attempt

 1. Noun kalkışma
 2. kalkışmak, yeltenmek, girişmek, teşebbüs etmek, davranmak.
  to attempt to walk 10 km: 10 km. yürümeye
  kalkışmak.
  attempted murder/suicide/theft: cinayet/intihar/hırsızlık teşebbüsü.
  to attempt resistance: direnmeye yeltenmek.
  to attempt the impossible: imkânsız bir işe girişmek.
 3. çalışmak, gayret etmek, denemek, tecrübe etmek.
  He attempted a smile: Gülümsemeye çalıştı.
 4. (hayatına/canına) kastetmek, suikaste teşebbüs etmek.
  to attempt a person's life: bir kimsenin hayatına kastetmek.
 5. ayartmak, teşvik/tahrik etmek.
 6. kalkışma, yeltenme, girişme, girişim, teşebbüs.
  We failed in our attempt (to climb the mountain):
  (Dağa çıkma) teşebbüsümüz başarısızlığa uğradı.
 7. çalışma, gayret, sây, deneme, tecrübe (etme).
  to make an attempt at something/at doing something/to
  do something: bir şeye/bir işi yapmaya çalışmak/gayret etmek.
  He made an attempt to finish his studies: Öğrenimini bitirmeye gayret etti.
 8. suikast, (cana) kastetme.
  an attempt on/upon one's life: birisine suikast teşebbüsü.
intihara teşebbüs etmek Verb
intihar teşebbüsünde bulunmak Verb
intihar girişiminde bulunmak Verb
15 Temmuz darbe girişimi Proper Name, Politics-Intl. Relations
bir teşebbüsü bırakmak Verb
suikast teşebbüsü Noun, Politics-Intl. Relations
suikast girişimi Noun, Politics-Intl. Relations
suikast girişimi Noun, Politics-Intl. Relations
ilk ağızda
beceriksiz girişim
hırsızlık girişimi
bir girişimin sona ermesi
ortak girişim
yapılan girişimlerin raporunu hazırlamak Verb
darbe girişimi Noun, Politics-Intl. Relations
suç girişimi
firar girişimi
bir sabotajı engellemek Verb
ilk girişim
birinin girişimini alaya almak Verb
boş girişim
isteksiz girişim
cinayete teşebbüs
adam öldürme teşebbüsü
tedbirsiz girişim
boş girişim
istila girişimi
girişimde bulunmak Verb
bir girişimde bulunmak Verb
yeni bir teşebbüste bulunmak Verb
yeni bir girişimde bulunmak Verb
adam öldürme girişimi
cinayet teşebbüsü
işgal girişimi Noun, Military
taamüden hukuk dışı teşebbüs
kurtarma girişimi
direnme girişimi
ciddi teşebbüs
lekeleme girişimi
çözüm girişimi Noun
grev teşebbüsü Noun, Employment
intihara teşebbüs Noun
intihar teşebbüsü Noun
intihar girişimi Noun
ceza gerektiren hareket yapma girişimi
boşa çıkan girişim
cesareti ele alıp kaçmaya çalışmak Verb
öldürmeye teşebbüs
halkın özgürlüğünü kaldırmaya yeltenme
uzlaşma girişimi
izah etmeye çalışma
sahtekârlık teşebbüsü
müdahaleye kalkışma
gözdağı vermeye çalışma : gözdağı vermeye çalışma
cinayete teşebbüs
öldürmeye teşebbüs
uzlaşma girişimi
hırsızlık teşebbüsü
hırsızlık teşebbüsü
şiddete başvurma teşebbüsü
şiddet girişimi
cürme teşebbüs
imkânsıza kalkışmak Verb
birinin hayatına kastetme
birisinin hayatına kastetmek Verb
bir şeye rastgele kalkışmak Verb
suça teşebbüs Noun, Criminal Law
dolandırıcılık teşebbüsü
birşeyi yapmaya yeltenmek Verb
birşeyi yapmaya kalkışmak Verb
birşey yapmayı denemek Verb
birşeyi denemek Verb
birşey yapmaya çalışmak Verb
bir şeye kalkışma
emeklemek Verb
adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs Noun, Law
yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs Noun, Law
tekele alma girişimi
hukuki takibatı engellemeye çalışma
direnç göstermeye çalışma
hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs Noun, Criminal Law
çocuk düşürme teşebbüsü
çocuk aldırma girişimi
çocuk düşürme girişimi
terk etme girişimi
terketme girişimi
sabotaj girişimi
bir sorunu çözmeye çalışmak Verb
konuşmaya yeltenme
anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs Noun, Law
umutsuzluk içinde girişimden vazgeçmek Verb
kaçış teşebbüsü
birinin hayatına kastetmek Verb
bir şey yapmaya kalkışmak Verb
birine suikast düzenlemek Verb
birine suikast düzenlemek Verb
rekor kırmaya çalışmak Verb
darbe girişiminde bulunmak Verb
darbe girişim inde bulunmak Verb