attract

 1. Verb çekmek, cezbetmek.
  The gravitational force of the earth attracts the bodies to it: Yerçekimi kuvveti
  cisimleri yere doğru çeker.
  Her beauty attracted my attention: Güzelliği dikkatimi çekti.
  to attract attention: dikkati çekmek.
  to be attracted: cazibesine kapılmak/tutulmak.
  He was attracted by her beauty: Onun güzelliğinin cazibesine kapıldı.
  A magnet attracts the iron: Mıknatıs demiri çeker.
  to attract a penalty: cezaya çarpılmak.
dikkat çekmek Verb
ilgi toplamak Verb
alaka toplamak Verb
göze batmak Verb
ilgi çekmek Verb
müşteri çekmek Verb
ağızınin içine baktırmak Verb
yabancı ziyaretçi çekmek Verb
yabancı ziyaretçi çekmek Verb
geri kalmış bölgelere yatırımı çekmek Verb
bir haksız fiilden sorumlu olmak Verb
dikkat çekmek Verb
reklam olmak Verb
nazarı dikkatini çekmek Verb
yabancı ziyaretçi çekmek Verb