1. her.
  each person: herkes, her şahıs.
  each student: her öğrenci.
  each day: her gün.

  each of us: her birimiz.
 2. herbir(i), herkes.
  We each earn $10 = We earn $10 each: Herbirimiz 10 dolar kazanırız.
  each
  went his way: Herkes kendi yoluna gitti.
  each one of us: herbirimiz.
  each of one you: herbiriniz.
  each one of them: onların herbiri.
 3. herbiri, beheri, -başına.
  Three groups of ten men each: Onar kişilik üç grup.
  The tickets are
  $5 each: Biletler 5 dolardır (biletlerin herbiri 5 dolardır.

  NOT

  : EACH ve
  EVERY eş anlamlı sıfatlardır.
  EACH, adıl olarak hullanıldığı zaman tümcenin fiili tekil olmalıdır:
  Each of the houses is painted a different color. Each of the boys has his own job.
kirayı her üç aylık dönem sonunda ödemek Fiil
her ay maaşının yarısını tasarruf etmek Fiil
her ay maaşının onda birini bir kenara koymak Fiil
yarımşar
sekizer
seksener
ellişer
beşer
beher
kırkar
dörder
kaçar
dokuzar
birer
yedişer
onar
otuzar
beher
ikişer
her birimiz
satır satır
her birimiz
her biri
beheri
her birimiz
birbiri(ni), bir ötekini, yekdiğerini.
They love each other: Birbirlerini seviyorlar.
They
kissed each other: Öpüştüler (birbirlerini öptüler).
They are separated from each other: Birbirlerinden ayrıldılar.
tanesi bir dolara
her izleyen yıl
her sefer Zarf
her seferinde Zarf
her defasında Zarf
her defa Zarf
Herkesin zevki kendine., Zevkler ve renkler tartışılmaz. Cümle, Deyim
Herkesin zevki kendine., Zevkler ve renkler tartışılmaz. Cümle, Deyim
üçlü bahis: yarışta bahse girilen at veya köpek 1, 2 veya 3'üncü geldiğinde kazanılan bir bahis.
I
put $10 each way on Red Rum, so I won some money though he came second.
Zarf
antant kalmak Fiil
yardımlaşmak Fiil
her bir zararın belli bir miktarını üstlenmek Fiil
boğuşmak Fiil
gırtlaklaşmak Fiil
hoşlaşmak Fiil
her yıl yüzlerce dolar cepten eklemek Fiil
her bir atışta on ikiye daha yaklaşmak Fiil
senlibenli olmak Fiil
yenişememek Fiil
yağlı yağlı ballı olmak Fiil
yabancılaşmak Fiil
kırışmak Fiil
birbirini iptal etmek Fiil
rastlaşmak Fiil
birbirine karşılıklı tazminat vermek Fiil
birbirini itfa etmek Fiil
tanışık çıkmak Fiil
sarılışmak Fiil
kucaklaşmak Fiil
becayiş etmek Fiil
karşı karşıya
saç saça baş başa gelmek Fiil
yeni bir kitabı kapışmak Fiil
vuruşmak Fiil
boğazlaşmak Fiil
her satıştan komisyon almak Fiil
küsüşmek Fiil
selamlaşmak Fiil
sırt sırta vermek Fiil
her belirli vaka için
bir paragrafın birinci satırını içerlek yazmak Fiil
etkileşmek Fiil
sürtüşmek Fiil
birbirini itip kakmak Fiil
kırışmak Fiil
koklaşmak Fiil
gülüşmek Fiil
sevişmek Fiil
karşılaşmak Fiil
karşı karşıya
yolda sık sık karşılaşmak Fiil
her yıl yüzlerce dolar cepten eklemek Fiil
didişmek Fiil
her bir mirasçıya düşen kısım
her bir mirasçıya düşen pay
her bir kalemi ayrı ayrı hesaba geçirmek Fiil
Birim Fiyatı: İsim, Ticaret
sözleşmek Fiil
kakışmak Fiil
her bir malın üzerine bir fiyat koymak Fiil
her malın üzerine bir fiyat koymak Fiil
kavgalaşmak Fiil
birbiriyle çekişmek Fiil
yarışmak Fiil
birbiriyle reaksiyona girmek Fiil
her ay eve para havale etmek Fiil
benzeşmek Fiil
sürtüşmek Fiil
(gemi) çarpışmak Fiil
(gemiler) çarpışmak Fiil
vedalaşmak Fiil
görüşmek Fiil
her ay mal göndermek Fiil
fesat çıkarmak Fiil
gümbürtüyle çarpışmak Fiil
koklaşmak Fiil
karşılaşmak Fiil
sırt sırta vermek Fiil
sövüşmek Fiil
birbiriyle hemen kaynaşmak Fiil
konuşmak Fiil
takışmak Fiil
paslaşmak (argo) Fiil
(devletler) ortak sorunları olmak Fiil
(olaylar) birbirini izlemek Fiil
birbirine girmek Fiil
anlaşmak Fiil
anlaşmak, birbirini anlamak.
her bir nesneye değer biçmek Fiil
görüşmek Fiil
her geçen gün Zarf
yazışmak Fiil