1. İsim, Reklamcılık gazete
 2. İsim kâğıt.
 3. İsim kâğıt tabakası.
 4. İsim basılı kâğıt, matbu evrak.
 5. İsim senet, bono, kâğıt para, banknot, kıymetli evrak, hüccet.
 6. İsim
  papers: belge, vesika, kimlik belgesi.
  citizenship papers: nüfus cüzdanı, kimlik kartı.

  Show me your (identity) papers: Kimlik belgeni göster.
 7. İsim (okul) yazılı ödev.
 8. İsim tebliğ, tez, ilmî makale.
  deliver/read a paper .
 9. İsim gazete.
  I saw it in the paper. It was in the papers yesterday.
 10. İsim duvar kâğıdı.
 11. İsim paso, bir eğlence yerine bedava giriş sağlayan belge.
 12. Geçişsiz Fiil kâğıtla kaplamak.
 13. Geçişsiz Fiil kâğıtlamak.
 14. Geçişsiz Fiil kâğıt yapıştırmak.
 15. Geçişsiz Fiil kâğıt vermek/temin etmek.
 16. Geçişsiz Fiil (tiyatro vb.'ni) pasolu/beleşçi seyircilerle doldurmak.
 17. Sıfat kâğıt+, kâğıttan (yapılmış).
  a paper bag: kâğıt torba.
  paper money: kâğıt para.
  paper
  knife: kâğıt bıçağı.
  paper industry: kâğıt sanayii.
  paper mill: kâğıt fabrikası.
 18. Sıfat mektupla, makale ile, kitaplarla vb. yapılan.
  a paper war.
 19. Sıfat kâğıt üzerinde kalan, geçersiz, hükümsüz, hayalî, tahminî, gerçekte mevcut olmayan.
  paper profit:
  tahminî kâr/kazanç, stoktaki mal tamamen satıldığı zaman sağlanacak kâr.
 20. Sıfat ilk, bir dizi olayın ilki (evlilik yıldönümü vb. gibi).
 21. Sıfat (bkz: papery ).
 22. Sıfat pasolu, bilet ücreti ödemeden giren.
  a paper audience.
 23. Sıfat kâğıt gibi, düz, pürüzsüz, kırışıksız.
  paper taffeta.
fikirlerini yazıyla ifade etmek Fiil
sınav kâğıdını vermek Fiil
sınav kâğıdını vermek Fiil
Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı (NACE kodu: 17.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı (NACE kodu: 17.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı (NACE kodu: 28.95) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı (NACE kodu: 17.29) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı (NACE kodu: 17) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kağıt ve mukavva imalatı (NACE kodu: 17.12) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı (NACE kodu: 17.23) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı (NACE kodu: 17.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
fikirlerini kâğıda çiziktirmek Fiil
kaleme sarılmak Fiil
kaleme sarılmak Fiil
oy pusulasını bozmak Fiil
bir ya da birden çok kişi tarafından ciro edilen senet
reklam sayfası İsim
cevap kâğıdı
kuşe kâğıt
kuşe kâğıdı
amyant kağıdı
referans belgesi
bankalarca muteber senet
yas ifadesi olan kenarı siyah şeritli kâğıt
boş kâğıt
beyaz
bir afişi çerçeveleyen ve üzeri basılı olmayan kâğıt
açık hava reklamcılığında
ozalit kâğıdı
ambalaj kâğıdı
paket kâğıdı
ticaret senedi
karton
hayvan rehni teminatlı senet
sayım kâğıdı
üzerine bir şey yazılmamış temiz bir sayfa kâğıt
kuşe kâğıt
(ithalatın finansmanında kullanılan kredilere karşı teminat olarak kullanılan kambiyo senedi ; emre yazılı
