industry

 1. Noun sanayi, işleyim, endüstri.
  chemical industry: kimya sanayii.
  automobile industry: otomobil
  sanayii.
  heavy/light industry: ağır/hafif sanayi.
  paper industry: kâğıt sanayii.
  textile industry: dokuma sanayii.
 2. Noun iş, meşguliyet.
 3. Noun (geniş anlamda) üretim ve ticaret.
 4. Noun (toplu olarak) sanayiciler.
 5. Noun sistemli çalışma.
 6. Noun çalışkanlık, hamaratlık, gayret.
 7. Noun (bkz: ingenuity ), (bkz: skill ).
sektör temsilcileri Noun
sigorta branşları, sigorta dalları Noun, Insurance
Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti (NACE kodu: 46.64) Noun, Trades-Professions
tarım sanayii Noun
tarım sanayii
uçak sanayii
birleşik sanayiler
konfeksiyon sanayii
silah sanayii
montaj sanayii Noun
otomotiv sanayii
otomobil sanayii
otomotiv sanayii
(US) otomotiv sanayii
yardımcı sanayii
yardımcı sanayi I
uçak sanayii
banka kontrolü altındaki sanayi I
temel sanayi I
temel sanayii (demir , çelik , kimya vb
bira fabrikası Noun
inşaat sanayii
(US) konserve sanayii
otomobil sanayii
çimento sanayii Noun
kimya sanayii
kimya endüstrisi
birbiriyle yakın ilişkili endüstri dalları Noun
kömür işletmeleri sanayii
emtia sanayii
ulaştırma sanayii
haberleşme sanayii
inşaat sektörü Noun, Construction
inşaat sanayii
yapı sanayii
imalat gibi
ikincil üretimle iştigal eden şirketler ve bireyler
tüketim sanayii
pamuk sanayii Noun
(Br) sübvansiyonlu sanayii
sakat sanayii
süt endüstrisi
tehlikeli sanayi I
savunma sanayisi Noun, Trades-Professions
kriz içindeki sanayi
yerel endüstri
yerli sanayi
içki sanayii
mühendislik sanayii
elektrik sanayi
elektrik sanayii Noun
s elektronik sanayii
elektronik sanayii
yer altından maden çıkartmaya dayalı istihraç sanayi (kömür , petrol , demir vb
yeraltından maden çıkartmaya dayalı sanayi I
aile sanayii
çiftçilik sanayii
moda sanayii
suni gübre sanayii
film endüstrisi
film sanayii
tamamlayıcı sanayi (ürünün son rötuşlarını yapan sanayi
ürünün son retuşlarını yapan sanayi I
gıda sanayii
gıda sektörü Noun, Trades-Professions
bir yere bağlı olmayan sanayi
belli bir yere bağlı olmayan sanayii
orman sanayii Noun
yakıt sanayii Noun
akaryakıt sanayii Noun
gaz sanayii
cam sanayi
gelişen sanayi
ağır endüstri
ağır sanayi I
otelcilik sanayii
konut sektörü Noun, Management
konut yapım sanayii
ithalat sanayii
iyileştirme-geliştirme sanayii
bebek endüstri Noun, Economics
bebek sanayi Noun, Economics
yeni doğan sanayi Noun, Economics
bilgi dağıtımını sağlamak amacıyla bürolar ve fabrika için elektronik teçhizat ve satışı
sigorta endüstrisi
demir sanayii Noun
demir işleme sanayii
ana sanayi
deri sanayi
boş zaman sanayii
hafif sanayii
hafif sanayi I
yerli sanayi
otel endüstrisiyle eş anlamlı konaklama endüstrisi
makine-alet sanayii Noun
üretici sanayii
imalat sanayii Noun
makine sanayii Noun
metalurji sanayii
savunma sanayisi Noun, Trades-Professions
maden işleyimi
madencilik endüstrisi
motel endüstrisi
sanayii millileştirmek Verb
yeni sanayi
petrol sanayii Noun
petrol endüstrisi
optik sanayii
örgütlenmiş sanayi I
kâğıt sanayii Noun
petrokimya sanayii
petrol sanayii
temel sanayi
plastik sanayii Noun
çömlekçilik
birincil sanayi (çiftçilik , balıkçılık , madencilik gibi doğada bulunan maddeleri toplayıp pazarlama
özel sanayi
özel fabrika
işleme endüstrisi
üretim malları sanayii Noun
üretim sanayii
vagon sanayii
soğutma sanayii
devletçe güdümlü sanayi I
perakende sektörü Noun, Economics
sanayii yeniden donatmak Verb
mevsime bağlı sanayi I
ikincil sanayi I
kendi kendiyle yetinen sanayi
dükkâncılık gibi üçüncü sektörde iş yapan
ya da hizmet veren iş kollarında çalışan şirketler ya da bireyler
gümrük politikasıyle korunan sanayi I
(Br) gümrük politikasınca korunan sanayi
gemi inşaatı sanayii
gemi sanayii
gereğinden az işçi çalıştıran sanayi I
gereğinden az işçi çalıştırılan sanayi
küçük sanayi
sabun sanayii
uzay endüstrisi
istikrarlı sanayi
devlet sanayii Noun
çelik sanayii
ayak satıcılığı
sübvansiyone edilen sanayi
önemi hızla artan
bilgisayar teknolojisi ve biyoteknoloji alanı çevresindeki endüstri
(US) demir ve çelik endüstrileri gibi
dericilik
televizyon sanayii
dokumacılık
tekstil sanayii
turizm sektörü
geleneksel sanayi
işçi kıtlığı bulunan sanayi
işçileri yetersiz sayıda olan sanayi
köylü sanayii
hayati önemi olan ürünler sanayii Noun
silah sanayii
savaş sanayii
balina avcılığı sanayii
tahta imalat sanayii Noun
ağaç işleme sanayii
sektör ortalaması Noun, Management
kredi alan sanayici
sanayi yarışması
endüstri kompleksi
sanayii yönetici kadrosu Noun
sanayii deneyimleri Noun
sanayi deneyimleri Noun
sanayii rakamları Noun
sanayi grubu
sanayi alameti farikası Noun
büyük sanayici
sanayicinin temsilcisi olarak müzakereye katılan kişi
sanayiciyi temsil eden müzakereci
sanayicinin temcilcisi olarak müzakereye katılan kişi
sanayi eskimesi
içinde yaşı ilerlemiş olan insanların sayısı fazla olan sanayi
sanayii müşterisi olan kuruluş
sanayi komitesi
sanayi politikası Noun
işe sanayii işçisi alan kişi
işe sanayi işçisi alan kişi
sanayi ürünleri satışı
iş dünyasında
belirli bir gelişme döneminden sonra olgunlaşan pazarda yalnız birkaç tüketicinin kalması
sanayi harcaması
sanayi standardı
sanayii standardı
sanayi istatistiği
sanayii eğilimi