1. sunma(k), takdim (etmek), ikram etme(k).
  She offered us some of her cookies.
 2. sunuş, sunulan/takdim edilen şey.
 3. teklif (etmek), teklifte/tavsiyede bulunmak, (dikkate) arzetmek.
  a firm offer: kesin/kat'î teklif.

  job offer: iş teklifi.
  to offer a solution to a problem: bir soruna hal çaresi teklif/tavsiye etmek.
  He offered to help me: Bana yardım etmeyi teklif etti.
 4. evlenme teklifi.
 5. arz (etmek), takdim (etmek), önerme(k), öneri.
 6. offer up: (ibadete/fedakârlığa) kendini adamak, (dua) etmek. to offer prayers: dua etmek.
  He offered (up) a prayer: Tanrıya yalvardı/dua etti.
 7. (ümit vb.) vermek, va'detmek.
  The doctor offered me hope.
 8. (savaş) açmak, (muharebeye) girişmek/tutuşmak.
  to offer battle.
 9. (mukavemet/şiddet) gösterme(k), (karşı) koymak, dayatma(k), tehdit etme(k), yeltenme(k).
  He offered
  stubborn resistance: İnatla ayak diredi.
  He offered to strike me with his cane: Bastonu ile bana vurmaya yeltendi.
  The thieves offered no resistance to the policemen: Hırsızlar polise karşı koymadılar.
 10. göstermek, teşhir etmek, meydana çıkarmak.
  The enemy offered resistance to our soldier's attack:
  Düşman, askerlerimizin taarruzuna mukavemet gösterdi.
 11. (satışa) çıkarmak/arzetmek, piyasaya sürmek.
  They offered their house for sale: Evlerini satışa çıkardılar.
 12. (fiyat) vermek/teklif etmek.
  He offered $30 for our old TV set.
 13. (şükran/teşekkür) arzetmek.
 14. görünmek, gözükmek.
 15. (fırsat vb.) düşmek, çıkmak, zuhur etmek.
  I will come if the opportunity offers: Fırsat bulursam
  (çıkarsa/zuhur ederse) gelirim.
 16. offer at: girişmek, teşebbüs etmek.
yaptığı teklife bağlı kalmak Fiil
birinin teklif ettiğinden daha çok para vermek Fiil
taziyede bulunmak Fiil
hizmet teklifinde bulunmak Fiil
elini uzatmak Fiil
garanti olarak evini göstermek Fiil
garanti olarak evinıgöstermek Fiil
işe yarasın yaramasın fikrini söylemek Fiil
birine hizmet teklifinde bulunmak Fiil
birine hizmet teklifinde bulunmak Fiil
birine hizmet teklif inde bulunmak Fiil
birine işine iştirak etmesini teklif etmek Fiil
birine başsağlığı dilemek Fiil
taziyede bulunmak Fiil
lansman İsim, Ticaret
piyasaya çıkma İsim, Ticaret
satışa sunulma İsim, Ticaret
satışa sunma İsim, Ticaret
piyasaya çıkarma İsim, Ticaret
cazip bir teklif
kabul edilebilir teklif
karşı tarafın yaptığı teklifin kabulü
teklife göre
alternatif teklif
cazip teklif
iki ürün bir arada ambalajlı
pazarlık teklifi
bağlayıcı teklif
üstü kapalı teklif (genellikle okuyucunun reklama gösterdiği dikkati ölçmek amacıyla , bir reklama göze
batmayacak biçimde yerleştirilmiş bir teklif
bir yatırım şirketinin halka
belli bir süre için sabit fiyat üzerinden menkul değer satması
sağlam teklif
tüketicinin bir ürünün ambalaj etiketi ya da kutu kapağını getirdiğinde kendisine bir armağan
prim verilmesini ya da bir piyangoya katılımının sağlanmasını içeren teklif
bir ilanda gizli teklif
bir ilanda gizli teklif
telgraf teklifi
telgraf teklifi
peşin teklif
(dükkânın) açılış fiyatları İsim
müşterek teklif
kıyas edilebilecek teklif
rakip teklif
tam geri ödeme
kapsamlı teklif
uzlaşma teklifi
şartlı teklif
değiştirme teklifi
tahvil etme teklifi
karşı teklif
