disagree

  1. Intransitive Verb uy(uş)mamak, anlaş(a)mamak, farklı olmak, birbirini tutmamak, ihtilâf halinde olmak, ayrı/zıt fikirde
    olmak, aynı fikirde olmamak.
    I disagree: Ben bu fikirde değilim.
    I disagree with him about/over/as to what we ought to do. These two reports of the accident disagree.
  2. Intransitive Verb bozuşmak, tartışmak, atışmak, münakaşa etmek.
    Bill and I often disagree, but we're good friends.
farklı fikirlere sahip olduklarını kabul etmek Verb
fikir ayrılığını kabul etmek Verb
farklı düşündüklerini kabul etmek Verb
fikir ayrılığında uzlaşmak Verb
fikir ayrılığında anlaşmak Verb
bir kıymet takdiri konusunda anlaşamamak Verb
kıymet takdiri konusunda anlaşamamak Verb
bir şey hakkında anlaşamamak Verb
yaramamak, (yiyecek) dokunmak, bünyesine uygun gelmemek, imtizaç edememek.
biriyle uyuşmamak Verb
fikri başka olmak Verb