1. İsim meslek, sanat, uğraş, yüksek tahsil ile elde edilen iş.
  the medical/teaching profession: hekimlik/öğretmenlik
  mesleği.
  by profession: meslek itibarıyla.
  He is a lawyer by profession.
 2. İsim meslek mensupları.
 3. İsim iddia, beyan, söz.
 4. İsim açıklama, itiraf.
  professions of good will.
 5. İsim bir dini/mezhebi kabul ettiğini bildiren beyanat.
 6. İsim inancın açıklanması.
mesleğe bağlılık
mesleğinde ehil olmak Fiil
mesleğinde becerikli olmak Fiil
mesleğini değiştirmek Fiil
belirli finansal olmayan faaliyet ve meslekler İsim, Ceza Hukuku
babasının mesleğini sürdürmek Fiil
mesleğini icra etmek Fiil
mesleğini bildirmemiş olmak Fiil
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu İsim, Hukuk
işinde çalışmak Fiil
reklamcılık
denetçilik mesleği
bankacılık mesleği
mesleği hukukçu olmak Fiil
bir meslekte eğitilmiş olmak Fiil
meslekte eğitilmiş olmak Fiil
herhangi bir mesleği olmamak Fiil
tiyatroya ait olmak Fiil
mesleği gereği
mesleği
bir meslekte çalışmak Fiil
bir meslek icra etmek Fiil
ticaret mesleği
ticari meslek
diplomatlık
onur kırıcı meslek
meslekten çıkarma İsim
meslekten çıkarılma İsim
bir mesleği küçültmek Fiil
bir mesleğe girmek Fiil
hukukçu olmak Fiil
bir mesleğin etik standartları İsim
bir mesleğin ahlak standartları İsim
bir mesleğin ahlakı
mesleğin görgü kuralları İsim
bir meslek icra etmek Fiil
bir mesleği icra etme
bir mesleğe mensup olmak Fiil
bir mesleğin mensubu olmak Fiil
bir meslekten olmak Fiil
aynı mesleği icraya devam etmek Fiil
bir meslek edinmek Fiil
hukuk mesleğini seçmek Fiil
bir baltaya sap olmak Fiil
sigortacılık mesleği
tıp mesleğine girmeyi düşünmek Fiil
bilimsel meslek: derin inceleme ve yüksek bilgi seviyesi gerektiren din, hukuk ve tıp mesleklerinden biri. İsim
avukatlık
hukuk mesleği
edebiyat mesleği
esas mesele
yöneticilik mesleği
tıp mesleği
hukukçu İsim, Hukuk
askerlik mesleği
silah üreticiliği
hemşirelik mesleği
meslek dışındakiler
aynı meslekte çalışmak Fiil
kârlı meslek
düzenlemeye tabi meslek (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
serbest meslek geliri
öğretmenlik
masa başı mesleği
oğlunu kendi mesleğinde yetiştirmek Fiil
öğretmen olmak üzere okumak Fiil
öğretmen olmak üzere okumak Fiil
bir meslek edinmek Fiil
askerliği seçmek Fiil
teknik meslek
fuhuş, orospuluk.
bir mesleği olmayan
mesleği olmayan
yazarlık mesleği
muhasebecilik mesleği
inancın açıklanması
dostluğun yeminle ikrarı
edebiyatçılık
sadakat yemini
öğretmenlik
(gelir vergisi , Br) serbest meslek
bir iş , sanat veya meslek eğitimi
bir mesleğin icrasından veya bir işin ifasından doğmak Fiil
birinin sözde saygılı davranışına pek bel bağlamamak Fiil
silahçılık