teklifi reddetmek Fiil
kesin teklif
alaylı teklif
alaylı teklif
teklifin süresi
cezbedici teklif
istisnai teklif
arz fazlalığı
takas teklifi
ihracat teklifi
kati teklif
(US) bağlamayıcı teklif
ücretsiz
bağlamayıcı teklif
yük piyasasına yapılan teklif
genel teklif
toplu teklif
şirket yöneticilerinin hissedarları kabul etmekten caydıramayacakları kadar çekici olan bir şirkete yönelik satın alma teklifi
garanti teklifi
gizli teklif
daha yüksek teklif
en yüksek teklif
zımni teklif
ticari teklif
yeni bir ürün ya da hizmetin ilk sunuluşunda satışı teşvik edici fiyat ve koşullar
emisyon teklifi
iş teklifi
cömert teklif
kredi teklifi
kati teklif yapmak Fiil
bir teklif yapma
birleşme teklifi
(mallar) belirtilen fiyatlardan satılık
açık teklif
bağlayıcı olmayan teklif
orijinal teklif
iki ürün bir arada ambalajlı
paket teklif
kısmi teklif
bir parti mal teklifi
maaş teklifi
barış teklifi
kesin teklif
özel teklif
özel teklif
bayiler için ikramiyeli satış
(US) bayiler için ikramiyeli satış
fiyat teklifi
halka arz
satın alma teklifi
şartlı teklif
efektif teklif
makul teklif
birinin teklifini reddetmek Fiil
geri ödeme teklifi
bir teklifi geri çevirmek Fiil
bir teklifi reddetmek Fiil
satış teklifi
örnek teklif
örnekli teklif
cazip teklif
ciddi teklif
bir teklifi geri çevirmek Fiil
uzlaşma teklifi
(borsa) düşük fiyatla hisse teklifi
teklifi hemen kabul etmek Fiil
özel teklif (indirimli fiyattan satışa sunulan eşya
indirimli fiyattan satışa sunulan eşya
yerinde teklif
aynı kalan teklif
değişmeden kalan teklif
pazarlığa tabi satış teklifi
kesin olmayan
pazarlığa tabi bir satış teklifi
taahhüt teklifi
abonman teklifi
bir siparişi kabul etmek Fiil
devir teklifi
ciro teklifi
telgrafla teklif
çekici teklif
bir şirketin hisse senetlerini rayiç fiyat üzerinden satınalma teklifi İsim
aleni pay alım teklifi İsim, Bankacılık
aleni hisse alım teklifi İsim, Bankacılık
geçici teklif
teklifin sona ermesi
deneme teklif
ateşkes teklifi
şartsız teklif
kayıtsız şartsız teklif
geçerli teklif
sözlü teklif
talep edilmeden yapılan teklif
ihtiyari teklif
kredi teklif etmek Fiil
bir fiyat teklifinde bulunmak Fiil
fiyat teklifinde bulunmak Fiil
avantajları olmak Fiil
icap ve kabul Hukuk
yardım teklif etmek Fiil
kefalet teklif etmek Fiil
senetleri iskonto ettirmek Fiil
şirket hisse senetlerini ya da tahvillerini bir ihraç kurumuna satacak yerde
teklif eğrisi
eksiltmek Fiil
iş teklifi yapmak Fiil
teklif fiyatı
borsada
bir menkul kıymet tüccarının bir menkul kıymeti satmaya hazır olduğu fiyat
kesin fiyat teklif etmek Fiil
kesin teklifte bulunmak Fiil
hisse senedi pazarlayan mali kurumlar tarafından
(Br) teminat teklif etmek Fiil
ortaya çıkmak Fiil
doğmak Fiil
(iş) geleceği pek iyi görünmemek Fiil
bir şeye itiraz etmek Fiil
yapıldığı iddia edilen bir haksızlık için tazminat olarak teklif edilen par
yardım teklifi
aracılık teklifi
hizmet teklifi
adaylık koymak Fiil
adaylığını kabul etmek Fiil
muhalefet etmek Fiil
başarı göstermek Fiil
yeni hisse sendini satışa sunma fiyatı
kanıt göstermek Fiil
direnme göstermek Fiil
güvence teklif etmek Fiil
hisse senetleri konusunda akıl vermek Fiil
birine para teklif etmek Fiil
birine birşey teklifinde bulunmak Fiil
satın alma teklifi