paper

 1. Noun, Advertising gazete
 2. Noun kâğıt.
 3. Noun kâğıt tabakası.
 4. Noun basılı kâğıt, matbu evrak.
 5. Noun senet, bono, kâğıt para, banknot, kıymetli evrak, hüccet.
 6. Noun
  papers: belge, vesika, kimlik belgesi.
  citizenship papers: nüfus cüzdanı, kimlik kartı.

  Show me your (identity) papers: Kimlik belgeni göster.
 7. Noun (okul) yazılı ödev.
 8. Noun tebliğ, tez, ilmî makale.
  deliver/read a paper .
 9. Noun gazete.
  I saw it in the paper. It was in the papers yesterday.
 10. Noun duvar kâğıdı.
 11. Noun paso, bir eğlence yerine bedava giriş sağlayan belge.
 12. Intransitive Verb kâğıtla kaplamak.
 13. Intransitive Verb kâğıtlamak.
 14. Intransitive Verb kâğıt yapıştırmak.
 15. Intransitive Verb kâğıt vermek/temin etmek.
 16. Intransitive Verb (tiyatro vb.'ni) pasolu/beleşçi seyircilerle doldurmak.
 17. Adjective kâğıt+, kâğıttan (yapılmış).
  a paper bag: kâğıt torba.
  paper money: kâğıt para.
  paper
  knife: kâğıt bıçağı.
  paper industry: kâğıt sanayii.
  paper mill: kâğıt fabrikası.
 18. Adjective mektupla, makale ile, kitaplarla vb. yapılan.
  a paper war.
 19. Adjective kâğıt üzerinde kalan, geçersiz, hükümsüz, hayalî, tahminî, gerçekte mevcut olmayan.
  paper profit:
  tahminî kâr/kazanç, stoktaki mal tamamen satıldığı zaman sağlanacak kâr.
 20. Adjective ilk, bir dizi olayın ilki (evlilik yıldönümü vb. gibi).
 21. Adjective (bkz: papery ).
 22. Adjective pasolu, bilet ücreti ödemeden giren.
  a paper audience.
 23. Adjective kâğıt gibi, düz, pürüzsüz, kırışıksız.
  paper taffeta.
fikirlerini yazıyla ifade etmek Verb
sınav kâğıdını vermek Verb
sınav kâğıdını vermek Verb
Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı (NACE kodu: 17.2) Noun, Trades-Professions
Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı (NACE kodu: 17.21) Noun, Trades-Professions
Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı (NACE kodu: 28.95) Noun, Trades-Professions
Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı (NACE kodu: 17.29) Noun, Trades-Professions
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı (NACE kodu: 17) Noun, Trades-Professions
Kağıt ve mukavva imalatı (NACE kodu: 17.12) Noun, Trades-Professions
Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı (NACE kodu: 17.23) Noun, Trades-Professions
Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı (NACE kodu: 17.1) Noun, Trades-Professions
fikirlerini kâğıda çiziktirmek Verb
kaleme sarılmak Verb
kaleme sarılmak Verb
oy pusulasını bozmak Verb
bir ya da birden çok kişi tarafından ciro edilen senet
reklam sayfası Noun
cevap kâğıdı
kuşe kâğıt
kuşe kâğıdı
amyant kağıdı
referans belgesi
bankalarca muteber senet
yas ifadesi olan kenarı siyah şeritli kâğıt
boş kâğıt
beyaz
bir afişi çerçeveleyen ve üzeri basılı olmayan kâğıt
açık hava reklamcılığında
ozalit kâğıdı
ambalaj kâğıdı
paket kâğıdı
ticaret senedi
karton
hayvan rehni teminatlı senet
sayım kâğıdı
üzerine bir şey yazılmamış temiz bir sayfa kâğıt
kuşe kâğıt
