1. İsim, Tekstil Sanayii kalıp
 2. İsim kütük.
  butcher's block: kasap kütüğü.
  He's a chip off the old block: Babasının oğlu (Hık demiş burnundan düşmüş).
 3. İsim beton tuğla, beton vb.'den yapılmış ve yapıtaşı olarak kullanılan içi boş blok.
  a wall made of concrete
  blocks: beton tuğlalardan örülmüş bir duvar.
 4. İsim çocuk oyuncağı olarak plastik, tahta vb.'den yapılmış küp.
 5. İsim kalıp.
  a hat block: şapka kalıbı.
 6. İsim takoz, kalas, tahta/kaya vb. parçası.
 7. İsim, Matbaacılık klişe, kalıp.
 8. İsim idam sehpası.
  Mary Stuart went bravely to the block: Mary Stuart idam sehpasına cesaretle ilerledi.
 9. İsim müzayede masası.
  to put on the block: açık artırmaya çıkarmak.
  One lot of paintings to be put on the block.
 10. İsim, Makine makara takımı.
  block and tackle: palanga düzeni.
 11. İsim engel, mania.
  His stubbornness is a block to all my efforts: Onun inatçılığı bütün gayretlerime engel oluyor.
 12. İsim tıkanıklık, tıkanma, engellenme.
  Traffic block lasted several hours: Trafik tıkanıklığı saatlerce sürdü.
 13. İsim, Patoloji tutukluk, tıkanıklık.
 14. İsim, Spor karşılama, önleme, durdurma.
 15. İsim deste, demet, tomar.
  a large block of theater tickets: büyük bir deste tiyatro bileti.
  block
  booking: toptan kirala(n)ma.
 16. İsim (a) iki sokak arasındaki bina topluluğu, blok.
  She lives on my block. He lives 3 blocks away.
  (b) ardışık iki sokak arasındaki uzaklık.
  We walked two blocks over.
 17. İsim iş hanı, bina bloku: birçok daire, dükkân, mağaza vb. içeren büyük bina.
  take a stroll around the
  block: binanın etrafında gezinmek.
 18. İsim (borsada) bir defada satılan çok sayıda hisse senedi, bono, vb..
 19. İsim, Bilişim (a) öbek: teknik ya da mantıksal nedenlerle bir birim gibi düşünülen ve işlem gören tutanak dizgisi.

  block length: öbek uzunluğu.
  block transfer: öbek gönderimi. (b) işlevsel çizenek üzerinde bir işlemi, yöntemi vb. belirten simge.
  block diagram: işlevsel çizenek. (c) makinenin yapacağı işlemi bildiren sözcükler topluluğu.
 20. İsim, Demiryolları işaretleşme bölümü.
 21. İsim (pulculukta) blok: birbirinden ayrılmamış kare teşkil eden dört pul.
 22. İsim mankafa, aptal, ahmak.
 23. İsim, Psikoloji tutukluk: âni heyecan vb. nedeniyle konuşma ve düşünme yeteneğini yitirme.
  have a block: (dili)
  tutulmak, (zihni) durmak, düşünemez/konuşamaz hale gelmek,
  k.d. dut yemiş bülbüle dönmek.
  He has a block when it comes to math: Matematiğe geldi mi, dut yemiş bülbüle döner.
 24. İsim, Jeoloji yanardağdan fırlayan kaya.
 25. İsim (Kanadada) henüz sürveyi yapılmamış uzak, vahşi arazi bölümü.
 26. Fiil tıkamak.
 27. Fiil kalıplamak.
  to block a hat: şapkayı kalıplamak.
 28. Fiil, Tiyatro (a) bir piyeste aktörlerin hareket tarzını planlamak.
  Tomorrow we'll block act one. (b) sahne
  planı yapmak, dekorların yerini saptamak.
  We'll block the stage tomorrow.
 29. Fiil
  block up: (yolunu) kapamak, engellemek, engel olmak, bloke etmek.
  to block up a passage:
  bir geçidi kapamak.
  to block one' way/exit: birinin yolunu/çıkışını engellemek.
 30. Fiil, Patoloji sinirlerde uyarım veya empülslerin geçişini engellemek.
 31. Fiil, Spor önlemek, karşılamak, durdurmak, yasak edilmeyen hareketlerle karşı oyuncunun hareketlerini engellemek.

  to block the ball: topu karşılamak.
 32. Fiil madene kabaca şekil vermek.
 33. Fiil, Elektrik-Elektronik elektron tübünün ıskarasına fazla bir negatif gerilim uygulayarak anot akımını sıfıra indirmek.
 34. Fiil, Psikoloji (zihni/dili) tutulmak, konuşamaz/düşünemez hale gelmek.
hisse senetleri paketini piyasaya sürmek Fiil
sinir blokajı İsim, Tıp
sinir bloklama, bloklama, bloklamak, sinir bloku, sinir bloğu İsim, Tıp
kalıp
apartman
bee ile ayni anlama gelir. payanda desteği.
fren takozu
tekerlek baskı takozu
briket
yapıtaşı. İsim
mesnet, dayanak.
