profession

 1. Noun meslek, sanat, uğraş, yüksek tahsil ile elde edilen iş.
  the medical/teaching profession: hekimlik/öğretmenlik
  mesleği.
  by profession: meslek itibarıyla.
  He is a lawyer by profession.
 2. Noun meslek mensupları.
 3. Noun iddia, beyan, söz.
 4. Noun açıklama, itiraf.
  professions of good will.
 5. Noun bir dini/mezhebi kabul ettiğini bildiren beyanat.
 6. Noun inancın açıklanması.
mesleğe bağlılık
mesleğinde ehil olmak Verb
mesleğinde becerikli olmak Verb
mesleğini değiştirmek Verb
belirli finansal olmayan faaliyet ve meslekler Noun, Criminal Law
babasının mesleğini sürdürmek Verb
mesleğini icra etmek Verb
mesleğini bildirmemiş olmak Verb
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu Noun, Law
işinde çalışmak Verb
reklamcılık
denetçilik mesleği
bankacılık mesleği
mesleği hukukçu olmak Verb
bir meslekte eğitilmiş olmak Verb
meslekte eğitilmiş olmak Verb
herhangi bir mesleği olmamak Verb
tiyatroya ait olmak Verb
mesleği gereği
mesleği
bir meslekte çalışmak Verb
bir meslek icra etmek Verb
ticaret mesleği
ticari meslek
diplomatlık
onur kırıcı meslek
meslekten çıkarma Noun
meslekten çıkarılma Noun
bir mesleği küçültmek Verb
bir mesleğe girmek Verb
hukukçu olmak Verb
bir mesleğin etik standartları Noun
bir mesleğin ahlak standartları Noun
bir mesleğin ahlakı
mesleğin görgü kuralları Noun
bir meslek icra etmek Verb
bir mesleği icra etme
bir mesleğe mensup olmak Verb
bir mesleğin mensubu olmak Verb
bir meslekten olmak Verb
aynı mesleği icraya devam etmek Verb
bir meslek edinmek Verb
hukuk mesleğini seçmek Verb
bir baltaya sap olmak Verb
sigortacılık mesleği
tıp mesleğine girmeyi düşünmek Verb
bilimsel meslek: derin inceleme ve yüksek bilgi seviyesi gerektiren din, hukuk ve tıp mesleklerinden biri. Noun
avukatlık
hukuk mesleği
edebiyat mesleği
esas mesele
yöneticilik mesleği
tıp mesleği
hukukçu Noun, Law
askerlik mesleği
silah üreticiliği
hemşirelik mesleği
meslek dışındakiler
aynı meslekte çalışmak Verb
kârlı meslek
düzenlemeye tabi meslek (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
serbest meslek geliri
öğretmenlik
masa başı mesleği
oğlunu kendi mesleğinde yetiştirmek Verb
öğretmen olmak üzere okumak Verb
öğretmen olmak üzere okumak Verb
bir meslek edinmek Verb
askerliği seçmek Verb
teknik meslek
fuhuş, orospuluk.
bir mesleği olmayan
mesleği olmayan
yazarlık mesleği
muhasebecilik mesleği
inancın açıklanması
dostluğun yeminle ikrarı
edebiyatçılık
sadakat yemini
öğretmenlik
(gelir vergisi , Br) serbest meslek
bir iş , sanat veya meslek eğitimi
bir mesleğin icrasından veya bir işin ifasından doğmak Verb
birinin sözde saygılı davranışına pek bel bağlamamak Verb
silahçılık