(ithalatın finansmanında kullanılan kredilere karşı teminat olarak kullanılan kambiyo senedi ; emre yazılı
senetler , poliçeler gibi ciro edilebilir k
emtia vesikaları ile teminat altına alınmış senet
kopya kâğıdı
kopya kâğıdı
sağlam
genelde renkli kâğıt
kitap
kraft kağıt
(Br) bakılacak ceza davaları listesi
kâğıt dökmek Verb
günlük gazete
batan gazete
kareli kâğıt
detay çizme kâğıdı
müsvedde kâğıdı
resim kâğıdı
sınav kâğıdı
dilekçe
filigran kâğıdı
finans haberleri gazetesi
mali konular içeren gazete
sinek kâğıdı
aharlı kâğıt
kaymakkâğıdı
kaymakkâğıdı
geçerli senet
devlet tahvili
damarlı kâğıt
grenli kâğıt
tasarım kartonu
skandalları yazan gazete
bulvar gezetesi
çöp tenekesine atılan gazete
zarif kaliteli yazı kâğıdı
el ile yapılmış yüksek kaliteli yazı kâğıdı
kafakâğıdı (argo)
resimli gazete
(US) konvertibilitesi olmayan senet
moda dergisi
lider gazete
iyi kalite yazı kâğıdı
mektup kâğıdı
yerel gazete
uzun vadeli kâğıt
kaybolmuş evrak
kuvvetli karbon kâğıdı
teksir kâğıdı
ticaret senedi
büyükşehir gazetesi
nota kâğıdı
gazete kâğıdı
belli bir partiyi tutmayan seçmenler listesi
gönderilen yazı
resmi kâğıt
birinci hamur kağıt Noun
ofset baskı tekniğinde kullanılan kâğıt türü
(US) tek imzalı senet
gündem
ciro edilerek devredilebilen senet
emre yazılı senet
program
ambalaj kağıdı
partinin resmi organı
dilekçe kâğıdı
fotokopi kâğıdı
birinci sınıf kıymetli evrak (ödememe riski olmayan poliçe veya senet
proje ödevi Noun, Education-Training
pirinç kağıdı
sağcı gazete
bir kâğıdı buruşturmak Verb
zımparalamak Verb
zımpara
ışığa hassas kâğıt
ambalaj kâğıdı
yalnız bir tek imzalı senet
spor gazetesi
damgalı kâğıt
normal kâğıt
mumlu kâğıt
(US) teminatsız kıymetli kağıt
(US) kısa vadeli
Pazar gazetesi
kanuni formalitesiz vasiyet
üçüncü kalite kâğıt
sabit vadeli senet
meslek gazetesi
ticaret gazetesi
ticaret senedi
eczalı kâğıt
iki kefilli senet
iki imzalı senet
daktilo kâğıdı
yazı makinası kâğıdı
iskonto edilmeyen senet
trişe taklidi kâğıt
oy pusulası
çöpe atılan kâğıt
filigranlı kâğıt
(US) bulvar gazetesi
kıymetli evraklar Noun
kese kağıdı
kağıt torba
kese kâğıdı
daktilo makinesi parçası Noun
kendi hisselerini satışa çıkararak devretme teklifi
ilan yoluyla abluka
karton
kağıt para
banknot
kâğıt para
kâğıt silindir
senet borçları Noun
kâğıt dolar
kıymetli kâğıtlar Noun
daktiloda kâğıdın hareketini sağlayan parça
kağıt kılavuzu Information Technology
duvar kâğıdı yapıştırma
duvar kâğıt dıları Noun
duvar kâğıtları Noun
menkul değerler Noun
değerli kâğıt
kâğıt sanayii Noun
kağıt sıkışması Information Technology
kâğıt fabrikası Noun
henüz gerçekleştirilememiş kâr
hamur
perforatör
kâğıt paçavra
kağıt ayarlama Information Technology
mühür
kaşe
kâğıt para standardı (kâğıt paranın altın , gümüş veya diğer bir mal listesinden karşılığı olmaksızın
tedavüle sürülmesi esasına dayanan para sistemi
kâğıt mendil
bir arazi veya para ya da senede sahipliğini kanıtlayan belge
kâğıt havlu Food-Kitchen
basın savaşı
düşmana uçaktan ilanlar atılması
gazete savaşı
ilk evlenme yıldönümü