ötegezegen İsim, Astronomi
güneş dışı gezegen İsim, Astronomi
ötegezegen İsim, Astronomi
güneş dışı gezegen İsim, Astronomi
alt gezegen İsim, Astronomi
iç gezegen: Güneşe en yakın olan Utarit, Zühre, Arz ve Merih gezegenlerinden herhangi biri. İsim
asteroid ile ayni anlama gelir. küçük gezegen/seyyare: Mars (Merih) ve Jupiter (Müşteri) arasında
yerleşmiş ve güneş etrafında dönen, çapları 1 km'den 773 km'ye kadar değişen binlerce gök cisminden biri.
ana gezegen
üst gezegen İsim, Astronomi
gezer dişli. İsim
Maymunlar Cehennemi Özel Isim, Sinema
gezer dişli. İsim