meaning

 1. Noun meal
 2. anlam, manâ, medlûl.
  Explain the meanings of these foreign words: Bu yabancı sözcüklerin anlamlarını
  açıklayınız.
  What is the meaning of this word? Bu sözcüğun anlamı nedir?
  What is the meaning of this? Bu ne demek oluyor? Bunun anlamı ne?
  Literal meaning: gerçek/hakikî anlam.
  Look/gesture full of meaning: Anlamlı bakış/jest.
 3. amaç, gaye, maksat, hedef.
 4. yorum, tefsir.
  meaning of a dream: rüya yorumu.
 5. önem, değer.
  He says the life has lost its meaning since his wife died.
 6. maksatlı, niyetli.
  well-meaning: iyi niyetli.
  She is a well-meaning person: İyi niyetli bir insandır.
 7. anlamlı, manâlı, manidar, manâ dolu.
  a meaning look: manâ dolu bir bakış.
 8. anlamına gelen, anlamını ifade eden.
demek istediğini açıkça belirtmek Verb
demek istediğini açıkca belirtmek Verb
anlamını karanlık bir dil ile ifade etmek Verb
toplu anlam: dilbilgisi bakımından aynı sınıfa giren sözcüklerin ortak anlamları: çoğulluk, tekillik vb. gibi. Noun
bir sözcüğü normal anlamından çarpıtmak Verb
bir yazarın anlatmak istediğini aktarmak Verb
anlamsız
zahirî anlam Noun, Religion-Faith
yazarın demek istediğini açıklamak Verb
birinin demek istediğini anlamak Verb
mecazi anlam
manalı
dilbilimsel anlam, temel sözcüğe eklenen dilbilimsel eklerden ve değişikliklerden vb. doğan anlam. lexical meaning.
gizli anlam
derin anlamı
iç anlamı
gizli anlamı
batıni anlamı
temel anlam, sözlükbirimsel anlam. grammatical meaning.
kelime anlamı Noun
ifadelendirmek Verb
ince anlam farkları Noun
ilk anlam
esas anlam
tam anlamı
hikmet
ikincil anlam
ikinci anlam
s anlam nüansları Noun
yeni bir anlam kazanmak Verb
yeni anlam kazanmak Verb
… bir anlam kazanmak Verb
teknik anlam
kelime anlamı Noun
anlamlı
anlamsız
bir sözcüğün anlamı
sözcüğün anlamı
bir maddeye anlam vermek Verb
bir ibareye anlam vermek Verb
bir paragrafın anlamını çıkarmak Verb
bir sözcüğün anlamının belirlenmesi
bir şeyin anlamını belirlemek Verb
bir metnin anlamını tahrif etmek Verb
metni yanlış yorumlamak Verb
anlamlandırmak Verb
birine anlamlı anlamlı bakmak Verb
anlamını bağlamdan çıkarmaya çalışmak Verb
Söylemeyi düşünüyordum.
bir sözcüğün esas anlamı
metnin gerçek anlamını kaçırmak Verb
bir ibarenin anlamını çıkarmak Verb
bir sözcüğün ilk anlamı
bir parçayı kendi çıkarına göre yorumlamak Verb
istihraç etmek Verb
bir parçanın anlamını bozmak Verb
bir parçaya ters anlam vermek Verb
kanunun anlamı içinde
kanun kapsamında Adverb
kanunun anlam çerçevesi içinde
bu kanunun anlamı çerçevesi içinde