planet

  1. Noun gezegen, seyyare.
ötegezegen Noun, Astronomy
güneş dışı gezegen Noun, Astronomy
ötegezegen Noun, Astronomy
güneş dışı gezegen Noun, Astronomy
alt gezegen Noun, Astronomy
iç gezegen: Güneşe en yakın olan Utarit, Zühre, Arz ve Merih gezegenlerinden herhangi biri. Noun
asteroid ile ayni anlama gelir. küçük gezegen/seyyare: Mars (Merih) ve Jupiter (Müşteri) arasında
yerleşmiş ve güneş etrafında dönen, çapları 1 km'den 773 km'ye kadar değişen binlerce gök cisminden biri.
ana gezegen
üst gezegen Noun, Astronomy
gezer dişli. Noun
Maymunlar Cehennemi Proper Name, Cinema
gezer dişli. Noun