senetler , poliçeler gibi ciro edilebilir k
emtia vesikaları ile teminat altına alınmış senet
kopya kâğıdı
kopya kâğıdı
sağlam
genelde renkli kâğıt
kitap
kraft kağıt
(Br) bakılacak ceza davaları listesi
kâğıt dökmek Fiil
günlük gazete
batan gazete
kareli kâğıt
detay çizme kâğıdı
müsvedde kâğıdı
resim kâğıdı
sınav kâğıdı
dilekçe
filigran kâğıdı
finans haberleri gazetesi
mali konular içeren gazete
sinek kâğıdı
aharlı kâğıt
kaymakkâğıdı
kaymakkâğıdı
geçerli senet
devlet tahvili
damarlı kâğıt
grenli kâğıt
tasarım kartonu
skandalları yazan gazete
bulvar gezetesi
çöp tenekesine atılan gazete
zarif kaliteli yazı kâğıdı
el ile yapılmış yüksek kaliteli yazı kâğıdı
kafakâğıdı (argo)
resimli gazete
(US) konvertibilitesi olmayan senet
moda dergisi
lider gazete
iyi kalite yazı kâğıdı
mektup kâğıdı
yerel gazete
uzun vadeli kâğıt
kaybolmuş evrak
kuvvetli karbon kâğıdı
teksir kâğıdı
ticaret senedi
büyükşehir gazetesi
nota kâğıdı
gazete kâğıdı
belli bir partiyi tutmayan seçmenler listesi
gönderilen yazı
resmi kâğıt
birinci hamur kağıt İsim
ofset baskı tekniğinde kullanılan kâğıt türü
(US) tek imzalı senet
gündem
ciro edilerek devredilebilen senet
emre yazılı senet
program
ambalaj kağıdı
partinin resmi organı
dilekçe kâğıdı
fotokopi kâğıdı
birinci sınıf kıymetli evrak (ödememe riski olmayan poliçe veya senet
proje ödevi İsim, Eğitim
pirinç kağıdı
sağcı gazete
bir kâğıdı buruşturmak Fiil
zımparalamak Fiil
zımpara
ışığa hassas kâğıt
ambalaj kâğıdı
yalnız bir tek imzalı senet
spor gazetesi
damgalı kâğıt
normal kâğıt
mumlu kâğıt
(US) teminatsız kıymetli kağıt
(US) kısa vadeli
Pazar gazetesi
kanuni formalitesiz vasiyet
üçüncü kalite kâğıt
sabit vadeli senet
meslek gazetesi
ticaret gazetesi
ticaret senedi
eczalı kâğıt
iki kefilli senet
iki imzalı senet
daktilo kâğıdı
yazı makinası kâğıdı
iskonto edilmeyen senet
trişe taklidi kâğıt
oy pusulası
çöpe atılan kâğıt
filigranlı kâğıt
(US) bulvar gazetesi
kıymetli evraklar İsim
kese kağıdı
kağıt torba
kese kâğıdı
daktilo makinesi parçası İsim
kendi hisselerini satışa çıkararak devretme teklifi
ilan yoluyla abluka
karton
kağıt para
banknot
kâğıt para
kâğıt silindir
senet borçları İsim
kâğıt dolar
kıymetli kâğıtlar İsim
daktiloda kâğıdın hareketini sağlayan parça
kağıt kılavuzu Bilgi Teknolojileri
duvar kâğıdı yapıştırma
duvar kâğıt dıları İsim
duvar kâğıtları İsim
menkul değerler İsim
değerli kâğıt
kâğıt sanayii İsim
kağıt sıkışması Bilgi Teknolojileri
kâğıt fabrikası İsim
henüz gerçekleştirilememiş kâr
hamur
perforatör
kâğıt paçavra
kağıt ayarlama Bilgi Teknolojileri
mühür
kaşe
kâğıt para standardı (kâğıt paranın altın , gümüş veya diğer bir mal listesinden karşılığı olmaksızın
tedavüle sürülmesi esasına dayanan para sistemi
kâğıt mendil
bir arazi veya para ya da senede sahipliğini kanıtlayan belge
kâğıt havlu Gıda ve Mutfak
basın savaşı
düşmana uçaktan ilanlar atılması
gazete savaşı
ilk evlenme yıldönümü