  set an examination: sınav sorularını hazırlamak.
  take an examination (= sit for an examination
  Brit.: sınava girmek, imtihan olmak.
  write an examination: yazılı sınava girmek.
 3. İsim denet(leme), inceleme, tetkik, teftiş, tahkik(at).
  under examination: (a) incelenmekte, tetkik/muayene
  edilmekte, (b) istintak/sorgu esnasında.
 4. İsim muayene.
  medical examination: sağlık muayenesi, tibbî muayene.
  The doctor made a careful examination
  of my eyes.
  post-mortem examination: otopsi.
 5. İsim sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar, sınav kâğıtları.
  The examinations have still not been marked.
 6. İsim, Hukuk sorgu, istintak, sorguya çekme, istizah.
yabancı dil sınavı İsim, Eğitim
sınav kâğıdını vermek Fiil
sınav kâğıdını vermek Fiil
sınavını güç bela kazanmak Fiil
dil sınavı İsim, Eğitim
geçmek Fiil
sınavında başarmak Fiil
sınavı başarmak Fiil
mezuniyet (bitirme) sınavını vermek Fiil
incelemeli patent İsim, Fikri Mülkiyet Hukuku
incelemesiz patent İsim, Fikri Mülkiyet Hukuku
sınava çalışmak Fiil
kolej giriş sınavı
üniversite sınavı
tıbbi muayenesiz sigorta
bagajların gümrük memurlarınca tetkiki
banka denetimi
(US) banka denetimi
baroya kabul sınavı
tahkikat safhasında olmak Fiil
sınava girmek Fiil
sınav kurulu
dikkatli inceleme
titiz inceleme
sınavda kopya çekmek Fiil
(Br) devlet memuriyet sınavı
devlet sınavı
yakından inceleme
yarışma sınavı
yeterlik sınavı. İsim
zorunlu tıbbi muayene
daimi teftiş
sınavda kopya çekmek Fiil
bir tarafın çağırdığı tanığın diğer tarafça sorguya çekilmesi
dava esnasında bir avukatın öbür tarafın tanığına soru sorması
sıkıştırma
çapraz sorgu İsim, Hukuk
üstünkörü inceleme İsim
gümrük görevlilerince ithal ve ihraç edilen malların denetlenmesi
gümrük kontrolü
mezuniyet sınavı
tanığın kendisini ikame eden tarafça sorguya çekilmesi
yönetim kurulunun incelemesi
eleme sınavı
sömestr sonu sınavı
sömestr sonu sınavı
yıl sonu sınavı
bir sınava girmek Fiil
sınava girmek Fiil
giriş sınavı
sınavdan muaf
uzman tetkiki
bilirkişi incelemesi
dıştan inceleme
sınavda başarısızlık
gülünç sınav
film denetimi
son sınav
sömestre sonu sınav
genel sınav
zor sınav
sürekli tetkik etmek Fiil
muayene etmek Fiil
sınav yapmak Fiil
bir sınav yapmak Fiil
tercümanlık sınavı
kalfa sınavı
(Br) avukatlık sınavı
mezuniyet sınavı
bagaj kontrolü (gümrük
bagaj kontrolü
bütünleme
ikmal imtihanı
bütünleme sınavı İsim, Eğitim
(Br) üniversite giriş sınavı
sağlık muayenesi
tıbbi muayene
psikolojik inceleme
inceden inceye tetkik
nörolojik muayene İsim, Tıp
nesnel sınav.
objective sensualism: nesnel duyumculuk.
daha yakından inceledikten sonra
inceledikten sonra
yerinde inceleme İsim
sözlü sınav
genel inceleme
genel sınav
kısmi denetim
bitirme sınavı
(Br) üniversite bitirme sınavı
sınavda geçmek Fiil
giriş sınavını geçmek Fiil
yazılı sınavı geçmek Fiil
bir sınavda geçmek Fiil
çatı muayenesi İsim, Tıp
pelvis muayenesi İsim, Tıp
sağlık muayenesi, sıhhî muayene.
ölümden sonra cesedin muayenesi
hazırlık sorgulaması
giriş sınavı
tek bir yargıç tarafından sorguya çekilmek Fiil
mümeyyizlik yapmak Fiil
meslek sınavı
doktora sınavı
terfi sınavı
psikolojik muayene
(Br) iflasını ilan eden bir borçlunun katılması gereken ve alacaklıları ile resmi iflas görevlileri tarafından
iflasın nedenleri ile iflas bildirgesin
(US) sınava girmeye hak kazanmış olma
sınava girme koşullarına sahip olmak Fiil
ehliyet sınavı
yetenek testi
rastgele yapılmış inceleme
rastgele alınmış inceleme
sınava yeniden girmek Fiil
bütünleme sınavı İsim, Eğitim
burs sınavı
okul bitirme sınavı
mezuniyet sınavı
sıkı sorgulama
ayrı imtihan
devlet memuriyet sınavı
sınav da geçecek kadar not almak Fiil
sınavda ucu ucuna başarılı olmak Fiil
imza incelemesi İsim, Hukuk
devlet sınavı
güç sınav
oldukça zor sınav
oldukça güç sınav
sınava hazırlanmak Fiil
uzmanlık sınavı
birinin ifadesini almak Fiil
vize sınavı
sınav sömestiri
sınav saati
daktilo sınavı
tek başına sınava girme
tıbbi muayeneye tabi tutulmak Fiil
bir sınav geçirmek Fiil
üniversite giriş sınavı
üniversite sınavı
sözlü sınav
yazılı sınav
sınav makamları İsim
imtihan heyeti
sınav jürisi İsim, Eğitim
patent bürosu kontrol şubesi İsim
sınav giriş ücreti
tetkik ücreti
dışarıdan bitirme sınavı
sınav notu
kontrol işareti
müflisin ifadesinin alınması
bir mahpusun sorguya çekilmesi
bir tanığın sorgulanması
hesapların denetimi
işletme hesaplarının tetkiki
mali durumun gözden geçirilmesi
valiz kontrolü
pasaport kontrolü
vekâletnamenin tetkiki İsim
valiz kontrolü
defterlerin tetkiki
malların kontrolü
senedin sağlamlığının tetkiki
ödeme kabiliyetinin tetkiki İsim
yeminli soruşturma
sınav kâğıdı
sınavda elde edilen başarı
sınav da elde edilen başarı
sınav dönemi İsim, Eğitim
sınava girebilme izni
sınava girebilme izni
sınav sorusu
sınav karnesi
sınava girme koşulları İsim
sınav sonucu
sınav salonu
sınav sonucu
sınav yapma yöntemi
muayene divanı, muayene masası, muayene yatağı İsim, Sağlık Cihazları
sınav tekniği
bir sınav kâğıdına not atmak Fiil