examination

 1. Noun muayene
 2. Noun sınav, imtihan, yoklama.
  oral examination: sözlü sınav.
  written examination: yazılı sınav.

  examination in mathematics: matematik sınavı.
  give an examination: sınav yapmak, imtihan etmek.
  pass an examination: sınavı geçmek/başarmak.
  set an examination: sınav sorularını hazırlamak.
  take an examination (= sit for an examination
  Brit.: sınava girmek, imtihan olmak.
  write an examination: yazılı sınava girmek.
 3. Noun denet(leme), inceleme, tetkik, teftiş, tahkik(at).
  under examination: (a) incelenmekte, tetkik/muayene
  edilmekte, (b) istintak/sorgu esnasında.
 4. Noun muayene.
  medical examination: sağlık muayenesi, tibbî muayene.
  The doctor made a careful examination
  of my eyes.
  post-mortem examination: otopsi.
 5. Noun sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar, sınav kâğıtları.
  The examinations have still not been marked.
 6. Noun, Law sorgu, istintak, sorguya çekme, istizah.
yabancı dil sınavı Noun, Education-Training
sınav kâğıdını vermek Verb
sınav kâğıdını vermek Verb
sınavını güç bela kazanmak Verb
dil sınavı Noun, Education-Training
geçmek Verb
sınavında başarmak Verb
sınavı başarmak Verb
mezuniyet (bitirme) sınavını vermek Verb
incelemeli patent Noun, IP Law
incelemesiz patent Noun, IP Law
sınava çalışmak Verb
kolej giriş sınavı
üniversite sınavı
tıbbi muayenesiz sigorta
bagajların gümrük memurlarınca tetkiki
banka denetimi
(US) banka denetimi
baroya kabul sınavı
tahkikat safhasında olmak Verb
sınava girmek Verb
sınav kurulu
dikkatli inceleme
titiz inceleme
sınavda kopya çekmek Verb
(Br) devlet memuriyet sınavı
devlet sınavı
yakından inceleme
yarışma sınavı
yeterlik sınavı. Noun
zorunlu tıbbi muayene
daimi teftiş
sınavda kopya çekmek Verb
bir tarafın çağırdığı tanığın diğer tarafça sorguya çekilmesi
dava esnasında bir avukatın öbür tarafın tanığına soru sorması
sıkıştırma
çapraz sorgu Noun, Law
üstünkörü inceleme Noun
gümrük görevlilerince ithal ve ihraç edilen malların denetlenmesi
gümrük kontrolü
mezuniyet sınavı
tanığın kendisini ikame eden tarafça sorguya çekilmesi
yönetim kurulunun incelemesi
eleme sınavı
sömestr sonu sınavı
sömestr sonu sınavı
yıl sonu sınavı
bir sınava girmek Verb
sınava girmek Verb
giriş sınavı
sınavdan muaf
uzman tetkiki
bilirkişi incelemesi
dıştan inceleme
sınavda başarısızlık
gülünç sınav
film denetimi
son sınav
sömestre sonu sınav
genel sınav
zor sınav
sürekli tetkik etmek Verb
muayene etmek Verb
sınav yapmak Verb
bir sınav yapmak Verb
tercümanlık sınavı
kalfa sınavı
(Br) avukatlık sınavı
mezuniyet sınavı
bagaj kontrolü (gümrük
bagaj kontrolü
bütünleme
ikmal imtihanı
bütünleme sınavı Noun, Education-Training
(Br) üniversite giriş sınavı
sağlık muayenesi
tıbbi muayene
psikolojik inceleme
inceden inceye tetkik
nörolojik muayene Noun, Medicine
nesnel sınav.
objective sensualism: nesnel duyumculuk.
daha yakından inceledikten sonra
inceledikten sonra
yerinde inceleme Noun
sözlü sınav
genel inceleme
genel sınav
kısmi denetim
bitirme sınavı
(Br) üniversite bitirme sınavı
sınavda geçmek Verb
giriş sınavını geçmek Verb
yazılı sınavı geçmek Verb
bir sınavda geçmek Verb
çatı muayenesi Noun, Medicine
pelvis muayenesi Noun, Medicine
sağlık muayenesi, sıhhî muayene.
ölümden sonra cesedin muayenesi
hazırlık sorgulaması
giriş sınavı
tek bir yargıç tarafından sorguya çekilmek Verb
mümeyyizlik yapmak Verb
meslek sınavı
doktora sınavı
terfi sınavı
psikolojik muayene
(Br) iflasını ilan eden bir borçlunun katılması gereken ve alacaklıları ile resmi iflas görevlileri tarafından
iflasın nedenleri ile iflas bildirgesin
(US) sınava girmeye hak kazanmış olma
sınava girme koşullarına sahip olmak Verb
ehliyet sınavı
yetenek testi
rastgele yapılmış inceleme
rastgele alınmış inceleme
sınava yeniden girmek Verb
bütünleme sınavı Noun, Education-Training
burs sınavı
okul bitirme sınavı
mezuniyet sınavı
sıkı sorgulama
ayrı imtihan
devlet memuriyet sınavı
sınav da geçecek kadar not almak Verb
sınavda ucu ucuna başarılı olmak Verb
imza incelemesi Noun, Law
devlet sınavı
güç sınav
oldukça zor sınav
oldukça güç sınav
sınava hazırlanmak Verb
uzmanlık sınavı
birinin ifadesini almak Verb
vize sınavı
sınav sömestiri
sınav saati
daktilo sınavı
tek başına sınava girme
tıbbi muayeneye tabi tutulmak Verb
bir sınav geçirmek Verb
üniversite giriş sınavı
üniversite sınavı
sözlü sınav
yazılı sınav
sınav makamları Noun
imtihan heyeti
sınav jürisi Noun, Education-Training
patent bürosu kontrol şubesi Noun
sınav giriş ücreti
tetkik ücreti
dışarıdan bitirme sınavı
sınav notu
kontrol işareti
müflisin ifadesinin alınması
bir mahpusun sorguya çekilmesi
bir tanığın sorgulanması
hesapların denetimi
işletme hesaplarının tetkiki
mali durumun gözden geçirilmesi
valiz kontrolü
pasaport kontrolü
vekâletnamenin tetkiki Noun
valiz kontrolü
defterlerin tetkiki
malların kontrolü
senedin sağlamlığının tetkiki
ödeme kabiliyetinin tetkiki Noun
yeminli soruşturma
sınav kâğıdı
sınavda elde edilen başarı
sınav da elde edilen başarı
sınav dönemi Noun, Education-Training
sınava girebilme izni
sınava girebilme izni
sınav sorusu
sınav karnesi
sınava girme koşulları Noun
sınav sonucu
sınav salonu
sınav sonucu
sınav yapma yöntemi
muayene divanı, muayene masası, muayene yatağı Noun, Medical Equipment
sınav tekniği
bir sınav kâğıdına not atmak Verb