1. İsim felaket, âfet, bela, musibet, facia, büyük kaza.
    A destructive fire, flood, erathquake or shipwreck
    is a disaster. The election results will bring political disaster.
  2. İsim uğursuzluk, talihsizlik.
uçak kazası
bir facianın eşiğinde olmak Fiil
şirketin uğradığı kötü durum
ortak bir facia sonucu ölmek Fiil
deprem felaketi
ekolojik facia
ekonomik felaket
mali yıkım
mali kriz
sel felaketi İsim
felaket haberi vermek Fiil
yaklaşan felaket İsim
deniz faciası
maden ocağı faciası
para faciası
doğal afet
doğal felaket İsim
tabii afet İsim
facia yerinde
felaketin eşiğinde
felakete uğramış
milli facia
tren kazası
felaketin eşiğinde
tren faciası
görülmedik facia
felaketzede
Afet ve Acil Durum Yönetimi İsim, Kurum İsimleri
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi İsim, Kurum İsimleri
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Özel Isim, Kurum İsimleri
(a) felaket bölgesi: felakete/âfete (sel, deprem vb.) uğramış bölge, (b) hükümetin âcil yardım sağladığı bölge.
deniz faciası
felaket işleri kurulu
felaket önleme
felaket önleme kurulu
yıkım onarımı Bilgi Teknolojileri
acil durum kurtarma planı İsim, İşletme
felakete uğrayanlara yardım
afet yardımı
felaket senaryosu İsim
felaket haberi veren sinyal
felaket durumu
felakete uğramış
doğal afet sonucu hasar ve hayvanlarda zarar meydana geldiğini bildiren beyanname
aynı anda ölüm faraziyesi
doğal afete karşı sigorta
Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AİGM) İsim
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk