detail

 1. Noun ayrıntı
 2. Noun detay
 3. Noun tafsilat
 4. ayrıntı, teferruat, bir bütünün ufak parçalarından herbiri.
  Their stories were the same in every detail.
 5. tafsilât.
  to go into detail: tafsilâta girişmek, etraflıca anlatmak.
  There was no time to go
  into detail, so she just gave them a general outline of the situation.
 6. en ince teferruata inme, teferruatiyle anlatma, ayrıntılı izahat/plân.
 7. Architecture detay: işin/eserin tamamlayıcı küçük parçaları.
  detail drawing: detay resmi.
 8. Military (a) özel görevli(ler), müfreze, özel birlik.
  kitchen detail. The capitain sent a detail of six soldiers
  to guard the road. (b) özel göreve atanma.
 9. ayrıntılarıyla açıklamak, tafsilâtiyle/teferruatiyle/etraflıca anlatmak.
  He detailed all the things
  he had seen and done on his trip.
 10. sayıp dökmek, bir bir saymak, listesini yapmak.
 11. Military özel göreve atamak, özel görevle göndermek, özel görev vermek.
  The policemen were detailed to hold
  back the crowd watching the parade.
 12. detaylarla/ince işlemelerle süslemek, ayrıntılı resmini yapmak.
  Trimmings that detail slips and petticoats.
bir konuyu ayrıntılarıyla görüşmek Verb
ayrıntılı olarak
(Fr) detaylı
tafsilat vermek Verb
ayrıntılarıyla açıklamak Verb
moda detayı
mali ayrıntılar
ayrıntılarıyla, ayrıntılı olarak, (bütün) teferruatiyle, mufassalan, (bütün) tafsilâtiyle.
She described
inside of the plane in detail.
ayrıntılı olarak Adverb
ayrıntılı bir şekilde Adverb
tafsilatlı olarak Adverb
tafsilatıyla (outdated) Adverb
bir mektubu bütün ayrıntılarıyla anlayamamak Verb
bir tarifi ayrıntılara boğmak Verb
polis kolu
sık sık tekrarlanan reklam öğesi
ayrıntılarla belirtmek Verb
çok fazla ayrıntıya girmeden Adverb
çok fazla ayrıntıya girmeksizin Adverb
bir talebin ayrıntısını belirtmek Verb
gemi kazası olayını ayrıntılarıyla anlatmak Verb
yardımcı hesap
yardımcı hesap (yardımcı büyük defteri meydana getiren hesap gruplarından biri
ayrıntılı bilgi veren sütun
izahat sütunu
ayrıntılı bilgi veren sütün
detay çizme
detay mühendisliği
detay çizme kâğıdı
ayrıntı raporu Information Technology
birine özel bir ödev vermek Verb
gerekçekleri bir bir saymak Verb
detay işi