quality

 1. nitelik, vasıf, keyfiyet, özellik, hususiyet.
  average quality: ortalama nitelik.
  high/poor
  quality: niteliği yüksek/düşük.
  quality not quantity: nicelik değil nitelik önemlidir.
 2. mahiyet, tabiat.
 3. üstünlük.
 4. itibar, şöhret, mevki.
  a man of quality: itibar/şöhret sahibi bir kişi.
  the quality: itibarlı/tanınmış kimseler.
 5. kalite, cins, vasıf.
  food of good/poor quality: iyi/kötü gıda.
  a wine of quality: iyi cins şarap.
 6. nevi, çeşit, sınıf.
 7. meziyet.
  He has many good qualities: Birçok meziyetleri vardır.
 8. Logic nitelik: bir önermenin olumlu ya da olumsuz hali.
kaynağında kalite Noun, Quality
vasat kalite mallar
yüksek kalite mallar
üstün kalite mallar
vasat kalite mallar Noun
yüksek kalite mallar Noun
üstün kalite mallar Noun
aktif kalitesi Noun, Accounting
ortalama kalite
ortalama cins ve kalite
vasat kalite
en iyi kalite
ekstra kalite
malın tahlil sonuçlarını gösteren rapor
kalite belgesi Noun, Quality
ekspertiz veya analiz raporu
kalitesiz
kalite kontrolu yapmak Verb
kalite kontrolü yapmak Verb
kalite kontrolü
kalite kontrolu
lüks kaliteler
ekstra kalite
ekstra kalite
ticari kalite
kalite hakkında şikâyet
müşterinin aradığı kalite
kalite hatası Noun
kalite derecesi
kalitenin kötüleşmesi
taslak niteliği Information Technology
kalitesi düşmek Verb
vasat mal kalitesi (Londra Zahire Borsası'nda standart kalite buğdayı ifade eder
iyi kalite
kalitesi düşmek Verb
kalitesi düşmek Verb
iyi kalite
birinci kalite
ilk kalite
birinci kalite
kaliteye kaçış (piyasanın belirsizlik zamanlarında hisse senedi fonlarının riskli şirketlerden kaliteli hisse senetlerine kaçışı
ikinci kalite
düşük kalite mal
kaliteli
yüksek kalite ürünler
konut kalitesi
kalite düzelmesi
kaliteli
düşük kalite
önemli nitelik
kalitesizlik
mektup niteliği Information Technology
aynı sınıf ve kalite
kavaf işi
kaliteli marka
vasat kalite
pazarı olan mal
orta kalite
mektup niteliğine yakın Information Technology
birinci kalite
kaliteli
yüksek kalitede
nitelikli
yüksek kalite
orta karar
vasat kalite
ekstra ekstra kalite
üstün kalite
birinci kalite
üstün kalite
yüksek kalite
adi kalite
yüksek mertebelerdeki şahıs
seviyesiz
kalitesiz
kötü kalite
birinci kalite
birinci kalite
ürün kalitesi
su kalitesinin iyileştirilmesi Noun
romantiklik romantizm
kalite örneği
hizmet kalitesi Noun, Management
standart kalite
en yüksek kalite
üstün kalite
ekstra ekstra
üstün kalite
birinci kalite
üstün kalite
kalite bakımından taahhüt
kötü kalite
kalite değişikliği
çeşitli kalitede
kalite kontrolu
kalite garantisi
su kalitesi
yüksek kalite iş
eşantiyona uygun kalite
kalite teminatı
kalite güvencesi
kalite güvence ekipmanı
metrobüs Noun, Transport
lüks araba
lüks kaliteler Noun
kalite belgesi Noun, Quality
performansı artırmak amacıyla bir şirkette çalışanlardan küçük bir grup ile yöneticilerin düzenli aralıklarla yaptıkları toplantı
kalite çemberi
kalite şikâyeti
kalite üzerinde anlaşmak Verb
kalite üzerinde anlaşma
nitelik kontrolu.
kalite kriterleri Noun
kalite ölçütleri Noun
kalite tarifi
kalite tespiti
kalite faktörü
önemli film
yüksek kaliteli mallar Noun
kalite cinsi
lüks otel
kalite yükselişi
kalite zammı
kalite endeksi
kalite endeksi (coğrafi bir bölgede nüfus başına satın alma gücü ölçümü
kalite kontrolu
(Br) kalite kontrolü
(Br) kalite kontrolörü
kalite kontrolörü
kalite etiketi
seçkin dil
kalite düzeyi
kaliteli mallar kısmı
kalite yönetim sistemi
kalite belgesi Noun, Quality
kaliteli marka
kaliteli mal piyasası
kalite piyasası
kalite zammı
kaliteli mal
kalite mal
seyirci kalitesi
dinleyici kalitesi
bir emtianın ticari değeri
mal kalitesi
yaşam kalitesi Noun, Sociology
yaşam kalitesi Noun, Sociology
işin kalitesi
yüksek performans
kaliteli üretim
kalite koruma
kalite çeşidi
kalite değerlendirme
kalite güvenirliği
kalite teminatı
(Br) kalite şartnamesi
kalite şartnamesi
kalite derecesi
kalite standartları Noun
birinci sınıf hisse senetleri Noun
kalite testi
aileyle geçirilen vakit Noun
kalite teminatı
kaliteli işçilik
kalite kontrolünde en yüksek vasıflı mallarla en düşük kaliteli malların bir grafikle gösterilmesi
tam kalite güvencesi
yüksek kalite mallar Noun
girişte kalite kontrolü Noun, Management
vasat kalite mallar Noun
düşük kalite mallar Noun
ürün kalite güvencesi
üretim kalite güvencesi
yazılım kalite analisti Noun, Employment
kalite kontrolü
toplam kalite yönetimi (TKY) Noun, Management