Those facts are the building blocks of his arguments. İsim
et kütüğü İsim, Gıda ve Mutfak
yük makarası
sıkışık
kütük
cüruf tuğlası/briketi.
ada, blok, kesişen sokaklarla ayrılan arsa.
emniyet takozu
(Br) renkli klişe
komünist blok
beton blok
bakır klişe
(Br) bakır klişe
bloknot
ortak bir para tabanı kullanan devletler (İngiliz Sterlini'nin Büyük Britanya ile şimdiki ve eski sömürgelerinde kullanılması
ortak bir para tabanı kullanan devletler
yapraklı takvim
tampon
tahrip kalıbı İsim, Askerlik
dolar bloku
paralarını dolara göre ayarlayan ülkeler
dış ticaret işlemlerini dolara göre yapan ülkeler
resim kâğıdı bloku
şahmerdan
motor bloğu Ulaşım
bilgisayarın girdi (input) sırasından bir giriş veya bilgi biriminin yerleştirildiği bellek parçasıdır
epidural blokaj İsim, Tıp
epidural blok İsim, Tıp
(AT) para yılanı
ortak kambiyo kuru anlaşması
hareketli palanga makarası, çengelli makara. İsim
temel taşı
takoz masdarı
takoz masdarı
yürek durgusu: karıncık ve kulakçıkların düzensiz/koordinasyonsuz çalışması sonucunda bedende yeteri
kadar kan dolaşmaması hali.
Adams-Stokes disease ile ayni anlama gelir.
İsim
mürekkep taşı
girdi bloku
girdi öbeği
ana blok: kardan yapılan eskimo evlerinde tavanı tıkamak için konulan büyük konik kar kütlesi. İsim
bıçak seti Gıda ve Mutfak
laboratuvar binası İsim
satırı bloke etme
krank mili yatağı
metal klişe
en küçük klişe
binek taşı
bitaraf ülkeler
işhanı
orijinal klişe
şaft kovanı.
plastik klişe
fotomekanik klişe
palanga
deliklerinden halat geçen tahta.
bloknot
çizgi
çengelli makara tertibatı. İsim
(pist yarışlarında) çıkış takozu
sterlin bloku, paralarını İngiliz lirasına göre ayarlayan ülkeler.
engel, mânia, ket, aksa, çaparız. İsim
swage ile ayni anlama gelir. kalıp takozu/kütüğü.
fırdöndülü palanga.
palanga
tint ile ayni anlama gelir. zemin rengi.
ticaret bloku
ticaret bloku
trafik tıkanılığı
trafik tıkanıklığı
tahta basma kalıbı. İsim
tahta kalıpla basılmış resim. İsim
yazar tıkanması İsim
defter
(Br) çinko klişe
bir adresi oluşturan satırların dikey olarak ve bir hizada yazıldığı adres şekli
hesabı bloke etmek Fiil
grup rezervasyonu
klişe dolabı
yapraklı takvim
yaprakları koparılan takvim
büyük harflerle yazma
(radyo) selektör
öbek kopyalama Bilgi Teknolojileri
öbek silme Bilgi Teknolojileri
bloke şema
öbek diyagram
bloke edilmiş döviz
blok muafiyet İsim, Rekabet Hukuku
toplu muafiyet İsim, Rekabet Hukuku
blok muafiyeti İsim, Rekabet Hukuku
grup muafiyeti İsim, Rekabet Hukuku
döviz kuru dalgalanması
bir sokakta blok halindeki evlerin ön cephesi. İsim
blok aralığı
toplu bağış: Federal hükümetin eğitim, imar vb. için eyaletlere verdiği toplu tahsisat. İsim
içini doldurmak Fiil
blok sigorta
türlü taşıt araçlarıyla çok sayıda ufak parçalar halinde sevkedilen birkaç
blok lâv, köşeli blok şeklindeki lâv İsim
blok uzunluğu
kalın harf: uçlarında ince çıkıntılar bulunmayan, hep aynı kalınlıkta çizgilerden oluşan harf. İsim, Matbaacılık
kitap harfleri İsim
küt harf
kalın harf
tahta harf
blok işareti
ana hesapların tali hesaplarla kontrol yöntemi
motor bloku
öbek taşıma Bilgi Teknolojileri
müttefikler bloku
ittifak blokları İsim
bloke edilmiş kredi
sıra evler İsim
bloksuz ülkeler İsim
büyük takımlar halinde çıkarılan menkul değerler İsim
bir yatırım şirketinin halka
belli bir süre için sabit fiyat üzerinden menkul değer satması
örtme (negatif fotoğraf ya da baskısı üzerindeki bazı bölümleri maskelemek ya da ışık geçirmez boya ile boyamak yoluyla yok etmek Fiil
kapatmak Fiil
bastırmak Fiil
radyo ve televizyon istasyonları tarafından ayrılan ve satışa çıkarılmayan yayın zamanı
rüzgardan devrilmek Fiil
açık hava festivali: bir hayır işi için para toplamak gayesiyle trafiğe kapatılmış bir sokakta düzenlenen eğlence. İsim
parke taşı kaldırım
(marangozlukta) kaba rende. İsim
blok sigorta poliçesi
genel sigorta poliçesi
blok konumu
blok baskı: tahta veya madenî bloklarla basılan resim. İsim
tahta kalıp baskısı
kalem harf baskısı
blok programlama (televizyon ya da radyoda , birbirleriyle ilişkili programların aynı zaman bloku içinde sıralanması
blok planlama (televizyon ya da radyoda , birbiriyle ilişkili programların
göğüslemek Fiil
öbek seçimi Bilgi Teknolojileri
demiryolu blok işareti: demiryolunun belirli bir kesiminin uçlarına konulan sabit işaret. İsim
blok işaretleme.
(çek defteri) kuponu
blok sistemi
ortak bilet
saf kalay. İsim
borsada paket işlem
trafiği tıkamak Fiil
tıkamak Fiil
pencereyi örmek Fiil
birlik olarak oy vermek Fiil
bireysel olarak değil de iş-kollarında temsil ettikleri üyeler grubu olarak hareket eder
ticaret birlikleri kongresinde uygulanan bu yönteme göre oy kullananlar
öbek Bilgi Teknolojileri
asfalt bloklu kaldırım
öbek yapı ilkesi
mücevher nakliye sigortası İsim
 1. İsim, İnşaat ada
ada numarası İsim, İnşaat