efficient

  1. Adjective yeterli, yetenekli, ehil, uzman, kabiliyetli, muktedir.
    He has proved to be one of the most efficient workmen in the plant.
  2. Adjective etkili, etkin, müessir, tesirli, faydalı.
    efficient cause: etkileyici sebep.
  3. Adjective verimli, randımanlı, ekonomik, tutum sağlayan.
    Our efficient new machines are much cheaper to run.
işinde ehil olmak Verb
İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri (NACE kodu: 84.13) Noun, Trades-Professions
sonucu oluşturan neden
müessir sebep
randımanlı çalışma
ilk nedenden sonra ortaya çıkıp sonuç üzerine etkili olan neden
verimli makine
iyi çalışan sekreter
uzman öğretmenler kadrosu Noun
(gemi) iyi durumda
müessir sebep
minimum etkin ölçek Noun, Competition Law