1. göstermek, sergilemek, teşhir etmek, gözönüne sermek.
  Many ancient weapons are displayed in the museum.
  to display fruit in a shop.
 2. açıklamak, açığa vurmak, izhar etmek, meydana vurmak.
  to display one's true feelings. to display ignorance.
 3. açmak, yaymak, sermek.
  to display a sail.
 4. gösteriş yapmak, kibirle göstermek.
  She displayed her jewels.
 5. Matbaacılık iri harflerle teşhir etmek, göze çarpacak şekilde basmak.
 6. Elektrik-Elektronik elektriksel işaretleri katod ışınlı tüp ekranında göstermek.
 7. Zooloji (kuş vb. çiftleşmeden önce) oyunlar/gösteriler yapmak.
 8. gösteri, gösterme, izhar, arz.
  a display of courage/force/affection/sorrow etc.
 9. sergi, sergileme, teşhir, ortaya koyma, gözönüne serme.
  Our class had a display of drawings at the Exhibition.
 10. gösteriş, âlâyiş, şatafat.
  a vulgar display of wealth. Her fondness for display led her to buy showy clothes.
 11. vitrin, meşher.
 12. Elektrik-Elektronik görüntü: (a) elektriksel büyüklüğü gösteren şekil, (b) bu şeklin üzerinde görüldüğü ekran veya katod ışınlı tüp.
 13. Matbaacılık göze çarpacak şekilde yapılan baskı.
 14. Zooloji (kuş vb.'nin) çiftleşme oyunu.
politik becerilerini göstermek Fiil
bayrağını çekmek Fiil
bayrak göstermek Fiil
bilgisizliğini ortaya koymak Fiil
tek başına sergi açan sergi açmak Fiil
bilgiçlik taslamak Fiil
hacı ağalık etmek Fiil
havai gösterisi
hava gösterisi
hava gösterisi
gösterişten zevk almak Fiil
umuma teşhir edilmek Fiil
örnek binanın müşteriye gösterilmesi
bina gösterimi
vitrin düzenleme
bayi vitrini
geçit sonu teşhiri (bir süpermarkette olduğu gibi , raf koridorlarının bitiminde kitle halinde mal teşhiri
moda defilesi
havai fişek gösterisi
donanma fişekleri gösterisi
gösterişten kaçmak Fiil
ön-görüntü: pilotun karşısındaki ekranda uçuş ve manevra ile ilgili önemli bilgiler dizisi. İsim
sanayi sergisi
sanayii ürünleri sergisi
sanayi ürünleri sergisi
etkileşimli gösterim birimi
dükkânın içindeki sergileme
dükkân içindeki vitrin etajeri
perakende mağazasında her yanından kendisine ulaşılabilen teşhir standı
ada teşhir
karma teşhir
sıvı kristal görüntü birimi Bilgi Teknolojileri
büyük gösterişte bulunmak Fiil
kitle gösterisi
toplu gösteriler İsim
mostralık
mağazada raflar dışında mal sergilenmesi
devamlı teşhir halinde
açık servis
açık teşhir
işletim terminali
açık hava reklamcılığı
satış noktasında reklam malzemesi sergilenmesi
satış noktasında reklam malzemesi sergilenmesi
üretici sergisi
piramit biçimi sergileme
birbirine benzemeyen ama aralarında ilişki bulunan perakende malların sergilenmesi
satış sergisi
mevsim mallarının teşhiri
mevsim sergisi
sergiyi hazırlamak Fiil
rafta mal teşhiri
raf da mal teşhiri
(US) dükkânda vitrin sergilenmesi
kamu araçlarında seyahat reklamı
gezici afiş İsim, Reklamcılık
kamu taşıtlarında reklam
bilgisayarın noktalar ya da hatlar ile çizdiği grafikler
hareket eden nesneler
vitrin sergisi
vitrin sergileme
vitrin dekorasyonu
görüntü birimi Bilgi Teknolojileri
afiş asmak Fiil
ekran kartı İsim, Donanım
görüntü (birimi) sürücüsü Bilgi Teknolojileri
boş yer ya da renk gibi dikkat çekici öğeler kullanan yayın reklamcılığı
tipografi çeşidi
küçük ilanlardaki gibi olmayıp
display reklam İsim, Reklamcılık
görüntüleme esaslı reklam İsim, Reklamcılık
promosyon malzemesi
yazıldığı gibi görüntüle Bilgi Teknolojileri
teşhir bidonu
teşhir kutusu
sergi evi
malların teşhir inde kullanılan camlı raf ya da tepsi
malların teşhirinde kullanılan camla kaplı raf veya tepsi
dekorasyon kartı
görüntü (birimi) kartı Bilgi Teknolojileri
dükkân vitrinine yapıştırılan basılı ya da elle yapılmış ilan
vitrin
sergileme müteahhidi
görüntü (birimi) sürücüsü Bilgi Teknolojileri
teşhir malzemesi
sergi ve başlıklar için kullanılan harf
vitrine konan manken
satış için sergilemek Fiil
satış için teşhir etmek Fiil
malları vitrinde sergilemek Fiil
malları vitrinde teşhir etmek Fiil
tapacı
fişekçi
vitrinde teşhir
vitrin de teşhir etmek Fiil
vitrin de sergilemek Fiil
reklam standları İsim
büyük harfler İsim
görüntü (birimi) belleği Bilgi Teknolojileri
görüntü birimi Bilgi Teknolojileri
herhangi bir heyecan izi göstermemek Fiil
donanma fişekleri gösterisi
dostluk gösterisi
gövde gösterisi
(dürülmüş) bayrağı açma
satış noktasında malın üzerinde sergilendiği koruyucu dış ambalajı
şişe gibi kaplar
teneke kutu
malları güzel bir şekilde teşhir etmeye yarayan çekici karton kutu
görüntü öğesi Bilgi Teknolojileri
gücünü göstermek Fiil
teşhir salonu
kabalık etmek Fiil
Görüntü ekranı Bilgi Teknolojileri
resim seçici
dekorasyon etiketi
görüntü (birimi) işistasyonu Bilgi Teknolojileri
bayrağı açmak Fiil
siyah/iri punto/harf.
vitrin dekorasyon işi
görüntü (birimi) işistasyonu Bilgi Teknolojileri
veri gösterim birimi
ödünç verilmiş sergi malzemesi
zenginliğini sergileyici şekilde davranmak Fiil
çok üzüldüğünü göstermek Fiil
hava fişek gösterisi
görülmeye değer hava fişekleri gösterisi
video filmi oynatma cihazı
vitrin teşhir malzemesi
vitrin süsleri İsim
display advertising İsim, Reklamcılık