1. İsim kalkışma
 2. kalkışmak, yeltenmek, girişmek, teşebbüs etmek, davranmak.
  to attempt to walk 10 km: 10 km. yürümeye
  kalkışmak.
  attempted murder/suicide/theft: cinayet/intihar/hırsızlık teşebbüsü.
  to attempt resistance: direnmeye yeltenmek.
  to attempt the impossible: imkânsız bir işe girişmek.
 3. çalışmak, gayret etmek, denemek, tecrübe etmek.
  He attempted a smile: Gülümsemeye çalıştı.
 4. (hayatına/canına) kastetmek, suikaste teşebbüs etmek.
  to attempt a person's life: bir kimsenin hayatına kastetmek.
 5. ayartmak, teşvik/tahrik etmek.
 6. kalkışma, yeltenme, girişme, girişim, teşebbüs.
  We failed in our attempt (to climb the mountain):
  (Dağa çıkma) teşebbüsümüz başarısızlığa uğradı.
 7. çalışma, gayret, sây, deneme, tecrübe (etme).
  to make an attempt at something/at doing something/to
  do something: bir şeye/bir işi yapmaya çalışmak/gayret etmek.
  He made an attempt to finish his studies: Öğrenimini bitirmeye gayret etti.
 8. suikast, (cana) kastetme.
  an attempt on/upon one's life: birisine suikast teşebbüsü.
intihara teşebbüs etmek Fiil
intihar teşebbüsünde bulunmak Fiil
intihar girişiminde bulunmak Fiil
15 Temmuz darbe girişimi Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bir teşebbüsü bırakmak Fiil
suikast teşebbüsü İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
suikast girişimi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
suikast girişimi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
ilk ağızda
beceriksiz girişim
hırsızlık girişimi
bir girişimin sona ermesi
ortak girişim
yapılan girişimlerin raporunu hazırlamak Fiil
darbe girişimi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
suç girişimi
firar girişimi
bir sabotajı engellemek Fiil
ilk girişim
birinin girişimini alaya almak Fiil
boş girişim
isteksiz girişim
cinayete teşebbüs
adam öldürme teşebbüsü
tedbirsiz girişim
boş girişim
istila girişimi
girişimde bulunmak Fiil
bir girişimde bulunmak Fiil
yeni bir teşebbüste bulunmak Fiil
yeni bir girişimde bulunmak Fiil
adam öldürme girişimi
cinayet teşebbüsü
işgal girişimi İsim, Askerlik
taamüden hukuk dışı teşebbüs
kurtarma girişimi
direnme girişimi
ciddi teşebbüs
lekeleme girişimi
çözüm girişimi İsim
grev teşebbüsü İsim, İstihdam
intihara teşebbüs İsim
intihar teşebbüsü İsim
intihar girişimi İsim
ceza gerektiren hareket yapma girişimi
boşa çıkan girişim
cesareti ele alıp kaçmaya çalışmak Fiil
öldürmeye teşebbüs
halkın özgürlüğünü kaldırmaya yeltenme
uzlaşma girişimi
izah etmeye çalışma
sahtekârlık teşebbüsü
müdahaleye kalkışma
gözdağı vermeye çalışma : gözdağı vermeye çalışma
cinayete teşebbüs
öldürmeye teşebbüs
uzlaşma girişimi
hırsızlık teşebbüsü
hırsızlık teşebbüsü
şiddete başvurma teşebbüsü
şiddet girişimi
cürme teşebbüs
imkânsıza kalkışmak Fiil
birinin hayatına kastetme
birisinin hayatına kastetmek Fiil
bir şeye rastgele kalkışmak Fiil
suça teşebbüs İsim, Ceza Hukuku
dolandırıcılık teşebbüsü
birşeyi yapmaya yeltenmek Fiil
birşeyi yapmaya kalkışmak Fiil
birşey yapmayı denemek Fiil
birşeyi denemek Fiil
birşey yapmaya çalışmak Fiil
bir şeye kalkışma
emeklemek Fiil
adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs İsim, Hukuk
yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs İsim, Hukuk
tekele alma girişimi
hukuki takibatı engellemeye çalışma
direnç göstermeye çalışma
hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs İsim, Ceza Hukuku
çocuk düşürme teşebbüsü
çocuk aldırma girişimi
çocuk düşürme girişimi
terk etme girişimi
terketme girişimi
sabotaj girişimi
bir sorunu çözmeye çalışmak Fiil
konuşmaya yeltenme
anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs İsim, Hukuk
umutsuzluk içinde girişimden vazgeçmek Fiil
kaçış teşebbüsü
birinin hayatına kastetmek Fiil
bir şey yapmaya kalkışmak Fiil
birine suikast düzenlemek Fiil
birine suikast düzenlemek Fiil
rekor kırmaya çalışmak Fiil
darbe girişiminde bulunmak Fiil
darbe girişim inde bulunmak Fiil