display

 1. göstermek, sergilemek, teşhir etmek, gözönüne sermek.
  Many ancient weapons are displayed in the museum.
  to display fruit in a shop.
 2. açıklamak, açığa vurmak, izhar etmek, meydana vurmak.
  to display one's true feelings. to display ignorance.
 3. açmak, yaymak, sermek.
  to display a sail.
 4. gösteriş yapmak, kibirle göstermek.
  She displayed her jewels.
 5. Printing iri harflerle teşhir etmek, göze çarpacak şekilde basmak.
 6. Electronics elektriksel işaretleri katod ışınlı tüp ekranında göstermek.
 7. Zoology (kuş vb. çiftleşmeden önce) oyunlar/gösteriler yapmak.
 8. gösteri, gösterme, izhar, arz.
  a display of courage/force/affection/sorrow etc.
 9. sergi, sergileme, teşhir, ortaya koyma, gözönüne serme.
  Our class had a display of drawings at the Exhibition.
 10. gösteriş, âlâyiş, şatafat.
  a vulgar display of wealth. Her fondness for display led her to buy showy clothes.
 11. vitrin, meşher.
 12. Electronics görüntü: (a) elektriksel büyüklüğü gösteren şekil, (b) bu şeklin üzerinde görüldüğü ekran veya katod ışınlı tüp.
 13. Printing göze çarpacak şekilde yapılan baskı.
 14. Zoology (kuş vb.'nin) çiftleşme oyunu.
politik becerilerini göstermek Verb
bayrağını çekmek Verb
bayrak göstermek Verb
bilgisizliğini ortaya koymak Verb
tek başına sergi açan sergi açmak Verb
bilgiçlik taslamak Verb
hacı ağalık etmek Verb
havai gösterisi
hava gösterisi
hava gösterisi
gösterişten zevk almak Verb
umuma teşhir edilmek Verb
örnek binanın müşteriye gösterilmesi
bina gösterimi
vitrin düzenleme
bayi vitrini
geçit sonu teşhiri (bir süpermarkette olduğu gibi , raf koridorlarının bitiminde kitle halinde mal teşhiri
moda defilesi
havai fişek gösterisi
donanma fişekleri gösterisi
gösterişten kaçmak Verb
ön-görüntü: pilotun karşısındaki ekranda uçuş ve manevra ile ilgili önemli bilgiler dizisi. Noun
sanayi sergisi
sanayii ürünleri sergisi
sanayi ürünleri sergisi
etkileşimli gösterim birimi
dükkânın içindeki sergileme
dükkân içindeki vitrin etajeri
perakende mağazasında her yanından kendisine ulaşılabilen teşhir standı
ada teşhir
karma teşhir
sıvı kristal görüntü birimi Information Technology
büyük gösterişte bulunmak Verb
kitle gösterisi
toplu gösteriler Noun
mostralık
mağazada raflar dışında mal sergilenmesi
devamlı teşhir halinde
açık servis
açık teşhir
işletim terminali
açık hava reklamcılığı
satış noktasında reklam malzemesi sergilenmesi
satış noktasında reklam malzemesi sergilenmesi
üretici sergisi
piramit biçimi sergileme
birbirine benzemeyen ama aralarında ilişki bulunan perakende malların sergilenmesi
satış sergisi
mevsim mallarının teşhiri
mevsim sergisi
sergiyi hazırlamak Verb
rafta mal teşhiri
raf da mal teşhiri
(US) dükkânda vitrin sergilenmesi
kamu araçlarında seyahat reklamı
gezici afiş Noun, Advertising
kamu taşıtlarında reklam
bilgisayarın noktalar ya da hatlar ile çizdiği grafikler
hareket eden nesneler
vitrin sergisi
vitrin sergileme
vitrin dekorasyonu
görüntü birimi Information Technology
afiş asmak Verb
ekran kartı Noun, Hardware
görüntü (birimi) sürücüsü Information Technology
boş yer ya da renk gibi dikkat çekici öğeler kullanan yayın reklamcılığı
tipografi çeşidi
küçük ilanlardaki gibi olmayıp
display reklam Noun, Advertising
görüntüleme esaslı reklam Noun, Advertising
promosyon malzemesi
yazıldığı gibi görüntüle Information Technology
teşhir bidonu
teşhir kutusu
sergi evi
malların teşhir inde kullanılan camlı raf ya da tepsi
malların teşhirinde kullanılan camla kaplı raf veya tepsi
dekorasyon kartı
görüntü (birimi) kartı Information Technology
dükkân vitrinine yapıştırılan basılı ya da elle yapılmış ilan
vitrin
sergileme müteahhidi
görüntü (birimi) sürücüsü Information Technology
teşhir malzemesi
sergi ve başlıklar için kullanılan harf
vitrine konan manken
satış için sergilemek Verb
satış için teşhir etmek Verb
malları vitrinde sergilemek Verb
malları vitrinde teşhir etmek Verb
tapacı
fişekçi
vitrinde teşhir
vitrin de teşhir etmek Verb
vitrin de sergilemek Verb
reklam standları Noun
büyük harfler Noun
görüntü (birimi) belleği Information Technology
görüntü birimi Information Technology
herhangi bir heyecan izi göstermemek Verb
donanma fişekleri gösterisi
dostluk gösterisi
gövde gösterisi
(dürülmüş) bayrağı açma
satış noktasında malın üzerinde sergilendiği koruyucu dış ambalajı
şişe gibi kaplar
teneke kutu
malları güzel bir şekilde teşhir etmeye yarayan çekici karton kutu
görüntü öğesi Information Technology
gücünü göstermek Verb
teşhir salonu
kabalık etmek Verb
Görüntü ekranı Information Technology
resim seçici
dekorasyon etiketi
görüntü (birimi) işistasyonu Information Technology
bayrağı açmak Verb
siyah/iri punto/harf.
vitrin dekorasyon işi
görüntü (birimi) işistasyonu Information Technology
veri gösterim birimi
ödünç verilmiş sergi malzemesi
zenginliğini sergileyici şekilde davranmak Verb
çok üzüldüğünü göstermek Verb
hava fişek gösterisi
görülmeye değer hava fişekleri gösterisi
video filmi oynatma cihazı
vitrin teşhir malzemesi
vitrin süsleri Noun
display advertising Noun, Advertising