nobody

 1. hiç kimse.
  She likes nobody and nobody likes her. There's nobody in the room.
  She said she
  loved nobody but me: Yalnız beni sevdiğini (= benden başka hiç kimseyi sevmediğini) söyledi.
 2. önemsiz/tanınmayan kimse, adı sanı yok, sosyal mevkii olmayan kişi.
  I want to be famous, I'm tired
  of being nobody.
  He's a mere nobody: O önemsiz bir kişidir/solda sıfırdır.
önemsiz bir kimse olmak Verb
kimsecikler yoktu
birine solda sıfır gibi davranmak Verb
Sana soran oldu mu? Sentence, Idioms
Sana soran olmadı! Sentence, Idioms
Sen kendi işine baksana! Sentence, Idioms
kimsecik
Kimsenin burnu kanamadı/kimseye zararı dokunmadı.
kimse karışamaz
özel bir kimse olmamak Verb
akıllı/kurnaz olmak/davranmak,
k.d. faka/tongaya basmamak,
mec. (dolma) yutmamak.
He's
nobody's fool: Onu aldatamazsın/faka bastıramazsın.
fevkalâde, eşsiz, mükemmel.
That man plays piano like nobody's business.
etrafta kimse yoktu